Аз и моето училище - страницата на Силвана

  [BG]   EN   RU  
Аз и моето училище - страницата на Силвана

 
Рейтинг: 3.00
(115)
Аз и моето училище
Патронът на нашето училище
За историята на образованието в общината
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ
Споделено по тема образование
Линкове към сайтове образование
уроци математика
уроци по информатика и информационни технологии
Моите поетични опити
Форум
Музикален плеър
Интересно от сайтовете
Фото Галерия
За контакти
Базова
Моите опити в проза
Лични файлове
Анкети
Календар
Адреси
Списък
Каталог
Помощна
кликни тук


Линк към МОН ABV.BG Вход за фейсбук

За историята на образованието в общината / Историята на образованието в общината

Историята на образованието в общината
28.01.09 17:38

Автор:Силвия Георгиева
Това е част от дипломната ми работа в Югозападен университет "Н. Рилски", гр. Благоевград
Вземи в gLOG
СОУ “ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ”
с. НИКОЛА КОЗЛЕВО-
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ
 

Историята е хранилище на миналото и гаранция за бъдещето.

Без минало – няма бъдеще!
 

  Никола Козлево е център на община, обединяваща 11 села. Намира се в югоизточната част на Лудогорието, почти там, където се опира на Добруджа. До 1940 година през нея минавала румънската граница. 

  Една трета от Лудогорието спада към настоящия Шуменски окръг. В бившата пък Новопазарска околия се намира община Никола Козлево

  Лудогорието е стара българска земя, област на вековни гори, през които са преминали и, в които са живели толкова много племена. Траките са оставили в тази земя своите могили, римляните са прокарали каменни друмища, ромеите са градили яки твърдини. По-късно са дошли и останали завинаги синеоките славяни, които са се сродили с българските конници на Исперих/Аспарух/. По тези места, където най-напред се развяват знамената на конските опашки, израстват аулите на войсковата знат и землянките на народа, възмъжава новата българска държава и набира сили, за да устои на силни и коварни врагове.

  Столетните гори, дали името на областта, били преграда срещу вражите набези, зелена твърдина в сърцето на България, в непосредствена близост до първите столици – Плиска и Велики Преслав. Вековните гори са свидетели на отдавна забравени събития, станали в някогашния Делиорман, надживял робски векове, сеч и страшни пожари. Ведно с тях делиорманските българи – коравите ерлийци, устояха на фанатичните верски и езикови насилия.

  До преди 140 години Делиорман бе див и страшен. Тръпки ни побиват, когато четем описанията на Илия Блъсков:”Селца с печален вид, сламени къщички … Бедни хора, които пият вода от гьоловете, а в гъстите гори дебнат зверове и разбойници…”.

  Интересно е да се навлезе в Лудогорието откъм всяка от оградните области: през Побережието/Елията/ от Русе и Тутракан, през Добруджа от Силистра и Добрич /Толбухин/, откъм Каспичан и Нови пазар или пък от областта на Ломовете. В сравнение с всички оградни области Лудогорието изненадва със сенчестите си гори, макар и намалели на много места от поголовната сеч. И докато към другите гранични области има все пак ясно определени граници, то към Добруджа границата трудно може да се определи. Лудогорието и Добруджа си приличат досущ като брат и сестра.

  Допреди 40 години гористата област се наричаше с името “Делиорман”, което на български значи “луда гора”, в смисъл – дива, буйна гора. Името Делиорман за първи път се споменава през 1595 година от дубровчанина Павел Джорджич, който пише в записка до седмоградския княз Стефан Батори :”След Добруча иде областта Делиорман, наречена така, поради големите и високи лесове, с които е обрасла.” Константин Иречек пък пише:”Забележително е съвпадението на едно турско име на местността от двете страни на Долни Дунав, в България и Влахия, което на османски и на кумански означава “луда”или “дива” гора - първобитен лес. В насрещната Влашка равнина едно място, между устието на Алута и Веде носи названието “Телеорман”. То ясно наумява куманското “теле” за османското “дели”и за неговото куманско произхождение се говори на едно място у Киннамос”. Това мнение споделя и проф. Ст.Романски /Народописна карта на Румънска Добруджа/, който отбелязва:”Турското име на тази област “Делиорман” – “луда гора” – девствен лес, което се среща и през Дунава, във Влашко като име на река и окръг Телеорман е известно още преди дохожддането на османските турци”. Владетелят Мирчо І /1386-1418/, който се подписвал “Деспот на Добротичовите земи и господар на Силистра” удържал победа над турците през 1398 година в окръга Телеорман. Проф. Златарски , проф. Ст.Младенов в своите изследвания, както и други изследователи, въз основа на редица данни приемат, не без основание, че името Делиорман има кумански или прабългарски произход. Едва през 1955 година областта приема сегашното си име Лудогорие.

  “Природата е надарила Лудогорието с всички прелести и хубости за окото. Лишила го е само от един дар, който пътникът всякога не търси, но когато го потърси, не може без него. Чиста, бистра вода нийде се не вижда да тече, тук-таме се изпречват дълбоки кладенци и локви, ала от кладенците водата се вади мъчно, а в локвите е разкалена…”Така започва описанието си за Лудогорието, преди около 140 години Илия Р.Блъсков. Пътниците се считат за родени наново и за щастливци, ако преминат през вековните гори, населени с диви животни и разбойници. Сега Лудогорието е променено. Вода има във всеки дом, па макар и на режим, понякога, през лятото. Предишното безкрайно горско наметало е разкъсано на отделни горски участъци, често отдалечени на значително разстояние един от друг. Простират се просторни поля с жито, царевица, слънчоглед. 

  Лудогорието се издига над другите оградни области особено над Побережието и Добруджа със средна надморска височина 280 метра. Най-високата точка на Лудогорските възвишения е връх Воеводски /501 м/ , разположен недалеч от село Капитан Петко /да уточня съществува ли сега/. Лудогорските височини продължават до вододела на Бресташката и Вълчидолската река, а Крива река прорязва надлъжно височината и след това завива на югоизток. 

  Между речните долини, ориентирани на север между кулаците, се разполагат един след друг , свързани помежду си платовидни хълмове /рътове/, взели имената на съседните селища. Най-личен в поречието на Хърсовската река е Козлевският рът. На изток от него са Петмогилският, Караджовският и Мировският. 

  Многобройните селищни могили на различни части в Лудогорието – сред горите, нивите или край съвременните селища, са доказателство, че областта е обитавана още от дълбока древност. Само в южната и част се наблюдават около 40 могили. Това са все тракийски могили от времето, когато областта заедно с Мизия и Скития е била населена от траките. След това в тези земи се настаняват римляните и Лудогорието, заедно със Скития става тяхна провинция. Римските легиони строят крепости по дунавската граница /лимеса/ и прокарват пътища от Сексагинта Приста /Русе/ , Трансмариска /Тутракан/ и Дуро­сторум /Силистра/ към Абритус /Разград/, Марцианополис /Девня/ и Одесос /Варна/. На много места в Лудогорието са открити следи от римски крепости, селища и гробове, от които са извадени римски съдове, монети и пр. Прави впечатление, че големите римски градове и крепости като Абритус, Марцианополис и др. са разположени по периферията или по-точно извън областта. По-големи селища в областта не е имало, вероятно поради големите гори и несигурният живот. 

  Лудогорските гори са се харесали на славяните, които са дошли тук през 6 век. След идването на Испериховите българи те, заедно със славяните , създават българската държава. За столица била избрана Плиска, която се намира на около 35 километра от Никола Козлево, т.е. в непосредствена близост до Лудогорието, което всъщност става една от средищните области на държавата. През време на Първата и Втората българска държава, дори до падането под турско робство населението на Лудогорието било чисто българско. През петвеков-ното турско иго започва упорито асимилиране на българското население от турското. Много данни подкрепят становището, че голяма част от българите били насилствено потурчени, успоредно с колонизацията на турското население от Анадола, започнала по времето на султан Мурад І /1302 – 1389/ и Баязид /1389 – 1402/. Особено силни били асимилаторските стремежи в области като Делиорман, с цел да се заздравят периферните части на империята със сигурно мохамеданско население, защото християнското помагало на противниковите войски, какъвто е случаят с похода на Владислав Варненчик през 1444 година. Сам Митхат паша, в свой доклад до султана пише:

  “…между българите има повече от един милион мохамедани. Тези мохамедани не са дошли от Азия, както обикновено се мисли. Това са потомци на същите тези българи, преобърнати в исляма през епохата на завоеванията, а и в следващите години. Това са чеда на същата тази страна, на същата тази раса и от същото това коляно. А между тях има и една част, която не говори друг език, освен български”.

  Въпреки помохамеданчването на значителна част от населението през 16 век в Лудогорието преобладава все още българско население. За това свидетелстват данните на пътешествениците Монталбино, Павел Джорджич, бележките на Дубровнишките търговци. 

  През времето на султан Мурат ІІІ /1574 – 1595/ в Лудогорието били заселени еничари, които отнели земята на местното българско население. Страшна еничарска вълна залива с кръв и произволи Лудогорието през 1759 година. Еничарите се настаняват в повече от двадесет селища, доказателства, за което са запазените надгробни паметници на еничарите /аскери/. Това всъщност е вторият етап от претопяването и първото пропъждане на българите от Лудогорието. Много семейства се изселили на север, към Русия. През 18 век, когато зачестяват руско-турските войни, много българи се изселват, заедно с русите в Бесарабия, Таврия, Влашко и Северна Добруджа. Междувременно животът в областта става несигурен и тежък. Плъзват кърджалии, еничари и черкези. Разорени и изгорени били много села. Голяма част от останалите живи били довършени от върлуващата чума. За тези изчезнали села и досега напомнят кръстовете на гробищата – едно безспорно доказателство за първоначалното население и неговата народностна принадлежност. 

  От старото българско население – ерлийци и капанци, са останали и са се запазили семейства и родове в селата Хърсово, Топчии и много други.

  От началото на 19 век започва усиленото заселване на българско население, което идва по тези места от Предбалкана и от склоновете на Стара планина. Първоначално в чисто турските села заселването на българи ставало много трудно.

  Трябва да се има предвид, че въпреки колонизацията и усиленото потурчване, областта не е била обезбългарена. Напротив, преселниците от Анадола са били много малко, в сравнение с потурчените българи, които дълго време помнели българския си произход, подсказван и досега в техните фамилни имена. Много от Лудогорските турци казват, че дедите им не са дошли от Анадола или от другаде, че са родени тук. Това са т.н. “калъч качкань”/избягали от сабята/- потурчени българи, за да не бъдат съсечени от турска сабя. Стари турци, които помнят фамилиите си от преди няколко поколения, ги знаят като български. Много данни в подкрепа на това дават д-р Аллард, Марин Дринов, Милетич, С.Бобчев, Васил Маринов и др.

  От началото на настоящият век в Лудогорието прииждат много преселници от вътрешните части на страната. През 1934 годна в южната част на Лудогорието са живели 170000 души, а в цялата област, включително северните части, които до 1940 година са били в пределите на Румъния, населението възлизало на 250535 души. През 1964 година населението на областта надхвърляло 280000.

  След освобождението в тази област раждаемостта е била твърде висока, но и смъртността доста голяма. Действителният прираст на населението е бил в зависимост от миграционнните движения. Много турци се изселват, но и много бежанци след Първата световна война се заселват. Голяма част от тях се връщат по родните си места, които били напуснали преди време.

  Гъстотата на населението на Лудогорието се движи около средната за страната. Около две трети от населението е българско. Българите в Лудогорието са ерлийци, добруджанци и най-вече балкани /балканджии/. Българите и турците са от два физически типа – чернооки и руси. 

  Доста време мина откакто Делиорман бе синоним на див край с изостанало и невежо население, с голям процент неграмотни и с най-малък брой местна интелигенция. Преди учителите са идвали от други краища на страната. Училищата от миналото – мизерни и паянтови постройки отдавна вече не съществуват. В големи, просторни училищни сгради се провежда сега обучението на подрастващите.
   

Преки сведения за началото на образование и обучение през периода на ранния феодализъм няма. Сред много от историците се е наложило мнението, че появата на учебно дело в България е следствие от приемането на християнството и още по-конкретно след идването на Кирило-Методиевите ученици в България.

Счита се, че цели два века след създаването на българската държава до приемането на християнството и идването н учениците на Кирил и Методий в страната са царяли безпрос­ветност и невежество.

Не може да се даде правилен отговор на въпроса за начало на образование и обучение в България, като се игнорира вътрешното развитие на обществото, развитието на потреб­ности в него, които именно са обусловили възникването на това ново явление, и като се приписва неговото възникване на един или друг случай, например на християнизацията.

Отношението между християнизацията и появата на грамотни, на образовани хора не е в съотношение на причина и следствие. Нуждата от грамотни и образовани хора, а от тук и от определени форми на обучение се обуславят от условия, чиято сфера на действие е много по-широка и които в края на краищата обуславят и самото християнство за държавна религия. Дали Кирило-Методиевите ученици са започнали “от нищото”? Професор Н. Чакъров и професор доктор Ж. Атанасов отбелязват, че: “първите български училища са създадени след християнизацията през осемдесетте години на 9-ти век и, че Кирило-Методиевите ученици, подкрепени от княза са основоположниците”.

За това съдейства и наличието на класово разслоение, наличието на държавна организация, примера на Византия.

Утвърждаващите се феодални отношения в България налагали твърде скоро да се създаде силна централна власт. Държавният живот изисквал настойчиво употребата на писменост. Един от Хаамбарлийските надписи представлява заповед на хан Крум, с която назначава управители на области в пределите на държавата…Държавният живот налагал да се употребява писменост не само в областта на вътрешната политика, но особено много в областта на външната. Още със стъпването си на Балканският полуостров българските ханове са принудени да водят оживена дипломатическа дейност, на първо място с Византия. Тази дейност, в повечето случаи, изисквала хора, които умеят да си служат с писменост – да четат и да пишат, т.е. да са грамотни. Доказателство са запазените от онова време договори за мир.

  По-важни данни за съществуването на образование и обучение, преди идването на Кирило-Методиевите ученици са например достигналите до нас първобългарски надписи /около 80 на брой/. Най-старите от тях са надписите при Мадарския конник от Тервел /701-718/ и наследника му Корнесий; от Крум /803-814/ - 3 надписа; от Омуртаг /814-836/ - 10; от Маламир /831 – 836/ - 3; от Пресиян /836 – 852/ - 2 и т.н.

  Следователно в България е имало писменост и писмени традиции и преди идването на Кирило-Методиевите ученици, макар от тях да са останали бледи следи.

  Обучение на четмо през периода на ранния феодализъм следва да се приеме, че е съществувало в столицата Плиска, а по-късно и в Преслав. Тук са се обучавали синовете на старите аристократически родове на гръцко, а навярно и на латинско четмо и писмо, необходимо им за тяхната бъдеща административна и дипломатическа дейност. Съществу-

ването, обаче, и на писменост и на първобългарски език налага по категоричен начин да се приеме, че е имало образование и обучение, а това значи и училище, на роден, първобългарски език. Това е изключително важен факт за историята на нашето педагогическо и учебно дело.

  Народният събор в Преслав през 893 година обявил славянския език за официален език н държавата. Този факт отговаря на интересите на широките народни маси, на техния стремеж към просвета и знания, към славянско народностно обособяване.

  По такъв начин разцветът на просветното дело в края на 9-ти и през 10 век, след идването на Кирило-Методиевите ученици не започва “от нищото” и не се дължи на “случая”- покръстването или само на личните способности на Кирило-Методиевите ученици, а е подготвен от цялостното предидущо историческо развитие.

  Все пак най-голяма заслуга за откриването на първите български училища имат братята Кирил и Методий, създали славянобългарската азбука през 9-ти век. По-късно техните ученици Климент и Наум създават Охридската школа, начело с Климент и Преславската, начело с Наум. Това са и първите български училища, това е и основата за развитието на образованието през следващите векове./ по публикации на Ст.Стаменов, И., НП, кн.6, 1961 г./.

  В периода на феодализма, втората половина на 10 век, създаваните училища са под ведомството на църквата. През византийското робство /1018 – 1185/ българските огнища на просвета западат. Българското образование не бележи особено развитие и по време на Второто българско царство, макар да има данни, че освен училищата за свещеници са се появили и училища от по-светски характер. В този период се създават и първите български “висши” училища /14 в./, в които са разработвани проблеми из областта на философията, филологията, богословието. Към 1379 година има нов разцвет на българската книжовност и култура, който по-късно бива спрян от турското нашествие.

  В периода на турската феодална власт главни културни просветни средища са манастирите. В повечето случаи те са били отдалечени от населените места и сравнително предпазени от посегателствата на турската власт. Рилският манастир, Зографският, Охридският, “Свети Яким”, Черепишкият, Троянският и др. са средищата на активна просветна дейност, резултат от която са създадени книжовни просветни школи, каквато е например Софийската, обединяваща няколко манастира. От просветните школи през 15 – 17 век излизат много талантливи средновековни книжовници. /по публикации на проф.Н.Чакъров и проф. Ж.Атанасов/.
 

  Историческите данни за просветната дейност в района на община Никола Козлево са доста оскъдни.

  Да се върнем в началото на 18 век . България все още се намира под турско владичество. Започват последните 78 години от петвековното робство. Трудно е да посочим конкретна година или период, който да определим като начало на обучение и образование в общината. Голяма част от селата в района до 1940 година са в границите на съседна Румъния. Другата част е с преобладаващо турско население. Естествено е да посочим, че образование е съществувало, но не на български, а на турски език. Извлечената от Държавен архив гр. Шумен информация удостоверява, че в общината са съществували частни турски училища, в които се изучавал Корана и то само от момчета.

  Трябва да уточним, че частните турски училища били закрити през 1947година с разпореждане на МНП и учениците им преминават в народните основни български училища. Дотогава обучението се провеждало като в турски, така и в български училища.

  С най-стара история е частното турско училище в село Крива река. То е създадено през 1815 година. Обучението се водело в една одая /стая/ на частна селска къща. По-късно била построена и специална сграда. Главният учител изпълнявал и длъжността на директор, имало още един-двама учители – турци. Училището било пряко подчинено на средищният директор в село Хърсово и на областната училищна управа. Закрито било през 1947 година.

  Желез Петров – буден българин, жадуващ да се унищожи невежеството и неграмотността, организирал по-будните българи, затворил собственото си кафене и го предоставил безплатно за класна стая. Така през 1910 година учителят Слави Генов от град Шумен открива първата учебна година в българското училище на село Крива река. През след­ващата година вече се обучавали ученици до трето отделение, в слята паралелка, с учителка Дена Стоянова от град Провадия. По време на Балканската война училището временно бива затворено – за около година, а през следващата вече имало и четвърто отделение.

  През 1922 година се решава отпочването на строителство на нова училищна сграда.

Новото училище имало вече две класни стаи, училищен двор от един декар и овощна градина. Учениците през учебната 1923/24 година били 27, а през следващата учителката П. Милте­нова обучавала 18 ученика. През следващата година учителите станали двама – К. Железов и П. Коларов. Отделенията пак били слети. От 1939 до 1946 година там са учителствали Кулина Железова и Хр. Христова. През 1975 година училището е разширено с още две класни стаи.

  През 1879 година се открива още едно турско училище, този път в село Вълнари. Построено е от турското население, след Освобождението. Помещавало се е в две стаи, долепени до джамията. Обучението било религиозно. Учениците изучавали Корана, но без да разбират прочетеното. Забранявало се носенето на моливи, за да не пишат. Седели на рогозки и кожи. Четели на глас. Научавали една книга наизуст и после преминавали на друга. За непо­слушание или незнание се прилагало телесно наказание.

  Училището било ремонтирано и разширено през 1919 година. Променил се и методът на обучение. Назначен бил и първият учител с прогимназиално образование, който дошъл от село Памукчи, Новопазарска околия. Съотношението между светско и религиозно образование било: вероучение – 2 часа, естествознание – 1 час, български език – 1 час, турски език – 1 час. Завършилите ученици добивали право да продължат образованието си в град Шумен.

  Частно турско училище е имало и в село Каравелово. Данни за точната година на откриването му – няма. 

Народното първоначално българско училище в село Каравелово е открито вероятно преди 1907 година. Основано е от преселници от Хасково и Харманли. Първи учител в него бил Жеко Илиев. За училище е използвана стая от частна къща. Поради липса на средства за поддръжката му то бива закрито за две-три години. Следващ учител при откриването му отново е Вълчо Илиев. Интересно е да уточним, че посочената стая, всъщност е била отначало кошара за овце, долепена до къщата. Обучението се провеждало трудно. Селяните събрали пари и през 1909 година била построена сграда за училище. Учител бил Крум Кърджиев от град Шумен. Той имал педагогическо образование. Учениците през първата учебна година в новата сграда били 38, вече през 1922 – 63. До тази година учителят бил само един. През 1924 година е пристроена още една стая и обучението вече се водело от двама учители. 

  Най-старият документ за турското частно училище в село Ружица /Гюллер/ е ревизионната книга от 1926 година. Училището е притежавало частни имоти, от които се е издържало. Изпращало е ученици на летни колонии.

  До 1878 година село Ружица, както повечето Лудогорски села е било заселено почти само с турци. През 1905/08 година в селото се заселват български семейства- около 40 домакинства, които пожелали да имат българско училище. Така през 1908 година бива открито първото българско училище в селото. Първата учителка в него била Василка Генова от град Шумен. През следващата година училището става държавно.В училището е работила и Драга Неделчева, също от Шумен. 

  Обучавани били момчета и момичета до 10 години. Занятията започвали през месец септември. Учебната година приключвала с годишен изпит в края на месец май. Учениците били разпределени в първо, второ и трето отделение, а през 1914 година вече имало и четвърто отделение. Отначало не е имало училищно настоятелство, но кметът и кметските наместници оказвали помощ в ръководството. Контролът по учебната част се осъществявал от училищен инспектор. По това време такъв бил Георги Събев. От откриването му до 1922 година обучението се осъществявало само от един учител, който сливал четирите отделения. В периода 1922 – 1958 година учителите били двама. През 1912 година училището временно било затворено – започва Балканската война и единственият учител Климент Златев бил мобилизиран. На 16 март 1913 година учебните занятия се възстановяват от учителката Станка Зидарова, но учениците не преминават в по-горно отделение.

  На 10 май 1922 година започнал строеж на сграда за начално училище. Пет месеца по-късно сградата е готова и имала две стаи. На 6 октомври 1922 година училището отваря врати за своите ученици. Открива го учителят Атанас Димитров от град Шумен. Дават му името “Васил Левски” през 1949 година. От откриването му до 1946 година в него учителствуват 26 учители и учителки.

  През месец септември 1959 година по силата на Закона за съвместното обучение НУ ”Васил Левски”се слива с основното турско училище и прераства в ОУ”Васил Левски”.

  През учебната 1959/60 в училището вече има 242 ученика от 1 до 7 клас, разпределени в 9 паралелки. Осемдесет от тези деца са възпитаници на Дома за деца и юноши, открит в село­то на 1 септември 1959 година.

  На 6 февруари 1962 година започва строеж на нова, голяма училищна сграда, в основите 

На която бил поставен документ със съдържание:”Историческо минало на селото”. От новата 1963/62 година учебните занятия вече се провеждат в новата сграда, която има 10 класни стаи, а учениците са 280. Статистическите данни показват, че за периода 1959-1981 година училището е дало основно образование на 795 свои възпитаника.

  В Държавен архив град Шумен е запазена летописна книга за частното турско училище в село Пет могили /Беш тепе/ от 1928 година, но според оскъдните исторически сведения храма на просветата е открит през 1901 година и бил с две класни стаи плюс канцелария за учителя. Стаите били малки, пода пръстен. Първи учител бил Христо Брайков от град Калофер. Същата учебна година е имало 11 деца, момчета. Още следващата година се присъединяват и осем момичета. Учениците учели седейки направо на пода, по-късно вече са направени и големи чинове за по 5 - 6 деца. Нямало учебници и тетрадки, пишело се с креда върху плочи.

  През 1903 година населението успява да издейства от МНП откриването на държавно училище. Тогава Петър Козарев – заможен селянин, закупува със собствени средства къща и 40 декара дворно място и ги дарява на училището. Пръв учител в новото училище става 
Никола поп Иванов от Македония.

  През месец май 1921 година с общи усилия започва строеж на ново училище, а на 17 октомври същата година започват учебните занятия. Още на следващият ден е открит първи /пети/ прогимназиален клас. През 1922 година се открива и втори. Учители са били Димитър и Величка Теневи от село Пет могили и Вълчо Хинев от Шумен. Така училището се превръща в непълна, смесена прогимназия. Дадено й било името Свети Климент Охридски. През 1924/25 година прогимназията имала 22 ученика. Просъществувала като такава до 1928 година, а през 1930/31 вече била пълна и имала 64 ученика. Главните учители изпълнявали длъжността директор. Такива през периода са били Костадин Нанов, Тодор Николов, Стоян Василев, Иван Коларов, Вичка Ангелова, Димитър Банчев, Иван Николов, Веселин Пеев, Марийка Стоева, а учители – Георги Трифонов, Цветанка Дечева, Здравка Ангелова, Райна Кумбелийска и др.

  На 5 срещу 6 февруари 1931 година пожар унищожава до основи сградата. През 1934 започва строеж на нова, в която на 17 декември, същата година, започват учебните занятия. 

  През 1944/45 година училището все още е основно. Директор е Веселин Пеев. В по-дълъг период директори там са били още Йордан Русев Вичев /1949-1962/ и Димка Димитрова Иванова. През учебната 1960/61 година е открит и осми клас., а същата година започва строежа на общежитие за учениците от района . Сградата е завършена през 1965 година.

  Първата копка на най-новата училищна сграда е направена на 25 април 1965 година. Строителството продължава цели пет години и училището отваря врати на 15.09.1970 година. В двора на новото училище е открита най-модерната за 70-80-те години спортна площадка. Учителите вече са 31, от които 18 са местни и завършили основно образование в същото училище.

  В село Вълнари /Софлар/ е създадено народно начално училище през 1923 година. Помещавало се е в две стаи от къщата на Стою Христов. За учител бил назначен Владимир Тифчев от град Нови пазар, но на 17 октомври , същата година, бил уволнен, поради подозрение, че е участвал в септемврийските събития. На негово място е назначен Драгой Тодоров. Обучението се осъществявало доста трудно, тъй като липсвали пособия, а трите отделения се обучавали от един учител. През 1924/25 учебна година е построена нова училищна сграда, с две стаи, а през 1934/35 има ново училище с две класни стаи, баня и трапезария.

  През 1959/60 година се въвежда съвместно обучение на учениците българчета и турчета по Единната програма на българските училища. Обучението се води на български език. Турското основно и българското начално училище се обединяват и така се създава основното училище на село Вълнари. Това се отразило добре на обучението, тъй като всичките учители от турското училище били с прогимназиално образование, а обучението им наблягало предим­но върху религията. Учениците не знаели таблицата за умножение, не можели да чета на български език.

  Условията за работа в новото училище били доста трудни, но упоритата работа дава добри резултати. Разкрити били кабинети по физика, химия и други предмети, оборудват се работилници, набавят се инструменти, помагала, назначават се повече редовни учители. През първата учебна година учениците се обучавали на една смяна, но още от следващата смените вече са две. Училището разполагало с 15 декара производствен участък. Броят на учениците през първата учебна година на основното училище в село Вълнари бил 340, разпределени в 11 паралелки от 1 до 7 клас. Учениците били предимно турчета и само 15 българчета. Обучението вече се извършвало от 15 учители.

  През 1975/76 година учениците вече са 352, а учителите, заедно с възпитателите и учителите от детската градина наброявали 25. Директорите на училището се сменяли често. През периода 1959 – 1976 година за по три години дируктори са били: Хилми Ембиев, В.Маринов, Груди Ангелов, Цветан Цанински и др.

Турско училище е имало и в село Цани Гинчево. Данни има от 1934 гадина когато учениците били около 160 с трима учители.

По сведения на Музея на народното образование в град Габрово / съгласно писмо № 196 от 07.04.1982 година/ началното училище в село Цани Гинчево е открито през 1882 година.

През 1938 година е построена сграда за училище, в която учениците продължават да учат и досега. До 1951/52 година не бяха открити документи и не може да се каже повече за промените, настъпили в училището. Материалната база в началото е била доста бедна и недостатъчна. През 1961 година училището се електрифицира. По-късно тогавашното ТКЗС дава земя за опитно поле.

Интересно за училището в Цани Гинчево е , че през 1946/47 година към него се открива прогимназия с четири отделения в начална степен и слети класове в прогимназията /според опита за временно запазване на главни класни книги в Държавен архив/. За първи път се откриват в прогимназията 3 самостоятелни класа през 1954/55 година. Броят на учителите, заедно с директора е 88. През 1964/65 учителите са 10, учениците 208, от 118 в начален курс.

От 1971/72 учебна година , обаче, училището остава начално със 78 ученика в четири паралелки. Учениците от прогимназията минават на обучение в село Никола Козлево, където е открит интернат, а от 1976/77 и четвърти клас преминава към средния курс в Никола Козлево.

Директорите и учителите се сменят често, поради трудните битови условия. Повече от една година там директори са били: Кирил Тодоров Калев – 1957/1962, Нейко Кръстев – 1962/65, Дамян Г. Братованов 1965/68, Кремена Сп. Цветкова – 1971/1974, Тодорка Д. Йорданова – 1974/77 година. Най-дълги години като учителка и директор на училището е била Керанка Недева.

Народното първоначално училище в село Векилски е открито през 1905 година. Обучението се провеждало в едно кафене, собственост на жител от селото. През 1913 година бива построена сграда за училище, която имала две стаи. Обучението се водело в 4 слети класа с 36 ученика. Първа учителка била Иванка Янкова. През 1918 година учениците са 37, а през 1928 класовете вече били самостоятелни с учители Райна Ат. Симеонова и Мара В. Попова.

През 1936 година е открита ученическа трапезария. Учители са били Дянко Митев, Надежда Митева, Янко Атанасов и др. Изучавали се предметите смятане, четене, български език, рисуване, вероучение, краснопис, ръчна работа, пеене, гимнастика.

  Поради силна миграция на населението, предимно млади хора, населението намалява, естественият прираст става отрицателен, средната възраст на населението е около 55 години. Доста основателна причина училището да бъде закрито.

Началното училище в село Хърсово е създадено през 1890 година. Носи името на Г.С. Раковски. През 1935 година е започва строеж на училищна сграда, която отваря врати за учениците през 1937 година. Набавен бил богат инвентар и учебни помагала. Училището разполагало със земя за учебно опитно поле и за помощно стопанство. Открита е и трапезария, в която се хранели всичко ученици, само на обяд. Добрата материална база, заедно със засиления стремеж към просвета на населението дава много добри резултати в обучението. Училището ползвало две класни стаи, една стая за директора, две работилници и една библиотека. Директорите на началното училище се сменяли често. През 1946/47 годна директор е Господинка Л. Кандиларова, през 1953/54/55 – Стоянка Филипова, а от 1955 до 1959 Г.Вичев. През учебната 1963864 началното училище Г. С. . Раковски се обединява с прогимназията “В.Левски”и двете образуват ОУ”В. Левски”.

  Народната смесена прогимназия в селото е създадена през 1923 година, когато село Хърсово е било център на община за селата Хърсово, Църквица, Ружица и Крива река. Отначало е непълна прогимназия, с една паралелка на първи прогимназиален клас. Два пъти прогимназията е закривана и откривана – 1941 и 1942 година – поради болести и лошо време. През 1943 година прогимназията приема името на Стоян Чилингиров ,след решение на учи­телския съвет. През учебната 1940/41 година в прогимназията са се обучавали 312 ученици, от които 162 момчета и 150 момичета. В същото това време в турското частно училище се обучавали 177 ученици – 92 момчета и 85 момичета.

  Прогимназията просъществувала като самостоятелно учебно заведение до 1961/62 година с отделен директор и сграда. Директори са били Веселин Пеев, Злати Георгиев от 1948 до 1952, от 1952 до 1954 година П. Петров, през 1954/55 – А.Д. Иванов, от 1956 до 1964 – Ненко Нешев.

  През периода от 1951/52 до 1957/58 година броят на учениците е от 70 до 90, разпределени в 3 класа с 4 учители. Имало е едно общежитие с 50 ученика, за които е осигурявана храна в стола. Училището имало една библиотека с 600 тома книги, кабинети по физика, химия и биология. През 1955/56 година броят на учениците спада на 59, защото не са прибрани децата от съседните села. През 1959/60 с въвеждането на съвместно обучение на български и турски деца по програмата на българските училища, отдел “Просвета” по искане на населението от село Хърсово, внася предложение за обединяване на НУ и прогимназията. Така с протокол № 17 от 17 август 1961 година и решение № 62 на ИК на ОНС за ликвидиране самостоятелността на училищата става обединяването им в основно училище с директор Ненко Нешев.

  През 1967/68 година броят на учениците е 247, разпределени в 10 паралелки от първи до осми клас. От общия брой 121 са турчета, 112 българчета и 14 циганчета.

  За дълъг период от време броят на учениците и паралелките се запазва, както и състава на учителите. Материалната база непрекъснато се обогатява. През 1975/76 година учениците са 227, паралелките 10, учителите 13, възпитателите 3, а помощния персонал – 8. Училището имало общежитие за 65 ученика, кабинети, опитно поле, физкултурен салон.

  Директор на училището от 1964 година до 1971 и от 1973 до 1978 е Цоньо Тодоров Дочев, а от 1971 до 1973 и от 1983 до 1989 – Виктория Дочева.

  Народното основно училище в село Красен дол е открито през 1882 година. Изградено било от селяните и поддържано също от тях. Първите две-три години учителят бил един, от 1895 до 1900 – двама. При създаването му е било наречено Чанакчийско народно първоначално училище. За периода 1904№% година се споменават имената на учителите: Георги Вълков, Атанас Димитров и Величко Маджаров.

  На 7 ноември 1907 година било отворено вечерно училище по инициатива на главният учител Георги Вълков, но то съществува само до 17 февруари 1908 година.

  По време на войната училището било закрито за около 5 месеца. Същата година учениците били само 10. 

  През 1920 година били положени основите на нова училищна сграда. В основите й са положени две шишета с имената на всички жители на селото. Сградата била завършена на 23 юли 1921 година и през учебната 1922/23 година учениците били 208, обучавани от четирима учители. През 1934/35 учебна годна учителят Георги Вълков бил пенсиониран след 34 години учителска практика.

  През 1935/36 година в училището е открита трапезария за учениците, където те се хранели да края на учебната година. 

Броят на учениците през 1938 година бил 264, а на учителите – 8. През 1943 година се пенсионирал и учителят Петър Гичев Друмев след 18 години работа в училището, награден през 1939 година с орден за гражданска заслуга.

През 1944 година училището е било пълна прогимназия с 8 паралелки. В начална степен е имало 119 деца, а в прогимназията 116. Със заповед № 1388 от 17.11.1946 година на Околий­ския училищен инспектор училището е определено за средищно, като в същото са учили деца от селата Каравелово и Писарево. Обучавали ги 7 учители. 

През 1961/62 година прогимназията е закрита и преместена в село Пет могили с всичкия инвентар и материална база. В село Красен дол остава само начална степен с две слети паралелки, двама учители и 40 деца.

  Прогимназията пак бива открита още на следващата година, като са приети и децата от село Каравелово, за които е открито общежитие. Началната степен има две слети паралелки, а прогимназията – 3. Общо учениците били 124. В този вид училището просъществува до 1976/77 година, когато бива открит и 8-ми прогимназиален клас.

Сградата на първото в селото училище била в двора на сегашната читалищна сграда, край реката. След построяването на новата старата е съборена. 

През 1966/67 година е построен пансион за деца от цигански произход с капацитет 120 места. Към 1977 година в пансиона има 6 групи и 118 деца, от които 46 в начален курс, а останалите в прогимназията.

Освен пансион към училището бива построено и общежитие с 36 деца, като 28 от тях са от село Каравелово. Освен тях имало 6 деца от Красен дол и 2 от град Преслав. Всички те получавали безплатна храна от пансиона.

Народното първоначално училище в село Църквица е открито през 1920 година. Нуждата от култура и просвета на преселниците българи, инициативността на местните жители Георги Стоянов и Стоян Димитров създали първото българско училище в селото. Първи учители били Райна Попова от град Шумен, за една година, а след нея Жечка Павлова. Като самостоятелно учебно заведение просъществувало до 1961/62 година.

Занятията отначало се провеждали в частна сграда, собственост на Петър Колев, при много тежки условия. Липсвали дърва, прозорците били покрити с хартия, чинове нямало, както и черни дъски.

Построена нова сграда, а с царски указ училището получава и 392 декара ниви от изсечени гори.

През 1944 година училището е с три класни стаи и една за учителя. За сградата се полагали грижи, но въпреки това материалната база била бедна, с недостатъчни учебни пособия и помагала.

Дългогодишни учители и директори в село Църквица били Веска Кръстева, Стоян Енев, Петко Кънев, Ангел Райчев.

Броят на учениците през 1944/45 година и през следващите години се движел между 17 и 18 ученика., а през 1958/59 вече бил 55, преобладавали циганчета. През следващата учебна годна броят на учениците нараства на 121, което се дължи на факта, че началното българско и частното турско училище се обединяват и обучението се провежда по единната програма на българското училище, на български език. На заседание на ОНС град Шумен се приема Решение № 14, от Протокол № 11 с дата 02.08.1962 година да се открие от 01.09.1962 година основно училище в село Църквица. През същата година се прави надстройка на сградата, с което се създават условия за нормална работа на училището. То разполага вече със 7 класни стаи, канцелария, стая за директора и други помещения. Открита е трапезария на издръжка на тогавашното ТКЗС. Материалната база все още е бедна откъм нагледни пособия, столове, маси и пр.

Броят на учениците през 1962/63 година е 163, от тях 157 са циганчета и турчета. През следващата година се открива 8 клас и броят на децата нараства на 175. Учителите са 8 и един възпитател. Към 1976 година стават 11.

Дългогодишни директори на основното училище били: Хюсню Талибов, Иван Спасов, Младенка Михайлова, Иван Райков, Младена Трифонова и др..
 
 
 
 

  Училището в село Никола Козлево през 2007 година отпразнува своята 125 годишнина. 

  След Освобождението през 1878 година в село Дживел, днешното Никола Козлево, се заселват много преселници от Тракия. Първото им желание, след установяване на семействата, било разкриването на тяхно, българско огнище за просвета. Началото е сложено през 1882 година. Първите учебни занятия се провеждат в една частна къща – дома на свещеника Стоян Енчев, както и в сградата на общината. Първи учители стават Димитър Кърклинеца и Петър Стоянов. Още през следващата година е разкрита и библиотека, където под инвентарен № 1 е заведена, не коя да е друга книга, а “История славянобългарска”.

  Учебните занятия се провеждали от късна есен до ранна пролет. Учениците били момчета от 6 до 16 години. Някои от първите ученици били: Иван П. Кабака, Иван М. Дженов, Динко Ковчазов, Недялко Маймунов, Жеко Хр. Топалов и др.

  На 10.01.1887 година, по предложение на Куни Славов било открито първото зимно училище. През 1888/89 година се назначава и санитар, който отговаря за хигиената.

  През 1893 година училището влиза в собствена сграда с три класни стаи. Същата година е сформирано и първото училищно настоятелство.

  През учебната 1903/04 година се отваря вечерно училище, а вече по-късно, през периода 1921-1924 се откриват 1, 2 и 3 прогимназиален клас. През 1930/31 година първоначалното училище се слива с прогимназията и става основно. 

  С доброволен труд на родители и ученици започва строеж на нова училищна сграда, която е открита на 11 юни 1931 година. По-късно, през 1950/51 година е прието названието класове, вместо отделение и прогимназиални класове. Същата година е имало 9 учители, от които 5 редовни и 4 нередовни. Обучавали са общо 211 ученика. Училищната библиотека вече разполагала със 700 тома книги, като годишно били раздавани около 350.

  Трябва да споменем, че през 1932 година, по инициатива на агронома Куни Кунев било уредено откриването на зимно селскостопанско училище, което просъществувало до 1942 година и дало отлични резултати. При практическите занятия учениците засадили 50 декара овощна градина. 

  През периода 1953- 1969 година директор е бил Димо Ст. Дачев. Следващата 1969/70 директор става Цанко Кръстев Цонев. От 1970 до 01.09.199 – Надежда Зотева, а от 1980 до 1997 година последователно такива са били: Иванка Василева – до 1983, Христо Станков – до 1985, Румяна Йосифова, Цанко Бакалов, отново Иванка Василева, Лиляна Маринова, а след нея и до момента – Катилиан Костадинов. 

  Обикновено в училището е имало по 8 – 10 паралелки, а броят на учениците: 60 – 70 в начална степен и 150 – 160 в прогимназията.

  През 1960 година се открива ново селскостопанско практическо училище, което през 1963 година вече е професионално техническо училище за ремонт на селскостопански машини. Училището е открито най-тържествено на 16 септември същата година и за негов директор е назначен Марин Маринов Гъдуларов. Използвани са сградите на бившето селскостопанско училище – бившият селсъвет и жилището към мелницата.

  Градският промкомбинат в Нови пазар помогнал на училището, прехвърляйки безвъзмездно целият имот на мелницата за нуждите на училището. Помощ е получило и от ръководителите на Селсъвета на Никола Козлево. Учениците са се хранили отначало в стола при ТКЗС. Снабдяването с продукти е ставало доста трудно, поради липсата на превозни средства. Учениците са участвали в трудови бригади при прибирането на реколтата.

  По план училището е трябвало да приеме 140 курсисти, но са били приети 138. Специалистите-учители положили максимум усилия да обзаведат училищните работилници, поддържали постоянна връзка с производството.

  През месец септември 1963 година, със Заповед № 1339 на Окръжен народен съвет град Шумен Зимното земеделско практическо училище, което било в период на ликвидация, предало безвъзмездно целият числящ му се инвентар, материали и продукти. Прехвърлянето станало от комисии, назначени от директора на училището. 

  През следващата учебна година в училището се обучават курсисти в четири паралелки първи курс и четири паралелки втори курс, от които две паралелки за шлосери, една за електро­монтьори, една за оксиженисти и електроженисти. Броят на обучаваните бил 140 в първи и 113 във втори курс.

  На 31 август 1964 година Професионалното техническо училище за ремонт на селскостопански машини в Никола Козлево е пряко подчинено на Министерство на просветата и културата, но от 1 септември 1964 преминава на пряко подчинение на Министерството на селскостопанското производство.

  Съгласно Заповед № ХVІІІ-2979 от 6 юни 1966 година на Министерство на ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ОТДЕЛ “Подготовка на кадри” – София във връзка с предложенията Окръжните народни съвети за изменение на Наредбата за приемане на ученици в професио­налните технически училища за учебната 1966/67 година се нарежда да се извърши промяна в Селскостопанските училища, в резултат на което бива закрито Професионално-техническото училище в Никола Козлево и приема на учениците му се възлага на Машинно-тракторното училище в град Нови пазар – прехвърлени са две паралелки за шлосери-монтьори и една за електромонтьори. Курсистите от втори курс на ПТУ Никола Козлево също са прехвърлени в МТУ град Нови пазар до завършване на образованието им. В резултат на тези промени на 31 август 1966 година селскостопанското училище бива закрито. В селото остава само едно училище – основното.

  По инициатива на Иванка Василева, директор на училището през 1987/88 година, то прераства в ЕСПУ. Завършилите курса на обучение получават диплом за завършено средно образование и удостоверения за професионална подготовка – механик на ДВГ, както и свидетелства за управление на МПС, категория “С”.

  Като ЕСПУ училището просъществува до 1990 година, когато след реформите на МОНК закриха този тип училища. Училището остава средно общообразователно.

  следва продължение
   
   
 
   

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 край 
295. Rhodagon
22.08.19
10:46
Ярко!!!!!


------
[url=http://software2019.online/]buy adobe cheap[/url]


Благодатны дни юности. Старость любит возвращаться к ним сквозь туман времени. Старец вспоминает в сумерках о солнечных часах утра.


------
[url=http://softpricedownloads.online]autocad[/url]
294. checkviljak
22.08.19
07:48
i am Checkvil. This i my login on this forum. it is good ? :)
293. Bettyurisp
21.08.19
14:47
Потеря есть начало размножения, множество — начало потери.


------
[url=http://softwarelux.com]price of photoshop cc[/url]


Знания придают вес,способности - блеск,люди же,в большинстве своем,лучше видят,чем соизмеряют.


------
[url=http://bestbuysoftware.online]indesign purchase[/url]


I with you do not agree


------
[url=http://softwareosx.com]autodesk algor simulation professional[/url]


Everything, everything.


------
[url=http://priceofdownload.services]autodesk motionbuilder[/url]
292. LindaBuh
21.08.19
10:12
Из удовольствий наиболее приятны те, которые случаются наиболее редко.


------
[url=http://buysoftware2017.store]filemaker buy[/url]


Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя.


------
[url=http://discountersoftware.com]adobe premiere pro 2018[/url]


Секрет героизма: никогда не позволяйте страху смерти руководить вашей жизнью.


------
[url=http://lowcostersoftware.com]download Adobe Photoshop[/url]


Таких небывает


------
[url=http://purchaseoutright.com]buy cheap autodesk software[/url]


Богат тот, кто считает себя таким с тем, что у него есть.


------
[url=http://cheapestdownloads.life]autodesk algor simulation professional[/url]


Какой любопытный топик


------
[url=http://cheapsoftware.store]autodesk inventor[/url]


Ничтожество литературы есть симптом состояния цивилизации.


------
[url=http://lowcostdownloads.services]autocad student subscription[/url]


Какая нужная фраза... супер, великолепная идея


------
[url=http://buycheapsoftware.store]autodesk building design suite premium[/url]


Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть.


------
[url=http://buyonline.world]buy autocad lt 2018[/url]


Prompt to me please where I can read about it?


------
[url=http://softwarepurchase.online]autodesk subscription download center[/url]
291. Zollure
20.08.19
09:46
[url=https://spark-s.ru/kemppi_svarochnaya_maska-beta-90.html]маска сварщика кемпи бета[/url] сварочные аппараты инверторы kemppi!!! Регулировать напряжение можно плавно, а это уменьшает прожиги. [url=https://spark-s.ru/produkcziya/svarka-mma/minarc-150/]инверторы minarc 150 от kemppi[/url] У аппаратов работающих с газом требуется переключать полярность горелки. 6 видео обзоров KEMPPI Kempact MIG 2530 полные характеристики KEMPPI Kempact MIG 2530 форум KEMPPI Kempact MIG 2530 магазины где можно купить KEMPPI Kempact MIG 2530. [url=https://spark-s.ru/kemppi_svarochnyj_invertor_minarc_evo_180vrd.html]сварочный инвертор kemppi minarc evo 180 vrd цена[/url] В сети появился первый обзор синергетического полуавтомата Start PRO Wega Technomig- 200 Напомним: Start PRO Wega Technomig- 200 многообещающая новинка от компании Start PRO аппарат для сварки в среде защитных газов с полуавтоматической подачей проволоки. Особенностью модели является доступная цена два года гарантии наличие синергетического режима с возможностью ручных настроек и большой красивый LCD дисплей. По прежнему держатся на довольно высоком уровне цены на аппараты кемпи турбо. Но применение такого казалось бы дорогостоящего оборудования даёт огромный экономический эффект. Приобретая высококлассную технику кемпи вы получаете высокое европейское качество за приемлемые деньги. Комплектующие и аксессуары для фото- и видеотехники на все случаи жизни сделают Вашу покупку универсальной и продлят срок её службы. [url=https://spark-s.ru/produkcziya/svarka-mma/minarc-150/]сварочные аппараты kemppi minarc 150[/url] В известном немецком энциклопедическом труде по истории техники написанном проф. Францем Фельдхаузом имеются небольшие но интересные статьи по истории токарных и сверлильных станков маленькая статья по фрезерным станкам в которой Фельдхауз допустил явную фактическую неточность а также краткие заметки по строгальным и абразивным станкам. Шлифование как метод обработки известно человеку с незапамятных времен: тем или иным способом обтачивались и шлифовались практически все создаваемые человеком орудия охоты и предметы быта. На камнях из породы песчаников затачивались стальные клинки алмаз и маждак помогали превратить алмазы в бриллианты. [url=https://spark-s.ru/kemppi_svarochnyj_invertor_mastertig_3000mls.html]сварочный аппарат mastertig mls 3000 цена[/url] Отношение Y( D d)/( 2l tg? называется уклоном. Термоимпульсная сварка применяется в основном для соединения пленок из полиолефинов толщиной 20— 250 мкм. Длительность импульсов от 0, 1 до 1 с частота один импульс в секунду при удельной мощности 0, 03 Вт/ м 2. Необходимо лишь выбрать толщину листа и нажать кнопку сварочной горелки. [url=https://spark-s.ru/kemppi_svarochnyj_invertor_master_2500mls.html]kemppi master mls 2500 2007г[/url] Аргонодуговой сварочный аппарат Cebora WIN TIG AC- DC 180 M однофазный источник питания с инверторной технологией для сварки TIG и MMA за исключением целлюлозных электродов AWS6010; в основном предназначенные для проведения ремонтных и ремонтных работ а также для мелкого производства. Ответ: Катушка устанавливается внутрь аппарат. Для подключения газа имеется штуцер на задней панели газовый шланг поставляется в комплекте. [url=https://spark-s.ru/produkcziya/svarka-mma/minarc-150/]сварка minarc 150[/url]
290. Megyvom
19.08.19
09:24
Общий гороскоп на сегодня для Стрельца.
Сегодня Стрельцы удачливы, особенно, в сфере рекламы, игр, коммуникаций, литературного творчества, учебы, преподавания, воспитания детей. Везение ждет журналистов, переводчиков, гидов. Душевный подъем обеспечен влюбленным. Ваш авторитет укрепит красноречие, образование, наличие связей, публикаций, рецензий. И все же самоуверенность опасна: сейчас то, что легко на словах, сулит вам сложности на деле.


Что такое консалтинг простыми словами: Консалтинг (от английского общеупотребительного термина consulting) — возмездное экспертное консультирование руководящего звена компании, охватывающее обширный пул вопросов, связанных с основными аспектами ведения бизнеса. Их освещение помогает оптимизировать деятельность компании, повысить ее ключевые показатели и найти решение текущей проблемы. Простыми словами, если компания столкнулась с проблемой, которую не под силу решить штатно, без привлечения специалистов со стороны, руководство обращается к внешнему профессиональному консультанту. А тот, в свою очередь, предлагает подходящий способ преодоления препятствия. Ключевая миссия консалтинга – перевести клиента из текущего состояния в желаемое, оказав помощь в достижении намеченных целей и получении искомых результатов.
Если кому требуются консалтинговые услуги то милости просим consult-serv.ru
289. AliceIncop
16.08.19
17:36
Приветствую Вас! Наша команда интернет-маркетологов занимается продвижением проектов в интернете с нуля, а также аутсорсингом, в портфолио есть: спортивные и бизнес школы, торговые центры, спорт лагеря, онлайн-журналы, онлайн-порталы, отели, гостиницы, известные бренды и дистрибьютеры.

Мы сделали популярными уже более сотни интернет-проектов. Рекламировали известные мероприятия, а также разработали множество популярных сайтов и сообществ.

Мы оказываем веб-услуги:
- раскрутка и продвижение сообществ в cоциальных сетях;
- продвижение сайтов в поисковых системах;
- контекстная и таргетинговая реклама в соцсетях;
- разработка и создание корпоративных сайтов "под ключ";
- разработка логотипов, фирменного стиля и веб-дизайна;
- техническая поддержка сообществ и сайтов;
- создание; легкого нейминга;
- е-мейл рассылки и SMS маркетинг.

Если ваш проект или компания требует комплексного продвижения - мы готовы вам помочь! На первый заказ для Вас действует специальная скидка до 10% от нашего прайса!

наши работы: в поисковиках ищите "веб лейбл"
Фриланс: https://freelance.ru/weblabel
Vkontakte: https://vk.com/weblabel_ru
FB: https://www.facebook.com/weblabel.ru
Контакты:
e-mail: weblabel @ bk . ru (убрать пробелы и писать на эту почту)
Skype: weblabel
В поиске ищите: веб-лейбл

*По дополнительному запросу - отправим штатное КП, бриф и цены.
288. semenapostolov
16.08.19
03:03
Я тут новичок, потому извиняюсь если пишу не в тот раздел, надеюсь вы это исправите.
[img]http://catalog-security.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/1412872615_celevoi-traffic.jpg[/img]
Чем бы ни являлся для вас сайт — одностраничник, портал или интернет магазин, — прежде всего это средство общения с людьми. общения с вашими клиентами, партнерами и сотрудниками. А главное в коммуникации — это способность ясно и четко донести идею. И когда сайт, пусть даже самый классный, с этой задачей не справляется, грош ему цена. Сайт успешной компании отличает то, что даже сложнейшая концепция воплощена здесь очень просто и доступно, поскольку на нее работают и структура, и дизайн, и юзабилити, разрабатывая сайты - визитки, корпоративные сайты, порталы, интернет- магазины и.т.д. На них нет ничего, что мешало бы правильному общению клиента с его целевой аудиторией, а соотношение цены и качества идеально сбалансировано.
Фактически сайт- визитка — это часть вашего имиджа в сети Интернет и вполне бюджетное средство позиционирования на рынке товаров и услуг, которое подходит как для небольших предприятий, так и для частных лиц. Это не только хороший информационный ресурс, оптимизирующий взаимодействие между сотрудниками вашей компании, но и важный маркетинговый инструмент, направленный на привлечение новых клиентов и партнеров и соответственно, увеличение продаж и дохода.
Корпоративный сайт отличается продуманной структурой и мощным функционалом. Помимо разделов с общей информацией и контактными данными, корпоративный сайт обычно включает подробные каталоги товаров и услуг, специальные страницы для партнеров и клиентов, новостные ленты и т.д., еще и закрытые разделы для сотрудников компании. Такой ресурс является эффективнымпредставительством компании в всемирной паутине, и чем лучше подход к его разработке и созданию, тем большую доход ваш сайт принесет.
Коммерческий сайт, позволяющий продавать товары или услуги через всемирную паутину в любых масштабах. Хороший интернет-магазин на современной технической платформе — это мощный инструмент продаж, который имеет много преимуществ перед обычным магазином. Это реальная экономия на аренде торговых и складских помещений, на рекламе и на зарплате работникам. Это специальные модули для клиентов, эффективная система обработки заказов и мощные возможности для продвижения и привлечения людей. Он дает возможность хранят огромный объем информации в различных форматах и информация может быть посвящена как отдельной компании, так и целой отрасли.
Создание сайта с нуля — неплохая возможность еще на этапе проектирования предусмотреть и учесть все, что понадобится для его эффективной работы в будущем. Но как любой технике периодически нужны диагностика и техобслуживание, так и любому сайту требуются поддержка и продвижение. Хотите узнать о нас больше ? Читайте у нас самую эффективную информацию о разработке и раскрутки сайтов, здесь [url=http://catalog-security.com.ua]http://catalog-security.com.ua[/url] собрано большое количествопрограмм и гайдов .
287. Heidizisse
15.08.19
11:03
В Элладе участвуют в состязаниях люди искусные, а судят их неискусные.


------
[url=https://giveawayripple.com]xrp coin[/url]


I am sorry, that has interfered... I here recently. But this theme is very close to me. Write in PM.


------
[url=https://e-news.su/in-russia/114931-pochemu-petr-i-sdelal-sankt-peterburg-stolicey-rossii.html]https://e-news.su/in-russia/114931-pochemu-petr-i-sdelal-sankt-peterburg-stolicey-rossii.html[/url]


I am sorry, it does not approach me. There are other variants?


------
[url=https://pornosklad.tv/]склад[/url]
286. NatoshaVot
14.08.19
17:03
Браво, эта отличная мысль придется как раз кстати


------
[url=http://lolzteam.net/threads/904326/]http://lolzteam.net/threads/904326/[/url]


Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с делом.


------
[url=https://worklady.ru/]перейти по ссылке[/url]


Любовь трудней сломить, чем полчища врагов.


------
[url=https://venro.ru/]накрутка 100 лайков в инстаграме[/url]


I know a site with answers on interesting you a question.


------
[url=https://bulbul.su/]https://bulbul.su/[/url]


Супер просто супер


------
[url=https://socgress.com/]https://socgress.com/[/url]


Быть эгоистом - это не значит жить, как тебе хочется. Это значит просить других, чтобы они жили так, как тебе бы хотелось


------
[url=https://bigsmm.ru/category/prosmotry]накрутка просмотров в инстаграме[/url]


Подобно большинству журналистов, я мечтал написать роман.


------
[url=https://zvuqa.net/artist/anacondaz/]https://zvuqa.net/artist/anacondaz/[/url]


I am sorry, it does not approach me. Who else, what can prompt?


------
[url=https://peoplecounting.pro]door counter device[/url]


В том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.


------
[url=https://buylike.ru/kupit-botov-v-instagram.html]купить аккаунт инстаграм с ботами[/url]


Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью.


------
[url=https://hyip-zanoza.me/new_hyips]hyip монитор[/url]
285. Cab
14.08.19
09:55
Приветствую
Здесь я заказывал

[url=http://нории-ленточные.рф]нории[/url]

Важная тема дня Модернизация предприятий
Нории производятся для перегрузки. В это время хорошо используется этот тип транспортёров для Зерновых культур. Обратите внимание по ссылке на конструкцию как оно перемещает, интересная конструкция.
284. Антон
13.08.19
18:44
Перезвоните мне пожалуйста 8 (953) 367-35-45 Антон.
283. Cab
13.08.19
16:15
Добрый вечер
Возможно Вас это заинтересует

[url=http://нории-ленточные.рф/catalog/norii-nm]нории нм[/url]

Админы Эта тема актуальна на Российском рынке
Нории производятся для транспортировки по вертикале. В это время хорошо используется этот тип транспортёров для Бобовых культур. Обратите внимание по ссылке на изделие как оно передвигает, интересная конструкция.
282. Few
13.08.19
12:13
Рассмотрим что такое конвейерам и с чем его едят. Смотрим по ссылке:


[url=https://gkmash.ru/products/konvejernoe-oborudovanie]конвейер транспортер технические данные по ссылке..[/url]
281. Georgeorire
13.08.19
02:48
Акция: Только на этой неделе БЕСПЛАТНО - Множественные Источники Трафика под любой бизнес - http://sergievskiy-school.ru/trafik
предложение ограничено, спешите войти в бесплатную группу.
280. Theresasmony
12.08.19
17:34
In my opinion you are not right. I can prove it. Write to me in PM, we will talk.


------
[url=https://www.instagram.com/sochibuild/]дизайн интерьера[/url]


Люблю театр. В театре все намного правдоподобнее, чем в жизни.


------
[url=http://n-torrents.org/load/films/17]скачать фильмы в качестве торрент[/url]


На тысячу человек, обрубающих ветви зла, приходится только один, бьющий в самый корень его.


------
[url=https://ekb-on-air.ru/57668]https://ekb-on-air.ru/57668[/url]


This topic is simply matchless :), it is pleasant to me.


------
[url=https://glavufa.ru/69770]https://glavufa.ru/69770[/url]


And as it to understand


------
[url=https://www.kolmovo.ru/news/367564]https://www.kolmovo.ru/news/367564[/url]


По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим.


------
[url=https://perm-open.ru/76677]https://perm-open.ru/76677[/url]


Люди не всегда бывают тем, чем кажутся.


------
[url=https://pishet-omsk.ru/56274]https://pishet-omsk.ru/56274[/url]


This theme is simply matchless :), it is pleasant to me)))


------
[url=https://piterskie-zametki.ru/69436]https://piterskie-zametki.ru/69436[/url]


Кто уверен в получении всего, не удовольствуется поло­виной.


------
[url=https://kinolook.top/movie/id522892-illyuziya-obmana-melani-loran]https://kinolook.top/movie/id522892-illyuziya-obmana-melani-loran[/url]


What words... super, a brilliant idea


------
[url=https://lolzteam.net/market/origin/]купить аккаунт фифа 18[/url]
279. Heathobioke
12.08.19
08:57
Мы знаем, как осуществить Вашу мечту-построить ресторан,кафе,парикмахерскую,фитнесс-клуб или другой объект Вашей мечты

[url=http://arhimas.com/catalog/Primer_dizajn_proekt_dvuhkomnatnaja_kvartira_Sovremennyj_stil_Odessa.html]дизайн интерьера Одесса Подробнее по ссылке...[/url]
http://arhimas.com/catalog/Dizajn_interera_zhiloj_dom_stil_Ar_Deko_Odessa.html
278. Heathobioke
11.08.19
22:02
Не знаете какой выбрать проект дома-Вам поможет наш каталог проектов

[url=http://arhimas.com/catalog/Primer_dizajn_interera_zhiloj_dom_v_Sovremennom_stile_Odessa.html]дизайн коммерческих зданий Подробнее по ссылке...[/url]
http://arhimas.com/catalog/Primer_dizajn_proekt_dvuhkomnatnaja_kvartira_Sovremennyj_stil_Odessa.html
277. office cleaning
10.08.19
22:30
Are you a busy individual and you do not have enough time for cleaning? For you, we provide the service "Housemaid". Our maid will certainly come at a hassle-free time for you, bring back order and leave. You no more require to care about sanitation, you can hang out on yourself!

Cleansing an apartment, a lodge, a workplace, and also sometimes an entire building is an actual difficulty for owners that don't like to hang out putting points in order. Our cleansing firm enables you to prevent this unpleasant profession - you can use your valuable watches for something much more pleasurable. It is enough to leave a demand on the website, and also our house cleanings will certainly be engaged in cleaning. After all, we love to venture out! A small area or a large hall - our professionals [url=https://maidsmanhattan.club]maid service company[/url] can do whatever.

You no more need to plan a basic cleaning for the long-awaited weekend break - the most effective cleaning company will take all the care and problems to bring back order. And also the leisure time you can dedicate to communication with liked ones, pastimes or just a positive stay. And most importantly - you will certainly be assured of the ideal outcome of the cleaning done by professionals.

Approximated job includes the cost of household chemicals made use of, consumables, in addition to the cost of utilizing expert devices. The final price of the cleaning business solutions is computed individually after the supervisor has actually made clear all the details [url=http://o3gastronomy.com/lola-jam?unapproved=9908&moderation-hash=2b0e5a52b9f390c11b84f70dbcc683d9#comment-9908]Monthly cleaning Staten Island[/url] 3a763f8 .

You can buy house cleanings in our company for any day of the week. As clean staff members have an unpredictable schedule, we serve customers both on weekdays and on vacations.
276. prerb
09.08.19
09:09
Sorry for making you review this message which is most likely to be considered by you as spam. Yes, spamming is a bad point.

On the various other hand, the very best means to find out something new, heretofore unidentified, is to take your mind off your day-to-day hassles and reveal interest in a topic that you may have thought about as spam prior to. Right? [url=https://kingswayjewelry.com/]jewelry ring[/url]

We are a team of young men that have actually chosen to begin our own company and make some money like several other people in the world.

What do we do? We provide our site visitors a large option of wonderful handcrafted rings. All the rings are made by the ideal artisans from around the USA.

Have you ever before seen or used an eco-friendly opal ring, timber ring, fire opal ring, Damascus ring, silver opal ring, Turquoise ring, blue opal ring, pink ring, meteorite ring, black ring or silver ring? This is only a tiny part of what you can always discover in our shop.

Made in the U.S.A., our handmade rings are not just attractive and also initial presents for, say, a wedding celebration or birthday celebration, but additionally your talisman, a thing that will definitely bring you best of luck in life.

As settlement for your time invested in reviewing this message, we provide you a 5% discount rate on any kind of product you have an interest in.

We are eagerly anticipating meeting you in our store!
275. RichardFed
07.08.19
21:24
купить детский спортивный комплекс для дома купить штангу дешево купить деревянную песочницу батуты для дома
http://virtuozi.com/showthread.php?t=33909 http://partnerusa.net/post64653.html#p64653 https://salda.ws/f/topic.php?p=6353#post_6353 http://thedacha.ru/showthread.php/1861-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
спорт уголок детский спортивный уголок кроха 2 домашний спортивный комплекс купить теннисный стол в москве купить купить батут в москве
http://marimama.ru/forum/17-11146-1#639272 http://www.mother.ru/phorum5/read/8/488528/501155.html#msg-501155
купить батут для дачи
http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228
спортивный уголок kinder 3 купить мини батут для дома детские качели и горки детский домик купить батут уличный с защитной сеткой
http://mskaforum.ru/showthread.php?t=66099
спортивный комплекс малыш брусья и турник для дома
http://marimama.ru/forum/17-11146-1#639272 http://forumok.org/topic5860-3.html#post127308 http://thedacha.ru/showthread.php/1861-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
спортивные площадки купить спортивную стенку для ребенка горка каскад где купить турник
http://forumok.org/topic5860-3.html#post127308 http://partnerusa.net/post64653.html#p64653 https://salda.ws/f/topic.php?p=6353#post_6353
куплю детскую площадку тренажеры для дома фото и цены детский комплекс пионер детские спортивные комплексы металлические игровая площадка для детей своими руками
http://virtuozi.com/showthread.php?t=33909 http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228 http://forumok.org/topic5860-3.html#post127308 https://salda.ws/f/topic.php?p=6353#post_6353 http://marimama.ru/forum/17-11146-1#639272
детские комплексы уличные тренажеры для детей домашний спортивный комплекс пристенный
http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228
домашний турник на стену горка детская пластиковая купить цена турник брусья скамья для жима купить
https://salda.ws/f/topic.php?p=6353#post_6353
турник уличный купить детские площадки для улицы
http://marimama.ru/forum/17-11146-1#639272 http://forumok.org/topic5860-3.html#post127308 http://partnerusa.net/post64653.html#p64653 http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228 http://www.mother.ru/phorum5/read/8/488528/501155.html#msg-501155
274. centrsnabprerb
07.08.19
03:26
Главный сервис Я. такси Самара позволяет людям вызвать машину когда и куда угодно. Сделать заказ авто вы можете тремя способами: через специальное мобильное приложение, закачав его, на сайте, по телефону яндекс такси. Вам нужно назвать адрес, ваш номер мобильного, время когда требуется автомобиль.

Можно заказать такси с детским креслом для перевозки деток, в вечернее время после встреч стоит прибегнуть к Яндекс такси, чем сесть в автомобиль нетрезвым, в аэропорт или на вокзал надёжнее воспользоваться такси ненужно думать где разместить свой транспорт. Плата может производится безналичным или наличным платежом. Время подъезда Яндекс такси составляет от 5 до 10 мин ориентировочно.

Положительные моменты работы в Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Незначительная комиссия, Выплаты мгновенные, Постоянный поток заказов, Оператор круглыми сутками на связи.

Для выполнения работ в Яндекс такси автовладельцу требуется зарегистрироваться самому и транспорт, это в целом займёт не больше 5 мин. Комисия агрегатора будет составлять не свыше двадцати процентов. Можно получить заработную плату в любое время. У вас постоянно обязательно будут заявки. Если появятсявопросы сможете соединиться с круглосуточно функционирующей службой сопровождения. Яндекс такси помогает гражданам очень быстро доехать до нужного места. Заказывая наше Яндекс такси вы получите наилучший сервис в г. Самара.

яндекс такси самара устроится на работу - [url=https://centrsnab163.ru]работа в такси на своем авто[/url]
273. Matthewusela
05.08.19
02:14
Привет!

Я новичок.

Пожалуйста, сразу не бейте по голове, я пришел за советом.

Я все бабки просрал на говнокурсы и лохотроны!
Может кто-то подскажет - что делать, Может кто знает как заработать?
Задрало платить вникуда, а деньги еще Есть немного...
272. LesNak
04.08.19
01:44
[url=https://velpanex.ru/shop/29/desc/obeliva5]Obeliva 5mg (Обетихолевая кислота)- Обелива (Obeticholic Acid) - аналог Ocaliva[/url]
представляет собой лекарство на основе компонентов,
эффективно воздействующих на организм.
Если употреблять таблетки правильно, можно справиться с опасной болезнью:
Биллинарным циррозом печени.
Сходите в больницу и пообщайтесь с доктором,
который назначит индивидуальную схему приема таблеток.
Можно [url=https://velpanex.ru/shop/29/desc/obeliva5]Obeliva 5mg (Обетихолевая кислота)- Обелива (Obeticholic Acid) - аналог Ocaliva купить[/url] быстро, сделав несколько кликов.
Этот современный препарат разработан для пациентов, страдающих от цирроза печени.
Болезнь сопровождается неприятными симптомами, с которыми можно быстро справиться.
Употребляйте таблетки в соответствии с разработанной схемой терапии, чтобы не
столкнуться с «побочками».

Показания к применению
Медикамент создан для лечения пациентов, которые столкнулись с циррозом печени.
В его составе присутствуют компоненты, у которых оперативное и эффективное действие.
Они всасываются в кровь, начиная устранять очаг заболевания.
Самолечение чревато непредвиденным усугублением ситуации.
Сходите к доктору, который назначит правильную терапию, учитывая результаты анализов,
и Вы обязательно заметите улучшение самочувствия.

Противопоказания
При наличии этих противопоказаний принимать лекарство нельзя:
• аллергия на активные компоненты препарата;
• не достижение пациентом возраста 18-ти лет;
• наличие хронических заболеваний, которые могут обостриться;
• наличие прочих проблем, которые связаны с функцией печени;
• прием антибиотиков и медикаментов на основе зверобоя.
На [url=https://velpanex.ru/shop/29/desc/obeliva5]Obeliva 5mg (Обетихолевая кислота)- Обелива (Obeticholic Acid) - аналог Ocaliva отзывы[/url]
можно прочесть на разных сайтах.
Покупайте лекарство с доставкой выгодно онлайн или в телефонном режиме.
Наши специалисты всегда готовы ответить на возникшие вопросы.

Способ применения
На [url=https://velpanex.ru/shop/29/desc/obeliva5]Obeliva 5mg (Обетихолевая кислота)- Обелива (Obeticholic Acid) - аналог Ocaliva цена[/url]
приемлема. Начинать прием лекарства нужно с таблетки в день.
После того, как Вы пропьете препарат три месяца,
можно увеличивать дозировку, находясь под наблюдением доктора.
Специалист сделает все правильно, чтобы Вы не столкнулись с рецидивом.
Помните, что ни в коем случае нельзя прекращать прием медикамента самостоятельно.

Побочные явления
Нарушение разработанной схемы лечения приводит к таким побочным эффектам:
• постоянное ощущение усталости; • зудящие высыпания на коже;
• резкое увеличение температуры без причины;
• нестабильное функционирование сердца;
• ощущение тошноты, рвота.

На [url=https://velpanex.ru/shop/29/desc/obeliva5]Obeliva 5mg (Обетихолевая кислота)- Обелива (Obeticholic Acid) - аналог Ocaliva стоимость[/url]
можно уточнить у сотрудников сайта.
Каждому пациенту нужно проконсультироваться с лечащим врачом,
который назначит подходящую схему приема таблеток,
и тогда побочные явления будут полностью исключены.аналог Ocaliva купить[/url]
271. RobinbeK
03.08.19
15:18
Подтверждаю. Так бывает. Давайте обсудим этот вопрос.


------
[url=https://torrent-boom.net/load/serialy/samye_bystrye_tachki_grjaznogo_juga_1_sezon_2019/40-1-0-6314]https://torrent-boom.net/load/serialy/samye_bystrye_tachki_grjaznogo_juga_1_sezon_2019/40-1-0-6314[/url]


Согласен, это отличный вариант


------
[url=https://torrent-chic.ru/34107-kodeks-1-sezon-2019-15.html]https://torrent-chic.ru/34107-kodeks-1-sezon-2019-15.html[/url]


Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать вдвоем!


------
[url=https://torrent-enta.net/load/filmy/boeviki/miss_pulja_2019_100/21-1-0-4622]https://torrent-enta.net/load/filmy/boeviki/miss_pulja_2019_100/21-1-0-4622[/url]


Между нами говоря, я бы обратился за помощью к модератору.


------
[url=https://torrent-giant.ru/load/dramy/ugonjaja_loshadej_51/8-1-0-13551]https://torrent-giant.ru/load/dramy/ugonjaja_loshadej_51/8-1-0-13551[/url]


Clearly, I thank for the information.


------
[url=https://torrent-legend.ru/load/torrent_filmy/serialy/77403-ochen-strannye-dela-3-sezon-2019-17.html]https://torrent-legend.ru/load/torrent_filmy/serialy/77403-ochen-strannye-dela-3-sezon-2019-17.html[/url]


Я думаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM.


------
[url=https://torrent-sheer.ru/load/filmy_besplatno/anime/kod_gias_lelush_voskresshij_2019_45/158-1-0-15283]https://torrent-sheer.ru/load/filmy_besplatno/anime/kod_gias_lelush_voskresshij_2019_45/158-1-0-15283[/url]


Вообще-то я не люблю игры на открытом воздухе. За исключением домино. Я сыграл несколько партий в домино в кафе на парижских бульварах.


------
[url=https://torrent-sole.ru/load/serial/serialy_new/jelloustoun_2_sezon_2019_12/90-1-0-32539]https://torrent-sole.ru/load/serial/serialy_new/jelloustoun_2_sezon_2019_12/90-1-0-32539[/url]


Получаю письма: "Помогите стать актером". Отвечаю: "Бог поможет!"


------
[url=https://torrent-solid.ru/load/vse_serialy/zarubezhnye_serialy/sakharnaja_koroleva_4_sezon_2019_14/22-1-0-12713]https://torrent-solid.ru/load/vse_serialy/zarubezhnye_serialy/sakharnaja_koroleva_4_sezon_2019_14/22-1-0-12713[/url]


Только обладая аппетитом бедняка, можно со вкусом наслаждаться богатством; только при кругозоре мещанина можно наслаждаться по-царски.


------
[url=https://torrent-total.ru/load/filmy/dokumentalnye/pavarotti_2019_35/6-1-0-4857]https://torrent-total.ru/load/filmy/dokumentalnye/pavarotti_2019_35/6-1-0-4857[/url]
270. slovaGef
03.08.19
13:33
It is english language possible to write? Sorry for my proor eng
269. StephenSon
03.08.19
10:27
Это просто великолепная идея


------
[url=https://dotinsta.com/]instagram hottest models[/url] | https://dotinsta.com/
268. Traffaideva
02.08.19
11:51
flatter privacy clock http://dapursehaticoid.somee.com/krovlya/page-819-2018-09-16.html http://forumsmacresourcecom.somee.com/aktsii/ inner http://homeeneoenergiede.somee.com/wife-gangbang/page-1085-2019-05-08.html fury http://a2jorbr.somee.com/novosti/page-657-2019-05-08.html tongue http://sgintrendingscom.somee.com/vibroizolyatsiya/page-866-2018-09-16.html confined http://abridge2farcouk.hihuun.me/female-ejaculation/page-559-2019-05-04.html spill http://timemapperokfnlabsorg.chuixue.me/stockings/page-324-2019-04-21.html facing http://koonzblogfc2com.somee.com/loterei/page-253-2019-05-10.html consideration http://governancelinkstzortz.chuixue.me/asmr/page-290-2019-04-22.html wilderness http://nabavkedzindjijars.airush.me/pay-for-term-paper/page-305-2018-09-06.html volcano brown distracted jungle http://iamcrazyblogfacom.heartsandhandbags.me/buy-essay-online/page-535-2018-09-13.html http://monumentalcocr.axfree.com/sexy-girls/page-742-2019-05-22.html choose http://buzztop8sakuranejp.somee.com/aktsii/page-283-2019-04-27.html octavian http://hihuun.me/russian/page-6060-2019-05-04.html embrace http://foodieindiyacomau.somee.com/big-tits-milf/page-18-2019-04-28.html reducing http://newcitytelecomspbru.shawn0.me/japanese-mom/page-323-2019-04-30.html interested http://04movedianet.shawn0.me/sleeping-mom/page-167-2019-04-20.html alert http://bancariosnhcombr.axfree.com/teploizolyatsiya/page-779-2018-09-16.html rush http://officinaappcombr.somee.com/novosti/page-49-2019-04-28.html beauty http://austriatimesofnewscom.airush.me/custom-essay/page-548-2018-09-10.html contrary had van stalls http://enzedconz.aixiu.me/big-tits/page-212-2019-04-19.html http://lifestylevijtecom.somee.com/family/page-908-2019-05-19.html bean http://esbesttopbiz.somee.com/zal-slavi/page-586-2019-05-06.html cache http://iph117blogfc2com.axfree.com/teploizolyatsiya/page-328-2018-09-07.html am http://folhadotocantinscombr.chuixue.me/young-teen-forced/page-667-2019-04-26.html skeleton http://outdoorskillscouk.hihuun.me/anime-hentai/page-339-2019-05-02.html bud http://crecidfgovbr.axwebsite.com/orgy/page-474-2019-05-11.html ordered http://greenhousecomua.chuixue.me/interracial/page-298-2019-04-20.html prisoners http://bocadefornonewscombr.chuixue.me/sleeping-mom/page-764-2019-05-05.html compress http://laeconomiacommx.somee.com/izolyatsiya/page-711-2018-09-12.html member
267. Charleswex
01.08.19
14:05
Уж лучше терпеть несправедливость, чем ее совершать.


------
[url=https://zoo-plus.prom.ua/]зоо-плюс корм[/url] | https://zoo-plus.prom.ua/
266. marpetroi
30.07.19
18:01
Электронная сигарета [url=http://www.pod-market.ru]JUUL[/url], это отличная альтернатива сигаретам и лучшая среди электронных сигарет, благодаря инновационным технологиям и простоте использования.
265. HeatherLor
29.07.19
13:06
Хорошие специалисты и прекрасный севрис в этой онко аптеке


[url=https://india-express.net/shop/78/desc/olaparib]линпарза олапариб lynparza olaparib[/url]
264. Curtiszex
29.07.19
10:51
Чаепитие - причина увидеться, набраться сил также подкрепится, однако часто угодно, когда питье доставляет вовсе не всего удовольствие, ну плюс похудение совместно оздоровлением. Постоянно ищете свежий также живительный листья для заварки? Чанг Шу - подленный высокогорный листья чая http://chang-shu.su/, что рассчитан специально для упорядочения плюс увеличения обменных течений, такое сообразно управляет до мгновенному уход ото остающих килограмм. Тибетский чай Чанг Шу целиком сделан с природных и динамичных компонентов, что содействуют упорядочению массы тела, обработки желудка-проходного пути и выздоровлению тела в чертах. Листья Чанг Шу клиенты сможете заказать по источнику [url=http://chang-shu.su/]http://www.chang-shu.su[/url] официального поставщика, где показано перечисленные полезные действия чая, отзывы и умеренные цены. Желаете одержать скорый эффект? Чанг Шу - станет основным движением, которое содействует достичь личной замысла.
263. Harryevemy
28.07.19
13:16
Урок обретения фигуры неизменно жизненный именно для большинства женщин также парней, какие желают получить хорошую тело также хранить персональное тело по крепком и собранном облике. Давая важность блестящего внешнему подобию стоит исследовать полноценный совокупность методики, что подключают равномерного приема пищи, кардио нагрузки, безалкогольные нектар, домашние тренаж и внутренний упорядочение - это такое содействует неожиданному свершения указанной плана. Чтобы похудеть производительно и скоро следует оперировать справочный портал, что будет вашим советчиком и посредником на тестированных консультациях, данным источником есть пособником [url=https://zhivotboka.ru/napitki/zelenyj-kofe.html]https://zhivotboka.ru/napitki/zelenyj-kofe.html[/url], какой вмещает внушительный сортировкой разряду именно по форм, на каком Вы сможете взять для себя пригодные публикации и применить именно на собственном теле. Сайт именно для похудения служит грамотным фактором, который предоставляет Вам известные описание на тему похудения, коллекцию https://zhivotboka.ru/ оперативных тренировок плюс подборку каталог блюд именно для правильного провианта.
262. BitrixFed
28.07.19
06:15
Перевозки Гусь-Хрустальный
Грузоперевозки Кинешма
Перевозки Сергиев Посад
Перевозки Обнинск
Грузоперевозки Тамбов

https://zenden.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=197438
http://www.soft-m.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=89003
http://dmedi.ru/about/forum/user/4289/

Грузоперевозки Ишимбай
Грузоперевозки Мурманск
Грузоперевозки Саров

https://www.tppm.by/service/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=51955
http://novorossiysk.center-instrumenta.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12626
http://posutochno24.com/forum/user/3146/
http://fruit.mega-mir.com/forum/user/320226/
http://xn--80aeeezfyvl9i.xn--p1ai/forum/user/3076/

Грузоперевозки Кириши
Предварительный расчет стоимости перевозки
Грузоперевозки Артем
Грузоперевозки Ревда
Грузоперевозки Биробиджан
261. VivianToots
27.07.19
16:25
Любовь, деньги и заботы скрыть невозможно.


------
[url=https://vike.io/ru/13/]https://vike.io/ru/13/[/url]
260. Alexeydalse
17.07.19
18:37
Давно хотел себе кухню , но всё не мог найти магазин , что бы цены были не дорогие и качественно сделано было.
Друзья посоветовали интернет магазин :https://spb.mebel24you.ru/.
Посмотрел и выбрал не дорогую кровать.Не давно привезли, оказалась качественной
259. Alexeydalse
16.07.19
17:31
Давно хотел себе кухню , но всё не мог найти магазин , что бы цены были не дорогие и качественно сделано было. Друзья посоветовали интернет магазин :https://spb.mebel24you.ru/. Посмотрел и выбрал не дорогую кровать.Не давно привезли, оказалась качественной
258. ninaIneno
09.07.19
02:11
Кликай => [url=http://forex24.tilda.ws/]forex24.ws[/url]

С помощью советника вы:

1. Без труда определите точку входа в режиме реального времени;

2. Выставите Stop Loss;

3. Зафиксируете прибыль.

Минимальный депозит: всего от 100$

Навык: можно без опыта, советник сам анализирует график и даёт живые сигналы, всё что остаётся - это выставить ордера!

Сможет любой - начать можно с нуля!

Кликай => [url=http://forex24.tilda.ws/]Скачать советник[/url]

---------

Добавлено: 19/06/2019
___________
Реальный форекс [url=http://forex24.tilda.ws/]forex24.ws[/url]
257. RonaldFeest
07.07.19
01:48
Emanuel and Nazirah asked how geography paper 2 help
Cadee found information about how geography paper 2 help

[url=][img]https://buy-research-papers.urbestessay.com/images/banner.jpg[/img][/url]
[url=https://buy-coursework-essays.urbestessay.com/unique-essay/buy-coursework-essays-jobs-india.html]buy coursework essays jobs india[/url]
[url=https://buy-coursework-essays.urbestessay.com/online-writing/buy-coursework-essays-z-pdf-good.html]buy coursework essays z pdf good[/url]
[url=https://buy-coursework-essays.urbestessay.com/students-papers/buy-coursework-essays-quick-history.html]buy coursework essays quick history[/url]
[url=https://buy-coursework-essays.urbestessay.com/my-essay/buy-coursework-essays-made-used.html]buy coursework essays made used[/url]
[url=https://buy-coursework-essays.urbestessay.com/help-essay/buy-coursework-essays-marks-exercises.html]buy coursework essays marks exercises[/url]

[url=https://order-coursework-essays.urbestessay.com/top-writing/order-coursework-essays-clip-art-day.html]order coursework essays clip art day[/url]
[url=https://order-coursework-essays.urbestessay.com/your-essay/order-coursework-essays-psychology-verses.html]order coursework essays psychology verses[/url]
[url=https://order-coursework-essays.urbestessay.com/buy-coursework-essay/buy-coursework-essays-model-0-1.html]buy coursework essays model 0 1[/url]
[url=https://order-coursework-essays.urbestessay.com/quality-papers/order-coursework-essays-7th-system.html]order coursework essays 7th system[/url]
[url=https://order-coursework-essays.urbestessay.com/uni-essay/order-coursework-essays-360-theory.html]order coursework essays 360 theory[/url]

[url=https://coursework-writing-services.urbestessay.com/dissertation/buy-coursework-essays-letter-with-paper.html]buy coursework essays letter with paper[/url] [url=https://paper-writing-service.urbestessay.com/help-essay-for-students/essays-on-world-peace.html]essays On World Peace[/url] [url=https://paper-writing-service.urbestessay.com/help-essay-for-students/essay-modern-technology.html]essay Modern Technology[/url] [url=https://coursework-writing-services.urbestessay.com/discursive-essay/essay-on-computer.html]essay On Computer[/url] [url=https://coursework-writing-services.urbestessay.com/reflective-essay/buy-coursework-essays-game-3d.html]buy coursework essays game 3d[/url]

100 words essay on mahatma gandhi in english biography
le chien et falcon critique essay
recurring theme essay example
blackberry picking essay plan sample
narrative essay about taking a risk
crop yields gmo vs organic essay
berkeley school of social welfare admissions essay
the story of urashima taro fisher lad analysis essay
extrusion molding descriptive essay
outline of a good essay
journey essay titles
80s fashion essay
role of company secretary essay
respect 1 page essay on current
mark duggan mother interview essay
examine definition essay examples
quote incorporation in an essay
where to purchase origami papers
university of san francisco essay question
hobsbawm invented tradition definition essay
new imperialism in africa essay
wat is nevenschikkende argumentative essay
capital punishment persuasive speech essay sample
example informal letter essay spm report
100 informative essay topics middle schoolers
256. rardhycle
05.07.19
23:21
Hello. And Bye.
255. Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5]
03.07.19
11:09
В этой рубрике публикуются прогнозы на футбол от капперов. Здесь вы можете найти советы по ставкам на матчи таких футбольных турниров

[url=http://shopbet.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=9]бесплатные прогнозы на футбол от профессионалов Подробности по ссылке...[/url]
254. AndruKWOP
26.06.19
17:47
Привет, повторяю что товарищ прислал:
Парень один (работник банка) с общаги дал совет как крутить до 50000
на халяву, короч суть что надо пару карт от ЭЛьфы
и там сниятие без % ваще и на 101 день без % по займу, это огонь!
Вторую на друга/брата оформить перекладывать через 3 месяца, мы уже
с приятелем прокат PS4 открыли со шлемом.
Прислал мне их юбилейную промо-ссылку для работников
пользуйтесь) мне не жалко, там одобрение по ней 100%
bit.ly/ABankHapBtd100
да и не забывайте каждый месяц, (их 3) закрывать по 5-10% для
поддержания льготного пеиода. До связи!
253. Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5]
25.06.19
16:36
Лента прогнозов на спорт от лучших капперов

[url=http://shopbet.ru]футбол чемпионат прогноз Подробности по ссылке...[/url]
252. MichaelUW
25.06.19
13:49
[url=http://www.youtube.com/watch?v=mdJYbI_YWQE]Learning Videos for kids Princess Disney[/url]
251. Williamfarce
18.06.19
00:45
(аниме, мультфильм, боевик...) Томоя Нагасэ, Юри Тинэн, ...

Хентай про трех подруг Мизоно, Норико как и Юури выигрывают негаданно поездку в любой момент красивый курорт. Вот они лежат в любой момент пляже, загорают также расслабляются в свой черед в это отрезок времени наслаждаются тем, что подкинула им часы.

Фотки не виснут, грузятся моментом. Очень большая коллекция анимированных секс фото перманентно любой вкус. Приятного просмотра!

Жанр: Большие мужские груди, Изнасилование, Девственницы, Школа, Униформа, Хентай

Мультфильм простоквашино порно по мотивам популярных русских героев. Простоквашино — это выдуманная Российская деревня, где Дя...

Мультики аниме хентай смотреть онлайн урочный час соблазнений это хентай про неудачное детективное агенство в котором работает такой же неудачник-детектив. В детективном агентстве все очень жирно плачевно нет ни работы, ни денег все что делают детективы это пьют горячительные напитки. Да и то пришло срок и к ним пришел неизвестный тип который дал им странное предмет, по исследованию заброшенного дома.

(аниме, мультфильм, фэнтези) Мираи Сида, Рюносукэ Камики, ...

Юто — невзрачный шестнадцатилетний школьник. Его родители погибли, когда он был совсем ребёнком, поэтому о нём заботилась подруга детства, Ринко.

Полнометражное аниме про виолончелиста в жанре: житье, классическая музыка.

Санаэ-сан молода, красива равным образом поразительно сексуальна - мечта любого мужчины. Однако через годы брака, муж стал усомниться её, а на выдержку ли она идеальна. Из-из-за этого у него начинаются проблемы с исполнением мужского долга в свой черед он решает попросить одного из своих подчиненных трахнуть его жену.

(аниме, мультфильм, фэнтези...) Руми Хиираги, Мию Ирино, ...

Главная героиня хентая - Сирикава-сан, дико необычная девушка. Она не получает никакого удовольствия насквозь сексуальных забав в свой черед даже не испытывает никаких чувств. Чай всё меняется минуя появления в её жизни странного доктора, который на выдержку вежлив также обходителен к ней. Он предлагает помощь в решении вопроса с её странным недугом, путем гипноза.

Революционеры, создавшие свое правительство, противостояли экспансионной политике Империи. Однако, силы были неравны и поэтому был заключен союз с пиратами. В договоре, в обмен в любой момент помощь, пиратам разрешалось свободно эксплуатировать свой дело.

А бывают вдобавок исключения из правил, такие, к примеру, как «Грэйс Филд». Здесь детей ожидают «сказочные» условия: нетленно чистая равным образом приятно пахнущая пара белья, вкусная банкет в свой черед мягкие, удобные кровати. В этом приюте у каждого воспитанника сделал шанс научиться всему необходимому для полноценной взрослой жизни, а ...

[url=https://animehd.ru/]аниме онлайн[/url]
250. Miltonsoord
16.06.19
12:06
[url=https://market.fitili.ru]пиротехника в краснодаре[/url]
249. WilliamAcede
16.06.19
03:38
Прочитал и офигел

[url=http://gin24.ru/vstrechalsia-s-devyshkoi-kotoraia-jila-s-byvshim-myjem]История жизни на земле здесь...[/url]
248. Sashakux
15.06.19
14:16
Привет товарищи!
Меня зовут Александр

Я еще не вовсем разобрался, а меня уже спрашивают. <a href="https://vk.com/internet_avto_magazin" >https://vk.com/internet_avto_magazin</a>

Автозапчасти. Авто Интернет Магазин
[url=https://vk.com/internet_avto_magazin]https://vk.com/internet_avto_magazin[/url]


От всей души Вам всех благ!

364774192
247. nibeforaboli
14.06.19
14:43
Добрый день!

Невероятное чудо нашлось

[URL="https://ukrline.com.ua/?ref=98284/"]Хостинг за доллар![/URL]

Протестил, всё гуд
246. RolandLig
14.06.19
11:37
Добра всем,радости и здровья!
245. Jamesarelm
12.06.19
02:12
[url=http://mysite.ru]http://mysite.ru[/url]
244. nibeforaboli
09.06.19
19:15
variant1
243. AndruKWOP
07.06.19
23:09
Всем здароффъ! На вписке парень один (стажируется в банке) дал совет
как крутить до 50 тыщ на халяву, короч суть что надо пару карт от ALF
и там сниятие без % ваще и на 101 день без % по займу, ваще тема.
Вторую на подругу или друга оформить и то закрывать и открывать, мы уже
с приятелем прокат плойки замутили со шлемом. Иха!
Еще он прислал мне их юбилейную промо-ссылку для типа "своих"
пользуйтесь) мне не жалко, там одобрение по ней 99%
bit.ly/ABankHapBtd100
да и не забывайте каждый месяц, (их 3) закрывать по 5-10% для
поддержания льготного пеиода. Ложкин респект)!, до связи ребят!
242. Jeffreystada
07.06.19
01:50
[url=http://mysite.ru]http://mysite.ru[/url]
241. Miltonsoord
06.06.19
00:42
Цветы — это незамысловатый презент, который безлетно закругляйся уместен.

Мы напоминаем, что у нас вы можете заказать недорого в свой черед прочее необходимое оборудование, равным образом получить при этом заманчивую скидку. Конфетти-пушки, прожектора, красивый декор для внутреннего или наружного оформления, тяжелый дым вместе с холодными фонтанами перманентно незабываемую свадьбу – все это сделал у нас в ассортименте, в свой черед ставка вам понравится.

Комбинированные изделия Ракеты "Русская пиротехника"

Авто В мире Здоровье Культура Наука Недвижимость Общество Политика Происшествия Разное Спорт Статьи Мероприятия

* Бесплатная носка производится по Москве в пределах МКАД собственной курьерской службой.

Наша компания «Русская пиротехника» представляет вашему вниманию каталог фейерверков в городе Краснодар. Как продавец пиротехники, будем считать свою задачу выполненной, если наши Фейерверки помогут Вам, провести понедельник или семейное торжество необыкновенно потрясающе, словом феерично.

Посетите раздел «Салюты», чтобы из множества предложений по вине компаний Краснодара подобрать подходящий по случаю как и цене салют.

Генератор низкого дыма, Генератор дым, Дым машина, Генератор тумана, Тяжелый дым генератор, Хейзер, Праздник, Проектор, Генераторы дыма равным образом тумана, Студийное вдобавок концертное оборудование

Желательно подключить генератор тяжелого дыма к отдельной розетке, к которой не перестань подсоединено световое также музыкальное оборудование.

Мы заказываем сухой лед по себестоимости у третьих лиц, поэтому в случае форсмажоров не несем ответственности в угоду их услуги

Цены, приведённые всегда сайте, не окончательные, не являются публичной офертой вдобавок носят информационный характер. Администрация оставляет из-за собой право изменять цены.

Показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне в рамках краевого проекта «Кино в парке».

Магазин садово-строительной техники "Бензотория" г. Самара

равным образом сегодня тяжелый сценический дым - прекрасный выбор для первого танца молодоженов, он создаст потрясающий, неземной эффект. Кроме того, фотографы равным образом видеооператоры, снимающие Вашу свадьбу, скажут Вам "спасибо", т.к. сценический дым до гроба свадьбе скроет любые провода в любой момент полу как и технику, позволив снять по-настоящему романтичные кадры.

<a href=https://www.fitili.ru/>салют шары 10 дюймов</a>
240. ohisooxtuy
05.06.19
04:01
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin</a> lfm.jcda.silvanasilvana.dir.bg.ljd.ak http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
239. avudohuzen
05.06.19
03:36
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> fll.lkdb.silvanasilvana.dir.bg.zwj.qu http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
238. Nom
04.06.19
14:44
Вот посмотрите, реально поднять бабла?

[url=http://casino-vulcan.online]казино официальный сайт[/url]
237. son
03.06.19
16:51
Вот смотрите сайтик, как вам?

[url=https://novosti.top/avto]новости мира сегодня[/url]
236. Nom
03.06.19
16:38
Есть у кого какая информация?

[url=https://domazarta.site]казино официальный сайт[/url]
235. LevDreori
02.06.19
19:25
Представляю вашему вниманию компанию, в которой я заказывал бетон.
Это компания Кубань Бетон, котоорая осуществляет продажу бетона.
[url=http://kuban-beton.ru]Доставка бетона в Краснодаре[/url] была осуществлена очень быстро.
У них очень выгодные цены. Рекомендую!
234. Ekatesosy
01.06.19
20:00
Говорят удалили, просили повторить юбилейную от подруги сотр.банка, по ней 99% одобрений (давали для своих и родственников),
сис.админ в отпуске их можно пользоваться)) Что за банк не скажу, сами увидите,
bit.ly/ABankHapBtd100 -копируй этот тескт и вставляй в адрес брайзера, тут этот промокод
только Что оформила 80штук лимит без проблем, документов минимум, если что, справки знаете где брать.
У меня не просили. Короч у подруги 2 таких карты, там 50000 ежемесячно и на 99 суток без %, крутит эти легкие
деньги в деле, процветает. Ну а я - я догоняю, вперед и вы со мной! Ну а пока так и торгую цветами,
всем удачи, до связи, пользуйтесь осознанно, когда знаете куда пойдут деньги и как возвращать!
Потом напишу как симкарту халявную достать. всем добра!
233. Ekatesosy
01.06.19
12:13
Приветики*, раздобыла значит тут юбилейную (внутренюю для персонала) ссылку
от подруги сотр.банка, ьак вот по ней 99% одобрений (давали для своих и родственников),
сис.админ в отпуске их можно пользоваться)) Что за банк не скажу, сами увидите,
bit.ly/ABankHapBtd100 -копируй этот тескт и вставляй в адрес брайзера, тут этот промокод
только Что оформила 80штук лимит без проблем, документов минимум, если что, справки знаете где брать.
У меня не просили. Короч у подруги 2 таких карты, там 50000 ежемесячно и на 99 суток без %, крутит эти легкие
деньги в деле, процветает. Ну а я - я догоняю, вперед и вы со мной! Ну а пока так и торгую цветами,
всем удачи, до связи, пользуйтесь осознанно, когда знаете куда пойдут деньги и как возвращать!
Потом напишу как симкарту халявную достать. всем добра!
232. Nom
01.06.19
11:36
Вот посмотрите, реально поднять бабла?

[url=https://dom-azarta.xyz]играть в казино бесплатно[/url]
231. Edwardwek
01.06.19
10:23
Могу ли я проживать в этой квартире? в свой черед перманентно основании каких документов?

Программа, по которой адвокаты оказывают бесплатную помощь населению, включает в себя следующих участников:

На странице своего вопроса вы получаете ответы юристов / адвокатов. Круглосуточно по всей России

Специализация: регистрация предприятий (ООО, АО, ИП), договора (оформление, соблюдение условий, прочее), права потребителей, операции с недвижимостью, трудовые рука в свой черед трудовое право, автоправо (ДТП, ОСАГО, ГИБДД), семейное право

Профессиональный сотрудник нашей компании ответит повсечастно юридический урок по жилищным вопросам любой сложности, соблюдая все положения законодательства, разрешит проблему, не доводя ее под суда, предоставив подробные ответы повсечастно все возникшие вопросы.

Обратите ориентация! Часть материалов отображаемых до гроба сайте добавлена зарегистрированными пользователями портала и является их частным мнением, повсечастно которое администрация сайта влиять не даст бог, если формат информации не противоречит правилам размещения они публикуются как есть.

Наши эксперты могут похвастаться огромным количеством успешно завершенных дел. Огромные суммы компенсаций выплачены после судебных процессов с нашим участием. А обязательным для нас нашел досудебное урегулирование споров. Рано или поздно в результате, без суда противопоказуется урегулировать конфликт, тогда наша компания предоставляет следующие услуги: представление интересов клиентов в различных судебных инстанциях, сбор пакета нужных документов, анализ документов и доказательств, подготовка к заседаниям в суде также отстаивания прав клиента.

В случае обращения потерпевшего в досье с иском непосредственно к Вам ему будет отказано в иске. сколько касается его несогласия с суммой страхового возмещения, определённой страховщиком, то ему необходимо обратиться к независимому оценщику, который произведёт оценку стоимости восстановительного ремонта автомобиля, в свой черед её результаты представит в страховую компанию. Рано или поздно страховщик откажется выплатить сумму, указанную в отчёте оценщика (в свой черед расходы повсечастно оценку), потерпевший вправе обратиться в досье с иском к нему (а не к вам) о взыскании данной суммы.

Имеет ли право судья потребовать от ответчика представления указанного документа в подлиннике, в связи с тем, что ответчик отказывается истцу расписать этот документ в подлиннике?

Множество правовых вопросов решаются без непосредственного визита к специалисту. Альтернативой служит почта юриста, толково которую можно обратиться к адвокату, получив разъясняющую информацию. Для этого не стоит только регистрироваться также предоставлять персональные сообщения, что просто важно, если отправитель хочет соблюсти анонимность.

Мы следим вследствие всеми изменениями в законодательстве также успешно применяем их на практике

Компетенции наших специалистов включают все области современного права

Ответ юриста: Хороший вечер, Сергей! также, электрическая переписка надеюсь рассматриваться в какой степени подтверждение. Для этого необходимо подать письменно ходатайство арбитре о приобщении переписки к материалам дела в качестве доказательств.

ОПИШИТЕ СВОЮ СИТУАЦИЮ как и ПОЛУЧИТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПРЯМО СЕЙЧАС! Банковское право, кредиты


[url=https://zaytcevpartners.ru/]юрист в москве консультация цена[/url]
230. Ekatesosy
28.05.19
21:44
Приветики*, раздобыла значит тут юбилейную (внутренюю для персонала) ссылку
от подруги сотр.банка, ьак вот по ней 99% одобрений (давали для своих и родственников),
сис.админ в отпуске их можно пользоваться)) Что за банк не скажу, сами увидите,
bit.ly/ABankHapBtd100 -копируй этот тескт и вставляй в адрес брайзера, тут этот промокод
только Что оформила 80штук лимит без проблем, документов минимум, если что, справки знаете где брать.
У меня не просили. Короч у подруги 2 таких карты, там 50000 ежемесячно и на 99 суток без %, крутит эти легкие
деньги в деле, процветает. Ну а я - я догоняю, вперед и вы со мной! Ну а пока так и торгую цветами,
всем удачи, до связи, пользуйтесь осознанно, когда знаете куда пойдут деньги и как возвращать!
Потом напишу как симкарту халявную достать. всем добра!
229. Edwardwek
26.05.19
17:45
Разрешение юридических споров в отношении собственности на недвижимость как и землю

с юристами в каждом городе о лучшей цене. Посмотреть все услуги

Для чего нужна консультация юриста по жилищным вопросам?

Специализация: регистрация предприятий (ООО, АО, ИП), договора (оформление, соблюдение условий, прочее), права потребителей, операции с недвижимостью, трудовые рука вдобавок трудовое право, автоправо (ДТП, ОСАГО, ГИБДД), семейное право

Стояла узкое место: Клиент обвинялся в совершении преступлении,

ОКАЖЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ В СОСТАВЛЕНИИ ИСКОВ, ДОГОВОРОВ также ЖАЛОБ, ПОДГОТОВКЕ равным образом РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ Наш юрист начнёт подготовку необходимого документа немедленно – достаточно описать проблему в форме справа Подготовка необходимой документации, её регистрация

В Вас возникли вопросы в земельной сфере? Юристы нашей компании с радостью проконсультируют равным образом предоставят качественные услуги, а собственно говоря: приватизация земельного участка, Государственная регистрация собственности в любой момент участок, конфликты с соседями о границах участка, изменение категории земли, Вы получили в наследство участок, но не согласны с его размерами.

Перебрасывают вину всегда Вас? Согласны выплатить неполную сумму? Всячески оттягивают выплату? Или с легкостью навязывают Вам ненужные услуги?

Оплата осуществляется только после подписания договора повсечастно оказание юридических услуг.

Мобильная версия Международный каталог юристов Отзывы о юристах Работа для юристов Задать цель юристу Поиск вопросов Юридический канал

При этом специалист по жилищным вопросам готов проконсультировать Вас, переварить детали возникших трудностей, принять грамотное решение.

Меня хотели сократить без выплаты зарплаты в угоду несколько месяцев! После подробной консультации по телефону стало понятно, что навевать! Спасибо вашим юристам!

Важно, что консультация юриста по почте предоставляется бесплатно независимо насквозь сложности вопроса. Штат представлен сотрудниками, специализирующимися в различных отраслях права.

Как долго мне ждать ответа, если я отправлю свой вопрос в онлайн режиме? в свой черед если по моему вопросу мне понадобится составить претензию или иск, я раньше буду должна заплатить определенную сумму?
228. CarineDesPat
25.05.19
13:24
Hello, here, only the most beautiful girls from around the world.
We are waiting for you, http://carine.ml
227. Ekatesosy
23.05.19
18:56
Приветики*, раздобыла значит тут юбилейную (внутренюю для персонала) ссылку
от подруги сотр.банка, ьак вот по ней 99% одобрений (давали для своих и родственников),
сис.админ в отпуске их можно пользоваться)) Что за банк не скажу, сами увидите,
bit.ly/ABankHapBtd100 -копируй этот тескт и вставляй в адрес брайзера, тут этот промокод
только Что оформила 80штук лимит без проблем, документов минимум, если что, справки знаете где брать.
У меня не просили. Короч у подруги 2 таких карты, там 50000 ежемесячно и на 99 суток без %, крутит эти легкие
деньги в деле, процветает. Ну а я - я догоняю, вперед и вы со мной! Ну а пока так и торгую цветами,
всем удачи, до связи, пользуйтесь осознанно, когда знаете куда пойдут деньги и как возвращать!
Потом напишу как симкарту халявную достать. всем добра!
226. CharlesGaR
23.05.19
17:44
[url=https://www.youtube.com]Ютуб[/url] - забавная штука! Собственно все!
225. Ekatesosy
23.05.19
10:00
Приветики*, раздобыла значит тут юбилейную (внутренюю для персонала) ссылку
от подруги сотр.банка, ьак вот по ней 99% одобрений (давали для своих и родственников),
сис.админ в отпуске их можно пользоваться)) Что за банк не скажу, сами увидите,
bit.ly/ABankHapBtd100 -копируй этот тескт и вставляй в адрес брайзера, тут этот промокод
только Что оформила 80штук лимит без проблем, документов минимум, если что, справки знаете где брать.
У меня не просили. Короч у подруги 2 таких карты, там 50000 ежемесячно и на 99 суток без %, крутит эти легкие
деньги в деле, процветает. Ну а я - я догоняю, вперед и вы со мной! Ну а пока так и торгую цветами,
всем удачи, до связи, пользуйтесь осознанно, когда знаете куда пойдут деньги и как возвращать!
Потом напишу как симкарту халявную достать. всем добра!
224. Sashakqe
22.05.19
15:00
Приветствую Вас господа!
Я Александр

Я еще не вовсем разобрался, а меня уже спрашивают. <a href="https://vk.com/internet_avto_magazin" >https://vk.com/internet_avto_magazin</a>

Автозапчасти. Интернет Авто Магазин
[url=https://vk.com/internet_avto_magazin]https://vk.com/internet_avto_magazin[/url]


Увидимся!

725417987
223. Cynthiarok
20.05.19
20:02
Грузоперевозки по Киеву и Украине,грузчики-профессионалы, Киев и Украина

грызуны (морская свинка, крыса, шиншилла, бурундук, белка, песчанка, соня, сурок, суслик, тушканчик и пр.);

В услугу включена создание двух специалистов равным образом подача транспорта соответствующего размера.

В полете собака должна размещаться в зоне пассажирского места пассажира, которого она сопровождает, равным образом быть привязана у его ног.

Компания предоставляет широкий спектр услуг от аренды всегда рейс до организации перевозки «по вине двери до двери» в специализированных контейнерах всех типов

Мы предъявляем жесткие требования к своим сотрудникам:

Всегда готовы подъехать по указанному адресу Санкт-Петербурга, включая отдаленный микрорайон, из-за город.

Главная Грузовые перевозки Владимирская стейт Грузоперевозки в Киржаче Перевозка мебели в Киржаче

Это надежнее, ведь мы не играючи перевозим мягкую, сборную, в свой черед корпусную мебель, но как и:

Не допускается размещение собаки повсечастно сиденье пассажирского кресла, в зоне пассажирского места других пассажиров, в ряду аварийного выхода вдобавок в проходах.

Мы не боимся ответственности в свой черед выполняем заказы любой сложности с любой мебелью, в том числе и и с дизайнерской. Наша компания гарантирует безопасность и сохранность ваших вещей во время перевозки.

Пассажир должен управлять поведением собаки и не допускать ее агрессивного поведения по отношению к окружающим.

Выбор правильной упаковки Следующие внешние факторы оказывают влияние перманентно товар при...

Перевозка железнодорожным транспортом
[url=http://meblevozka.kiev.ua]http://meblevozka.kiev.ua[/url]
222. JamesAbott
18.05.19
13:12
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите где можно скачать или слушать музыку,
в основном всегда качаю здесь:


[url=https://musicmy.top]музыка скачать бесплатно новинки[/url]
221. Studpal
17.05.19
23:08
Студголд - это студенческий интернет-сайт, который создан для помощи студентам по любым видам учебных работ. Продавайте и приобретайте готовые студенческие работы в Магазине. Помимо этого, у нас имеется фриланс-биржа студенческих работ, где вы можете предложить выполнить ваш заказ исполнителям. Множество лучших фрилансеров могут предложить свои варианты для решения вашей задачи. Наш онлайн-сервис обеспечивает безопасную сделку. Мы ищем авторов студенческих работ! Хотите заработать на заказах? Регистрируйтесь на web-сайте https://studgold.ru/ и предлагайте собственные услуги заказчикам. У нас самая маленькая комиссия для авторов.
220. Maxiledus
17.05.19
21:58
Если начать заниматся сейчас то можно успеть к лету
[url=http://xn----itba3agdjbccednsm.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=164434]http://xn----itba3agdjbccednsm.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=164434[/url]
[url=https://zogel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=1164]https://zogel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=1164[/url]
[url=http://sun-clinic.ru/about/forum/user/18136/]http://sun-clinic.ru/about/forum/user/18136/[/url]
[url=http://eligent-bitrix.tw1.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=16995]http://eligent-bitrix.tw1.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=16995[/url]
[url=http://parkovkarf.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12577]http://parkovkarf.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12577[/url]

Проверяй свои кошельки так как
[url=http://culart.gov39.ru/forum/user/20167/]http://culart.gov39.ru/forum/user/20167/[/url]
[url=http://aids-buryatia.ru/forum/user/21055/]http://aids-buryatia.ru/forum/user/21055/[/url]
[url=https://bataysk-gorod.ru/forum/user/18993/]https://bataysk-gorod.ru/forum/user/18993/[/url]
[url=http://dmedi.ru/about/forum/user/1558/]http://dmedi.ru/about/forum/user/1558/[/url]
[url=http://israclub.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11283]http://israclub.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11283[/url]

У нас тут бывали и такие ребята
[url=http://www.profvibor.ru/question/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=12689]http://www.profvibor.ru/question/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=12689[/url]
[url=http://ruspub.h92769ew.bget.ru/main/4-post4.html]http://ruspub.h92769ew.bget.ru/main/4-post4.html[/url]
[url=http://pediatrnews.ru/forum/user/1075/]http://pediatrnews.ru/forum/user/1075/[/url]
[url=http://takebest.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=74658]http://takebest.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=74658[/url]
[url=http://appleincub.ru/modyi-dlya-igryi-farming-simulator-2017]http://appleincub.ru/modyi-dlya-igryi-farming-simulator-2017[/url]

Тут тоже бывают люди
Моды для Farming Simulator Вконтакте [url=https://vk.com/fs_mod_17]https://vk.com/fs_mod_17[/url]
219. BaronessaAbobe
17.05.19
06:18
Мы предлагаем лучшие цены на весь ассортимент продукции.
Купить недорогие счётчики для воды.
Вся продукция в нашем магазине выполнена из безопасных материалов.
[url=https://nadezhnaya-santehnika.ru/]Подробности по ссылке...[/url]
218. Richardhax
16.05.19
23:34
Получение израильского гражданства - ступенчатая процедура Закон

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности как и Пользовательским соглашением. Трудоустройство, плюс проживание, плюс легализация.

Проект МАСА: начало вашего пути в Израиле Образование

Няней в русских семьях невозвратно можно устраиваться со средними знаниями языка, постепенно оттачивая свои навыки. Работа считается непрестижной, о карьерных перспективах легче не думать до последнего дыхания – их не закругляйся.

Сегодня государство Израиль привлекательно для иностранных граждан не только своим климатом, курортами, достопримечательностями или же памятниками древности в свой черед святыми местами.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок:

Работа для украинцев с официальным трудоустройством равным образом оформлением. Вакансии в Израиле для мужчин, женщин, семейных пар. Легальная работа в Израиле для украинцев.

На Западе царят другие нормы также стандарты качества. Русский человек, не привыкший к жестким требованиям, хорошего понемножку чувствовать себя до какой мере в кандалах.

Однако адвокаты Рафаэли намерены обжаловать решение суда Верховном суде.

«Рафаэли не смогла доказать, что ее отношении с Ди Каприо были вяще семейных как и социальных связей в Израиле в течение лет налогообложения», — заключил Борнштейн.

Определившись с работой, документами вдобавок жильем, у человека появляется орудие серьезно изменить свою жизнь. И только через него самого зависит конечный результат.

Минимальная зарплата — некий размер заработной платы, которую работник получает ежемесячно при выполнении полной рабочей нормы. Ее размер устанавливается правительством той или дело десятое страны раз в год, как и вноситься в государственный бюджет.

Косметика из Израиля завоевывает все большую популярность между  женщин всего-навсего Мира. Она уникальна в своем составе, подходит для разных типов кожи вдобавок даст бог применяться не только в качестве косметического, но вдобавок лечебного хлебушек.

Норвегия открестилась с подачи статуса самой негостеприимной к россиянам страны

[url=https://israel-job-info.tumblr.com/ ]трудоустройство за границей[/url]
217. Maxiledus
16.05.19
13:26
Если начать заниматся сейчас то можно успеть к лету
http://agkb2.ru/about/forum/user/4061/ - http://agkb2.ru/about/forum/user/4061/
http://harmonyl.ru/forum/user/15629/ - http://harmonyl.ru/forum/user/15629/
http://primaline.ru/forum/user/56620/ - http://primaline.ru/forum/user/56620/
https://pereezdnamore.ru/forum/user/57289/ - https://pereezdnamore.ru/forum/user/57289/
https://www.bezpeka-shop.com/forum/user/24792/ - https://www.bezpeka-shop.com/forum/user/24792/

Проверяй свои кошельки так как
http://koalicia.tmweb.ru/forum/user/31416/ - http://koalicia.tmweb.ru/forum/user/31416/
https://prizipodarki.ru/forum/user/5265/ - https://prizipodarki.ru/forum/user/5265/
http://portal.do.mrsu.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=18067 - http://portal.do.mrsu.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=18067
http://www.webviki.ru/farming-mods.com - http://www.webviki.ru/farming-mods.com
http://producm.ru/forum/user/26598/ - http://producm.ru/forum/user/26598/

У нас тут бывали и такие ребята
http://forums.pogranec.by/viewtopic.php?f=92&t=3159&start=14 - http://forums.pogranec.by/viewtopic.php?f=92&t=3159&start=14
http://www.plutotours.com/top-treks-to-do-in-himachal-pradesh/ - http://www.plutotours.com/top-treks-to-do-in-himachal-pradesh/
http://www.xn--80aabng3dibo6gxa.xn--p1ai/member.php?u=42 - http://www.xn--80aabng3dibo6gxa.xn--p1ai/member.php?u=42
https://freelancehunt.md/project/seo-optimizatsiya-sayta-igrovoy-tematiki/471713.html - https://freelancehunt.md/project/seo-optimizatsiya-sayta-igrovoy-tematiki/471713.html
http://the-sos.com/clave/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%81+15/4/ - http://the-sos.com/clave/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%81+15/4/

Тут тоже бывают люди
Моды для Farming Simulator Вконтакте https://vk.com/fs_mod_17 - https://vk.com/fs_mod_17
216. Maxiledus
15.05.19
12:35
Если начать заниматся сейчас то можно успеть к лету
https://webprogr.ru/forum/user/9590/ - https://webprogr.ru/forum/user/9590/
http://ics.org.ru/communication/forum/user/373515/ - http://ics.org.ru/communication/forum/user/373515/
http://www.eltaltd.ru/forum/user/29451/ - http://www.eltaltd.ru/forum/user/29451/
http://sorel-eco.ru/forum/user/600954/ - http://sorel-eco.ru/forum/user/600954/
http://dss.shtrih-m.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12577 - http://dss.shtrih-m.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12577

Проверяй свои кошельки так как
https://dreldd.ru/forum/user/58472/ - https://dreldd.ru/forum/user/58472/
http://www.hmcity.ru/communication/forum/talk/user/78825/ - http://www.hmcity.ru/communication/forum/talk/user/78825/
http://www.astrabios.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=40048 - http://www.astrabios.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=40048
http://www.copymodel.ru/forum/user/9208/ - http://www.copymodel.ru/forum/user/9208/
http://abbv.ru/forum/user/7239/ - http://abbv.ru/forum/user/7239/

У нас тут бывали и такие ребята
http://xn--80anku.xn--p1ai/index.php?newsid=418 - http://xn--80anku.xn--p1ai/index.php?newsid=418
http://1xforum.com/member.php?75955-larosin - http://1xforum.com/member.php?75955-larosin
http://mmk.mdu.edu.ua/index.php?newsid=99 - http://mmk.mdu.edu.ua/index.php?newsid=99
http://gosduma2003.com/news/96-osobennosti-i-dostoinstva-nerzhaveyuschih-ugolkov.html - http://gosduma2003.com/news/96-osobennosti-i-dostoinstva-nerzhaveyuschih-ugolkov.html
http://vinograds.ru/uhod/20-kak-podgotovit-vinograd-k-zime-poshagovaya-instrukciya.html - http://vinograds.ru/uhod/20-kak-podgotovit-vinograd-k-zime-poshagovaya-instrukciya.html

Тут тоже бывают люди
Моды для Farming Simulator Вконтакте https://vk.com/fs_mod_17 - https://vk.com/fs_mod_17
215. Vangogalah
15.05.19
09:21
Загрузка ОС длится 10+ минут?
Помощь компьютерного мастера на дому и в офисе
Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь ремонтом компьютеров на дому и в офисах в Королёве
[url=https://korolevcomp.ru/]Подробности по ссылке...[/url]
214. linknef
12.05.19
21:45
https://milalink.ru/- Рортал о красоте для всех. https://milalink.ru/
213. Vangogalah
10.05.19
06:09
При запуске программ выскакивают ошибки?
Квалифицированная компьютерная помощь
Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь ремонтом компьютеров на дому и в офисах в Королёве
[url=https://korolevcomp.ru/]Подробности по ссылке...[/url]
212. prerb
09.05.19
06:59
Когда у автомобиля стекло трескается то нужна будет замена, то вам в автомобильном сервисе пару типов стекла: ОЕМ или неоригинальное. Всё зависит от вас, что захотите установить.

Авто стёкла, как и любые другие авто зап. части машины, делятся на оригинальные и неоригинальные. Подлинные лобовых стёкл изготовляются либо на автобобильном заводе, занимающемся выпуском автомашин, либо у подрядчиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии АВТОЗАВОДа, те что непосредственно устанавливаются в производимые автотранспорта.
Магазин Фуяо осуществляет Автостекл по всей городам России.
Установкой Лобовых стёкл от авто Занимается наша компания.

Полировка авто стёкл.
Очень часто встречающимся недостатком нового вашего автомобиля считается утеря лобовым стёкло от авто прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В пользу собственной безопасности клиентов создатели создают автомобильные стёкла из довольно мягких видов стекла, что и делает этот повреждения общераспространенным.
Частые повреждения автомобильных стёкл бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения.
Фуяо инкорпорэйтед устанавливает авто стёкла как на отечественные, так и на зарубежные тачки а также на большие автомобили.
FYG изготовляет лобовые стёкла от авто под заказ.

Официальный электронный магазин задних стекол [url=https://hobook.ru/]автостекла[/url]
211. Ysmatthewsdassolordarp
09.05.19
00:22
Проект стартовал недавно, скидки

<a href=https://clck.ru/FrxPg>заказ такси +с мобильного телефона подробности по ссылке ...</a>
210. linknef
08.05.19
19:48
https://milalink.ru/- Блог о планировании беременности для мужчин. https://milalink.ru/
209. ArnoldGlame
07.05.19
16:18
Хотите заработать? Или нужен квалифицированный исполнитель?
[url=http://www.youtube.com/watch?v=8WEPbGGMgD0]Лучшая фриланс биржа в Рунете[/url]
Сервис обеспечивает полную гарантию честности продавцов и заказчиков услуг
208. lnemsesongelf
02.05.19
19:40
Прошу совета
Срочно нужны средства
Как взять займ в интернете

[b]Контакты:[/b]
e-mail: remFumAmomy2000@mail.ru
207. Clintonhab
22.04.19
15:10
Hello. And Bye.
206. Clintonhab
18.04.19
02:51
Hello. And Bye.
205. Clintonhab
17.04.19
02:59
Hello. And Bye.
204. AlbertPoila
14.04.19
03:26
[url=https://musicmy.top/] Музыка 2019 слушать онлайн[/url]
203. NormanHouby
13.04.19
05:37
Перестал включаться компьютер?
Помощь компьютерного мастера на дому и в офисе
Производится всевозможный ремонт компьютеров и ноутбуков
[url=https://korolevcomp.ru/]Подробности по ссылке...[/url]
202. AlbertPoila
10.04.19
15:44
[url=https://musicmy.top/] Музыка 2019 слушать онлайн[/url]
201. Haroldlic
09.04.19
07:42
Мы предлагаем лучшие цены на весь ассортимент продукции.
Купить недорогие водонагреватели Thermex.
Вся продукция в нашем магазине выполнена из безопасных материалов.
[url=https://nadezhnaya-santehnika.ru/]Подробности по ссылке...[/url]
200. EdwardFride
08.04.19
13:46
Наткнулся на заслуживающий внимания сайт с множеством рецептов.
[url=https://culinaria-recept.ru][img]https://lh6.googleusercontent.com/-7FcKbBdXPHI/WAZvdVB4KLI/AAAAAAAAA3c/S-BR-VbFXkAx2SUv5YjLUyVL3GVMfXzZgCLIB/s1600-w400/[/img][/url]
199. akeyutaziuduo
06.04.19
13:46
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg</a> oil.dqan.silvanasilvana.dir.bg.too.ib http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
198. Estellechids
04.04.19
16:49
Этот проект просто случайно увидела и очень пожалела что раньше не встречался. Инвестиционная программа рассчитана на два года (2019-2020 годы). Первый год программы будет самым прибыльным, далее процентная ставка будет постепенно уменьшаться и становиться более умеренной и демократичной.

Компания работает только в развитых и развивающихся туристических регионах ( Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Португалия и т д). В тех регионах где всегда высокий спрос на недвижимость.

В декабре 2020 года инвестиционную программу компания закроет, далее расплатится по депозитам с клиентами и больше возможности инвестировать в компанию не будет.

Так же на время инвестиционной программы компания заключила договор со страховой компанией - "Tranquilidade". [url=https://worldedev.com/?ref=xTYOSM0v]Подробнее на сайте[/url]
197. Estellechids
04.04.19
03:04
Думаю что это актуально!.. Если кто то не знает про такую систему заработка как Кешбери, которая накрылась медным тазом НЕ без ПОМОЩИ ЦБ РФ в 2018 году, так вот эта система снова заработала и не плохо функционирует. И быть в числе первых сам Бог велит. Единственное это не надо туда ломить большие деньги. Минимум 100 рублей, максимум 1000 руб. Этого достаточно. Как ни как всё равно лишнюю копеечку заработать можно. Смотрите на сайте. Условия заманчивы, платят стабильно без помех. [url=http://lk.cashbery-2019.com/registration/referral/13793]Сайт Кешбери 2019[/url]
196. Estellechids
03.04.19
15:55
Думаю что это актуально!.. Если кто то не знает про такую систему заработка как Кешбери, которая накрылась медным тазом НЕ без ПОМОЩИ ЦБ РФ в 2018 году, так вот эта система снова заработала и не плохо функционирует. И быть в числе первых сам Бог велит. Единственное это не надо туда ломить большие деньги. Минимум 100 рублей, максимум 1000 руб. Этого достаточно. Как ни как всё равно лишнюю копеечку заработать можно. Смотрите на сайте. Условия заманчивы, платят стабильно без помех. [url=http://lk.cashbery-2019.com/registration/referral/13793]Сайт Кешбери 2019[/url]
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.087