Аз и моето училище - страницата на Силвана

  [BG]   EN   RU  
Аз и моето училище - страницата на Силвана

 
Рейтинг: 3.00
(115)
Аз и моето училище
Патронът на нашето училище
За историята на образованието в общината
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ
Споделено по тема образование
Линкове към сайтове образование
уроци математика
уроци по информатика и информационни технологии
Моите поетични опити
Форум
Музикален плеър
Интересно от сайтовете
Фото Галерия
За контакти
Базова
Моите опити в проза
Лични файлове
Анкети
Календар
Адреси
Списък
Каталог
Помощна
кликни тук


Линк към МОН ABV.BG Вход за фейсбук

За историята на образованието в общината / Историята на образованието в общината

Историята на образованието в общината
28.01.09 17:38

Автор:Силвия Георгиева
Това е част от дипломната ми работа в Югозападен университет "Н. Рилски", гр. Благоевград
Вземи в gLOG
СОУ “ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ”
с. НИКОЛА КОЗЛЕВО-
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ
 

Историята е хранилище на миналото и гаранция за бъдещето.

Без минало – няма бъдеще!
 

  Никола Козлево е център на община, обединяваща 11 села. Намира се в югоизточната част на Лудогорието, почти там, където се опира на Добруджа. До 1940 година през нея минавала румънската граница. 

  Една трета от Лудогорието спада към настоящия Шуменски окръг. В бившата пък Новопазарска околия се намира община Никола Козлево

  Лудогорието е стара българска земя, област на вековни гори, през които са преминали и, в които са живели толкова много племена. Траките са оставили в тази земя своите могили, римляните са прокарали каменни друмища, ромеите са градили яки твърдини. По-късно са дошли и останали завинаги синеоките славяни, които са се сродили с българските конници на Исперих/Аспарух/. По тези места, където най-напред се развяват знамената на конските опашки, израстват аулите на войсковата знат и землянките на народа, възмъжава новата българска държава и набира сили, за да устои на силни и коварни врагове.

  Столетните гори, дали името на областта, били преграда срещу вражите набези, зелена твърдина в сърцето на България, в непосредствена близост до първите столици – Плиска и Велики Преслав. Вековните гори са свидетели на отдавна забравени събития, станали в някогашния Делиорман, надживял робски векове, сеч и страшни пожари. Ведно с тях делиорманските българи – коравите ерлийци, устояха на фанатичните верски и езикови насилия.

  До преди 140 години Делиорман бе див и страшен. Тръпки ни побиват, когато четем описанията на Илия Блъсков:”Селца с печален вид, сламени къщички … Бедни хора, които пият вода от гьоловете, а в гъстите гори дебнат зверове и разбойници…”.

  Интересно е да се навлезе в Лудогорието откъм всяка от оградните области: през Побережието/Елията/ от Русе и Тутракан, през Добруджа от Силистра и Добрич /Толбухин/, откъм Каспичан и Нови пазар или пък от областта на Ломовете. В сравнение с всички оградни области Лудогорието изненадва със сенчестите си гори, макар и намалели на много места от поголовната сеч. И докато към другите гранични области има все пак ясно определени граници, то към Добруджа границата трудно може да се определи. Лудогорието и Добруджа си приличат досущ като брат и сестра.

  Допреди 40 години гористата област се наричаше с името “Делиорман”, което на български значи “луда гора”, в смисъл – дива, буйна гора. Името Делиорман за първи път се споменава през 1595 година от дубровчанина Павел Джорджич, който пише в записка до седмоградския княз Стефан Батори :”След Добруча иде областта Делиорман, наречена така, поради големите и високи лесове, с които е обрасла.” Константин Иречек пък пише:”Забележително е съвпадението на едно турско име на местността от двете страни на Долни Дунав, в България и Влахия, което на османски и на кумански означава “луда”или “дива” гора - първобитен лес. В насрещната Влашка равнина едно място, между устието на Алута и Веде носи названието “Телеорман”. То ясно наумява куманското “теле” за османското “дели”и за неговото куманско произхождение се говори на едно място у Киннамос”. Това мнение споделя и проф. Ст.Романски /Народописна карта на Румънска Добруджа/, който отбелязва:”Турското име на тази област “Делиорман” – “луда гора” – девствен лес, което се среща и през Дунава, във Влашко като име на река и окръг Телеорман е известно още преди дохожддането на османските турци”. Владетелят Мирчо І /1386-1418/, който се подписвал “Деспот на Добротичовите земи и господар на Силистра” удържал победа над турците през 1398 година в окръга Телеорман. Проф. Златарски , проф. Ст.Младенов в своите изследвания, както и други изследователи, въз основа на редица данни приемат, не без основание, че името Делиорман има кумански или прабългарски произход. Едва през 1955 година областта приема сегашното си име Лудогорие.

  “Природата е надарила Лудогорието с всички прелести и хубости за окото. Лишила го е само от един дар, който пътникът всякога не търси, но когато го потърси, не може без него. Чиста, бистра вода нийде се не вижда да тече, тук-таме се изпречват дълбоки кладенци и локви, ала от кладенците водата се вади мъчно, а в локвите е разкалена…”Така започва описанието си за Лудогорието, преди около 140 години Илия Р.Блъсков. Пътниците се считат за родени наново и за щастливци, ако преминат през вековните гори, населени с диви животни и разбойници. Сега Лудогорието е променено. Вода има във всеки дом, па макар и на режим, понякога, през лятото. Предишното безкрайно горско наметало е разкъсано на отделни горски участъци, често отдалечени на значително разстояние един от друг. Простират се просторни поля с жито, царевица, слънчоглед. 

  Лудогорието се издига над другите оградни области особено над Побережието и Добруджа със средна надморска височина 280 метра. Най-високата точка на Лудогорските възвишения е връх Воеводски /501 м/ , разположен недалеч от село Капитан Петко /да уточня съществува ли сега/. Лудогорските височини продължават до вододела на Бресташката и Вълчидолската река, а Крива река прорязва надлъжно височината и след това завива на югоизток. 

  Между речните долини, ориентирани на север между кулаците, се разполагат един след друг , свързани помежду си платовидни хълмове /рътове/, взели имената на съседните селища. Най-личен в поречието на Хърсовската река е Козлевският рът. На изток от него са Петмогилският, Караджовският и Мировският. 

  Многобройните селищни могили на различни части в Лудогорието – сред горите, нивите или край съвременните селища, са доказателство, че областта е обитавана още от дълбока древност. Само в южната и част се наблюдават около 40 могили. Това са все тракийски могили от времето, когато областта заедно с Мизия и Скития е била населена от траките. След това в тези земи се настаняват римляните и Лудогорието, заедно със Скития става тяхна провинция. Римските легиони строят крепости по дунавската граница /лимеса/ и прокарват пътища от Сексагинта Приста /Русе/ , Трансмариска /Тутракан/ и Дуро­сторум /Силистра/ към Абритус /Разград/, Марцианополис /Девня/ и Одесос /Варна/. На много места в Лудогорието са открити следи от римски крепости, селища и гробове, от които са извадени римски съдове, монети и пр. Прави впечатление, че големите римски градове и крепости като Абритус, Марцианополис и др. са разположени по периферията или по-точно извън областта. По-големи селища в областта не е имало, вероятно поради големите гори и несигурният живот. 

  Лудогорските гори са се харесали на славяните, които са дошли тук през 6 век. След идването на Испериховите българи те, заедно със славяните , създават българската държава. За столица била избрана Плиска, която се намира на около 35 километра от Никола Козлево, т.е. в непосредствена близост до Лудогорието, което всъщност става една от средищните области на държавата. През време на Първата и Втората българска държава, дори до падането под турско робство населението на Лудогорието било чисто българско. През петвеков-ното турско иго започва упорито асимилиране на българското население от турското. Много данни подкрепят становището, че голяма част от българите били насилствено потурчени, успоредно с колонизацията на турското население от Анадола, започнала по времето на султан Мурад І /1302 – 1389/ и Баязид /1389 – 1402/. Особено силни били асимилаторските стремежи в области като Делиорман, с цел да се заздравят периферните части на империята със сигурно мохамеданско население, защото християнското помагало на противниковите войски, какъвто е случаят с похода на Владислав Варненчик през 1444 година. Сам Митхат паша, в свой доклад до султана пише:

  “…между българите има повече от един милион мохамедани. Тези мохамедани не са дошли от Азия, както обикновено се мисли. Това са потомци на същите тези българи, преобърнати в исляма през епохата на завоеванията, а и в следващите години. Това са чеда на същата тази страна, на същата тази раса и от същото това коляно. А между тях има и една част, която не говори друг език, освен български”.

  Въпреки помохамеданчването на значителна част от населението през 16 век в Лудогорието преобладава все още българско население. За това свидетелстват данните на пътешествениците Монталбино, Павел Джорджич, бележките на Дубровнишките търговци. 

  През времето на султан Мурат ІІІ /1574 – 1595/ в Лудогорието били заселени еничари, които отнели земята на местното българско население. Страшна еничарска вълна залива с кръв и произволи Лудогорието през 1759 година. Еничарите се настаняват в повече от двадесет селища, доказателства, за което са запазените надгробни паметници на еничарите /аскери/. Това всъщност е вторият етап от претопяването и първото пропъждане на българите от Лудогорието. Много семейства се изселили на север, към Русия. През 18 век, когато зачестяват руско-турските войни, много българи се изселват, заедно с русите в Бесарабия, Таврия, Влашко и Северна Добруджа. Междувременно животът в областта става несигурен и тежък. Плъзват кърджалии, еничари и черкези. Разорени и изгорени били много села. Голяма част от останалите живи били довършени от върлуващата чума. За тези изчезнали села и досега напомнят кръстовете на гробищата – едно безспорно доказателство за първоначалното население и неговата народностна принадлежност. 

  От старото българско население – ерлийци и капанци, са останали и са се запазили семейства и родове в селата Хърсово, Топчии и много други.

  От началото на 19 век започва усиленото заселване на българско население, което идва по тези места от Предбалкана и от склоновете на Стара планина. Първоначално в чисто турските села заселването на българи ставало много трудно.

  Трябва да се има предвид, че въпреки колонизацията и усиленото потурчване, областта не е била обезбългарена. Напротив, преселниците от Анадола са били много малко, в сравнение с потурчените българи, които дълго време помнели българския си произход, подсказван и досега в техните фамилни имена. Много от Лудогорските турци казват, че дедите им не са дошли от Анадола или от другаде, че са родени тук. Това са т.н. “калъч качкань”/избягали от сабята/- потурчени българи, за да не бъдат съсечени от турска сабя. Стари турци, които помнят фамилиите си от преди няколко поколения, ги знаят като български. Много данни в подкрепа на това дават д-р Аллард, Марин Дринов, Милетич, С.Бобчев, Васил Маринов и др.

  От началото на настоящият век в Лудогорието прииждат много преселници от вътрешните части на страната. През 1934 годна в южната част на Лудогорието са живели 170000 души, а в цялата област, включително северните части, които до 1940 година са били в пределите на Румъния, населението възлизало на 250535 души. През 1964 година населението на областта надхвърляло 280000.

  След освобождението в тази област раждаемостта е била твърде висока, но и смъртността доста голяма. Действителният прираст на населението е бил в зависимост от миграционнните движения. Много турци се изселват, но и много бежанци след Първата световна война се заселват. Голяма част от тях се връщат по родните си места, които били напуснали преди време.

  Гъстотата на населението на Лудогорието се движи около средната за страната. Около две трети от населението е българско. Българите в Лудогорието са ерлийци, добруджанци и най-вече балкани /балканджии/. Българите и турците са от два физически типа – чернооки и руси. 

  Доста време мина откакто Делиорман бе синоним на див край с изостанало и невежо население, с голям процент неграмотни и с най-малък брой местна интелигенция. Преди учителите са идвали от други краища на страната. Училищата от миналото – мизерни и паянтови постройки отдавна вече не съществуват. В големи, просторни училищни сгради се провежда сега обучението на подрастващите.
   

Преки сведения за началото на образование и обучение през периода на ранния феодализъм няма. Сред много от историците се е наложило мнението, че появата на учебно дело в България е следствие от приемането на християнството и още по-конкретно след идването на Кирило-Методиевите ученици в България.

Счита се, че цели два века след създаването на българската държава до приемането на християнството и идването н учениците на Кирил и Методий в страната са царяли безпрос­ветност и невежество.

Не може да се даде правилен отговор на въпроса за начало на образование и обучение в България, като се игнорира вътрешното развитие на обществото, развитието на потреб­ности в него, които именно са обусловили възникването на това ново явление, и като се приписва неговото възникване на един или друг случай, например на християнизацията.

Отношението между християнизацията и появата на грамотни, на образовани хора не е в съотношение на причина и следствие. Нуждата от грамотни и образовани хора, а от тук и от определени форми на обучение се обуславят от условия, чиято сфера на действие е много по-широка и които в края на краищата обуславят и самото християнство за държавна религия. Дали Кирило-Методиевите ученици са започнали “от нищото”? Професор Н. Чакъров и професор доктор Ж. Атанасов отбелязват, че: “първите български училища са създадени след християнизацията през осемдесетте години на 9-ти век и, че Кирило-Методиевите ученици, подкрепени от княза са основоположниците”.

За това съдейства и наличието на класово разслоение, наличието на държавна организация, примера на Византия.

Утвърждаващите се феодални отношения в България налагали твърде скоро да се създаде силна централна власт. Държавният живот изисквал настойчиво употребата на писменост. Един от Хаамбарлийските надписи представлява заповед на хан Крум, с която назначава управители на области в пределите на държавата…Държавният живот налагал да се употребява писменост не само в областта на вътрешната политика, но особено много в областта на външната. Още със стъпването си на Балканският полуостров българските ханове са принудени да водят оживена дипломатическа дейност, на първо място с Византия. Тази дейност, в повечето случаи, изисквала хора, които умеят да си служат с писменост – да четат и да пишат, т.е. да са грамотни. Доказателство са запазените от онова време договори за мир.

  По-важни данни за съществуването на образование и обучение, преди идването на Кирило-Методиевите ученици са например достигналите до нас първобългарски надписи /около 80 на брой/. Най-старите от тях са надписите при Мадарския конник от Тервел /701-718/ и наследника му Корнесий; от Крум /803-814/ - 3 надписа; от Омуртаг /814-836/ - 10; от Маламир /831 – 836/ - 3; от Пресиян /836 – 852/ - 2 и т.н.

  Следователно в България е имало писменост и писмени традиции и преди идването на Кирило-Методиевите ученици, макар от тях да са останали бледи следи.

  Обучение на четмо през периода на ранния феодализъм следва да се приеме, че е съществувало в столицата Плиска, а по-късно и в Преслав. Тук са се обучавали синовете на старите аристократически родове на гръцко, а навярно и на латинско четмо и писмо, необходимо им за тяхната бъдеща административна и дипломатическа дейност. Съществу-

ването, обаче, и на писменост и на първобългарски език налага по категоричен начин да се приеме, че е имало образование и обучение, а това значи и училище, на роден, първобългарски език. Това е изключително важен факт за историята на нашето педагогическо и учебно дело.

  Народният събор в Преслав през 893 година обявил славянския език за официален език н държавата. Този факт отговаря на интересите на широките народни маси, на техния стремеж към просвета и знания, към славянско народностно обособяване.

  По такъв начин разцветът на просветното дело в края на 9-ти и през 10 век, след идването на Кирило-Методиевите ученици не започва “от нищото” и не се дължи на “случая”- покръстването или само на личните способности на Кирило-Методиевите ученици, а е подготвен от цялостното предидущо историческо развитие.

  Все пак най-голяма заслуга за откриването на първите български училища имат братята Кирил и Методий, създали славянобългарската азбука през 9-ти век. По-късно техните ученици Климент и Наум създават Охридската школа, начело с Климент и Преславската, начело с Наум. Това са и първите български училища, това е и основата за развитието на образованието през следващите векове./ по публикации на Ст.Стаменов, И., НП, кн.6, 1961 г./.

  В периода на феодализма, втората половина на 10 век, създаваните училища са под ведомството на църквата. През византийското робство /1018 – 1185/ българските огнища на просвета западат. Българското образование не бележи особено развитие и по време на Второто българско царство, макар да има данни, че освен училищата за свещеници са се появили и училища от по-светски характер. В този период се създават и първите български “висши” училища /14 в./, в които са разработвани проблеми из областта на философията, филологията, богословието. Към 1379 година има нов разцвет на българската книжовност и култура, който по-късно бива спрян от турското нашествие.

  В периода на турската феодална власт главни културни просветни средища са манастирите. В повечето случаи те са били отдалечени от населените места и сравнително предпазени от посегателствата на турската власт. Рилският манастир, Зографският, Охридският, “Свети Яким”, Черепишкият, Троянският и др. са средищата на активна просветна дейност, резултат от която са създадени книжовни просветни школи, каквато е например Софийската, обединяваща няколко манастира. От просветните школи през 15 – 17 век излизат много талантливи средновековни книжовници. /по публикации на проф.Н.Чакъров и проф. Ж.Атанасов/.
 

  Историческите данни за просветната дейност в района на община Никола Козлево са доста оскъдни.

  Да се върнем в началото на 18 век . България все още се намира под турско владичество. Започват последните 78 години от петвековното робство. Трудно е да посочим конкретна година или период, който да определим като начало на обучение и образование в общината. Голяма част от селата в района до 1940 година са в границите на съседна Румъния. Другата част е с преобладаващо турско население. Естествено е да посочим, че образование е съществувало, но не на български, а на турски език. Извлечената от Държавен архив гр. Шумен информация удостоверява, че в общината са съществували частни турски училища, в които се изучавал Корана и то само от момчета.

  Трябва да уточним, че частните турски училища били закрити през 1947година с разпореждане на МНП и учениците им преминават в народните основни български училища. Дотогава обучението се провеждало като в турски, така и в български училища.

  С най-стара история е частното турско училище в село Крива река. То е създадено през 1815 година. Обучението се водело в една одая /стая/ на частна селска къща. По-късно била построена и специална сграда. Главният учител изпълнявал и длъжността на директор, имало още един-двама учители – турци. Училището било пряко подчинено на средищният директор в село Хърсово и на областната училищна управа. Закрито било през 1947 година.

  Желез Петров – буден българин, жадуващ да се унищожи невежеството и неграмотността, организирал по-будните българи, затворил собственото си кафене и го предоставил безплатно за класна стая. Така през 1910 година учителят Слави Генов от град Шумен открива първата учебна година в българското училище на село Крива река. През след­ващата година вече се обучавали ученици до трето отделение, в слята паралелка, с учителка Дена Стоянова от град Провадия. По време на Балканската война училището временно бива затворено – за около година, а през следващата вече имало и четвърто отделение.

  През 1922 година се решава отпочването на строителство на нова училищна сграда.

Новото училище имало вече две класни стаи, училищен двор от един декар и овощна градина. Учениците през учебната 1923/24 година били 27, а през следващата учителката П. Милте­нова обучавала 18 ученика. През следващата година учителите станали двама – К. Железов и П. Коларов. Отделенията пак били слети. От 1939 до 1946 година там са учителствали Кулина Железова и Хр. Христова. През 1975 година училището е разширено с още две класни стаи.

  През 1879 година се открива още едно турско училище, този път в село Вълнари. Построено е от турското население, след Освобождението. Помещавало се е в две стаи, долепени до джамията. Обучението било религиозно. Учениците изучавали Корана, но без да разбират прочетеното. Забранявало се носенето на моливи, за да не пишат. Седели на рогозки и кожи. Четели на глас. Научавали една книга наизуст и после преминавали на друга. За непо­слушание или незнание се прилагало телесно наказание.

  Училището било ремонтирано и разширено през 1919 година. Променил се и методът на обучение. Назначен бил и първият учител с прогимназиално образование, който дошъл от село Памукчи, Новопазарска околия. Съотношението между светско и религиозно образование било: вероучение – 2 часа, естествознание – 1 час, български език – 1 час, турски език – 1 час. Завършилите ученици добивали право да продължат образованието си в град Шумен.

  Частно турско училище е имало и в село Каравелово. Данни за точната година на откриването му – няма. 

Народното първоначално българско училище в село Каравелово е открито вероятно преди 1907 година. Основано е от преселници от Хасково и Харманли. Първи учител в него бил Жеко Илиев. За училище е използвана стая от частна къща. Поради липса на средства за поддръжката му то бива закрито за две-три години. Следващ учител при откриването му отново е Вълчо Илиев. Интересно е да уточним, че посочената стая, всъщност е била отначало кошара за овце, долепена до къщата. Обучението се провеждало трудно. Селяните събрали пари и през 1909 година била построена сграда за училище. Учител бил Крум Кърджиев от град Шумен. Той имал педагогическо образование. Учениците през първата учебна година в новата сграда били 38, вече през 1922 – 63. До тази година учителят бил само един. През 1924 година е пристроена още една стая и обучението вече се водело от двама учители. 

  Най-старият документ за турското частно училище в село Ружица /Гюллер/ е ревизионната книга от 1926 година. Училището е притежавало частни имоти, от които се е издържало. Изпращало е ученици на летни колонии.

  До 1878 година село Ружица, както повечето Лудогорски села е било заселено почти само с турци. През 1905/08 година в селото се заселват български семейства- около 40 домакинства, които пожелали да имат българско училище. Така през 1908 година бива открито първото българско училище в селото. Първата учителка в него била Василка Генова от град Шумен. През следващата година училището става държавно.В училището е работила и Драга Неделчева, също от Шумен. 

  Обучавани били момчета и момичета до 10 години. Занятията започвали през месец септември. Учебната година приключвала с годишен изпит в края на месец май. Учениците били разпределени в първо, второ и трето отделение, а през 1914 година вече имало и четвърто отделение. Отначало не е имало училищно настоятелство, но кметът и кметските наместници оказвали помощ в ръководството. Контролът по учебната част се осъществявал от училищен инспектор. По това време такъв бил Георги Събев. От откриването му до 1922 година обучението се осъществявало само от един учител, който сливал четирите отделения. В периода 1922 – 1958 година учителите били двама. През 1912 година училището временно било затворено – започва Балканската война и единственият учител Климент Златев бил мобилизиран. На 16 март 1913 година учебните занятия се възстановяват от учителката Станка Зидарова, но учениците не преминават в по-горно отделение.

  На 10 май 1922 година започнал строеж на сграда за начално училище. Пет месеца по-късно сградата е готова и имала две стаи. На 6 октомври 1922 година училището отваря врати за своите ученици. Открива го учителят Атанас Димитров от град Шумен. Дават му името “Васил Левски” през 1949 година. От откриването му до 1946 година в него учителствуват 26 учители и учителки.

  През месец септември 1959 година по силата на Закона за съвместното обучение НУ ”Васил Левски”се слива с основното турско училище и прераства в ОУ”Васил Левски”.

  През учебната 1959/60 в училището вече има 242 ученика от 1 до 7 клас, разпределени в 9 паралелки. Осемдесет от тези деца са възпитаници на Дома за деца и юноши, открит в село­то на 1 септември 1959 година.

  На 6 февруари 1962 година започва строеж на нова, голяма училищна сграда, в основите 

На която бил поставен документ със съдържание:”Историческо минало на селото”. От новата 1963/62 година учебните занятия вече се провеждат в новата сграда, която има 10 класни стаи, а учениците са 280. Статистическите данни показват, че за периода 1959-1981 година училището е дало основно образование на 795 свои възпитаника.

  В Държавен архив град Шумен е запазена летописна книга за частното турско училище в село Пет могили /Беш тепе/ от 1928 година, но според оскъдните исторически сведения храма на просветата е открит през 1901 година и бил с две класни стаи плюс канцелария за учителя. Стаите били малки, пода пръстен. Първи учител бил Христо Брайков от град Калофер. Същата учебна година е имало 11 деца, момчета. Още следващата година се присъединяват и осем момичета. Учениците учели седейки направо на пода, по-късно вече са направени и големи чинове за по 5 - 6 деца. Нямало учебници и тетрадки, пишело се с креда върху плочи.

  През 1903 година населението успява да издейства от МНП откриването на държавно училище. Тогава Петър Козарев – заможен селянин, закупува със собствени средства къща и 40 декара дворно място и ги дарява на училището. Пръв учител в новото училище става 
Никола поп Иванов от Македония.

  През месец май 1921 година с общи усилия започва строеж на ново училище, а на 17 октомври същата година започват учебните занятия. Още на следващият ден е открит първи /пети/ прогимназиален клас. През 1922 година се открива и втори. Учители са били Димитър и Величка Теневи от село Пет могили и Вълчо Хинев от Шумен. Така училището се превръща в непълна, смесена прогимназия. Дадено й било името Свети Климент Охридски. През 1924/25 година прогимназията имала 22 ученика. Просъществувала като такава до 1928 година, а през 1930/31 вече била пълна и имала 64 ученика. Главните учители изпълнявали длъжността директор. Такива през периода са били Костадин Нанов, Тодор Николов, Стоян Василев, Иван Коларов, Вичка Ангелова, Димитър Банчев, Иван Николов, Веселин Пеев, Марийка Стоева, а учители – Георги Трифонов, Цветанка Дечева, Здравка Ангелова, Райна Кумбелийска и др.

  На 5 срещу 6 февруари 1931 година пожар унищожава до основи сградата. През 1934 започва строеж на нова, в която на 17 декември, същата година, започват учебните занятия. 

  През 1944/45 година училището все още е основно. Директор е Веселин Пеев. В по-дълъг период директори там са били още Йордан Русев Вичев /1949-1962/ и Димка Димитрова Иванова. През учебната 1960/61 година е открит и осми клас., а същата година започва строежа на общежитие за учениците от района . Сградата е завършена през 1965 година.

  Първата копка на най-новата училищна сграда е направена на 25 април 1965 година. Строителството продължава цели пет години и училището отваря врати на 15.09.1970 година. В двора на новото училище е открита най-модерната за 70-80-те години спортна площадка. Учителите вече са 31, от които 18 са местни и завършили основно образование в същото училище.

  В село Вълнари /Софлар/ е създадено народно начално училище през 1923 година. Помещавало се е в две стаи от къщата на Стою Христов. За учител бил назначен Владимир Тифчев от град Нови пазар, но на 17 октомври , същата година, бил уволнен, поради подозрение, че е участвал в септемврийските събития. На негово място е назначен Драгой Тодоров. Обучението се осъществявало доста трудно, тъй като липсвали пособия, а трите отделения се обучавали от един учител. През 1924/25 учебна година е построена нова училищна сграда, с две стаи, а през 1934/35 има ново училище с две класни стаи, баня и трапезария.

  През 1959/60 година се въвежда съвместно обучение на учениците българчета и турчета по Единната програма на българските училища. Обучението се води на български език. Турското основно и българското начално училище се обединяват и така се създава основното училище на село Вълнари. Това се отразило добре на обучението, тъй като всичките учители от турското училище били с прогимназиално образование, а обучението им наблягало предим­но върху религията. Учениците не знаели таблицата за умножение, не можели да чета на български език.

  Условията за работа в новото училище били доста трудни, но упоритата работа дава добри резултати. Разкрити били кабинети по физика, химия и други предмети, оборудват се работилници, набавят се инструменти, помагала, назначават се повече редовни учители. През първата учебна година учениците се обучавали на една смяна, но още от следващата смените вече са две. Училището разполагало с 15 декара производствен участък. Броят на учениците през първата учебна година на основното училище в село Вълнари бил 340, разпределени в 11 паралелки от 1 до 7 клас. Учениците били предимно турчета и само 15 българчета. Обучението вече се извършвало от 15 учители.

  През 1975/76 година учениците вече са 352, а учителите, заедно с възпитателите и учителите от детската градина наброявали 25. Директорите на училището се сменяли често. През периода 1959 – 1976 година за по три години дируктори са били: Хилми Ембиев, В.Маринов, Груди Ангелов, Цветан Цанински и др.

Турско училище е имало и в село Цани Гинчево. Данни има от 1934 гадина когато учениците били около 160 с трима учители.

По сведения на Музея на народното образование в град Габрово / съгласно писмо № 196 от 07.04.1982 година/ началното училище в село Цани Гинчево е открито през 1882 година.

През 1938 година е построена сграда за училище, в която учениците продължават да учат и досега. До 1951/52 година не бяха открити документи и не може да се каже повече за промените, настъпили в училището. Материалната база в началото е била доста бедна и недостатъчна. През 1961 година училището се електрифицира. По-късно тогавашното ТКЗС дава земя за опитно поле.

Интересно за училището в Цани Гинчево е , че през 1946/47 година към него се открива прогимназия с четири отделения в начална степен и слети класове в прогимназията /според опита за временно запазване на главни класни книги в Държавен архив/. За първи път се откриват в прогимназията 3 самостоятелни класа през 1954/55 година. Броят на учителите, заедно с директора е 88. През 1964/65 учителите са 10, учениците 208, от 118 в начален курс.

От 1971/72 учебна година , обаче, училището остава начално със 78 ученика в четири паралелки. Учениците от прогимназията минават на обучение в село Никола Козлево, където е открит интернат, а от 1976/77 и четвърти клас преминава към средния курс в Никола Козлево.

Директорите и учителите се сменят често, поради трудните битови условия. Повече от една година там директори са били: Кирил Тодоров Калев – 1957/1962, Нейко Кръстев – 1962/65, Дамян Г. Братованов 1965/68, Кремена Сп. Цветкова – 1971/1974, Тодорка Д. Йорданова – 1974/77 година. Най-дълги години като учителка и директор на училището е била Керанка Недева.

Народното първоначално училище в село Векилски е открито през 1905 година. Обучението се провеждало в едно кафене, собственост на жител от селото. През 1913 година бива построена сграда за училище, която имала две стаи. Обучението се водело в 4 слети класа с 36 ученика. Първа учителка била Иванка Янкова. През 1918 година учениците са 37, а през 1928 класовете вече били самостоятелни с учители Райна Ат. Симеонова и Мара В. Попова.

През 1936 година е открита ученическа трапезария. Учители са били Дянко Митев, Надежда Митева, Янко Атанасов и др. Изучавали се предметите смятане, четене, български език, рисуване, вероучение, краснопис, ръчна работа, пеене, гимнастика.

  Поради силна миграция на населението, предимно млади хора, населението намалява, естественият прираст става отрицателен, средната възраст на населението е около 55 години. Доста основателна причина училището да бъде закрито.

Началното училище в село Хърсово е създадено през 1890 година. Носи името на Г.С. Раковски. През 1935 година е започва строеж на училищна сграда, която отваря врати за учениците през 1937 година. Набавен бил богат инвентар и учебни помагала. Училището разполагало със земя за учебно опитно поле и за помощно стопанство. Открита е и трапезария, в която се хранели всичко ученици, само на обяд. Добрата материална база, заедно със засиления стремеж към просвета на населението дава много добри резултати в обучението. Училището ползвало две класни стаи, една стая за директора, две работилници и една библиотека. Директорите на началното училище се сменяли често. През 1946/47 годна директор е Господинка Л. Кандиларова, през 1953/54/55 – Стоянка Филипова, а от 1955 до 1959 Г.Вичев. През учебната 1963864 началното училище Г. С. . Раковски се обединява с прогимназията “В.Левски”и двете образуват ОУ”В. Левски”.

  Народната смесена прогимназия в селото е създадена през 1923 година, когато село Хърсово е било център на община за селата Хърсово, Църквица, Ружица и Крива река. Отначало е непълна прогимназия, с една паралелка на първи прогимназиален клас. Два пъти прогимназията е закривана и откривана – 1941 и 1942 година – поради болести и лошо време. През 1943 година прогимназията приема името на Стоян Чилингиров ,след решение на учи­телския съвет. През учебната 1940/41 година в прогимназията са се обучавали 312 ученици, от които 162 момчета и 150 момичета. В същото това време в турското частно училище се обучавали 177 ученици – 92 момчета и 85 момичета.

  Прогимназията просъществувала като самостоятелно учебно заведение до 1961/62 година с отделен директор и сграда. Директори са били Веселин Пеев, Злати Георгиев от 1948 до 1952, от 1952 до 1954 година П. Петров, през 1954/55 – А.Д. Иванов, от 1956 до 1964 – Ненко Нешев.

  През периода от 1951/52 до 1957/58 година броят на учениците е от 70 до 90, разпределени в 3 класа с 4 учители. Имало е едно общежитие с 50 ученика, за които е осигурявана храна в стола. Училището имало една библиотека с 600 тома книги, кабинети по физика, химия и биология. През 1955/56 година броят на учениците спада на 59, защото не са прибрани децата от съседните села. През 1959/60 с въвеждането на съвместно обучение на български и турски деца по програмата на българските училища, отдел “Просвета” по искане на населението от село Хърсово, внася предложение за обединяване на НУ и прогимназията. Така с протокол № 17 от 17 август 1961 година и решение № 62 на ИК на ОНС за ликвидиране самостоятелността на училищата става обединяването им в основно училище с директор Ненко Нешев.

  През 1967/68 година броят на учениците е 247, разпределени в 10 паралелки от първи до осми клас. От общия брой 121 са турчета, 112 българчета и 14 циганчета.

  За дълъг период от време броят на учениците и паралелките се запазва, както и състава на учителите. Материалната база непрекъснато се обогатява. През 1975/76 година учениците са 227, паралелките 10, учителите 13, възпитателите 3, а помощния персонал – 8. Училището имало общежитие за 65 ученика, кабинети, опитно поле, физкултурен салон.

  Директор на училището от 1964 година до 1971 и от 1973 до 1978 е Цоньо Тодоров Дочев, а от 1971 до 1973 и от 1983 до 1989 – Виктория Дочева.

  Народното основно училище в село Красен дол е открито през 1882 година. Изградено било от селяните и поддържано също от тях. Първите две-три години учителят бил един, от 1895 до 1900 – двама. При създаването му е било наречено Чанакчийско народно първоначално училище. За периода 1904№% година се споменават имената на учителите: Георги Вълков, Атанас Димитров и Величко Маджаров.

  На 7 ноември 1907 година било отворено вечерно училище по инициатива на главният учител Георги Вълков, но то съществува само до 17 февруари 1908 година.

  По време на войната училището било закрито за около 5 месеца. Същата година учениците били само 10. 

  През 1920 година били положени основите на нова училищна сграда. В основите й са положени две шишета с имената на всички жители на селото. Сградата била завършена на 23 юли 1921 година и през учебната 1922/23 година учениците били 208, обучавани от четирима учители. През 1934/35 учебна годна учителят Георги Вълков бил пенсиониран след 34 години учителска практика.

  През 1935/36 година в училището е открита трапезария за учениците, където те се хранели да края на учебната година. 

Броят на учениците през 1938 година бил 264, а на учителите – 8. През 1943 година се пенсионирал и учителят Петър Гичев Друмев след 18 години работа в училището, награден през 1939 година с орден за гражданска заслуга.

През 1944 година училището е било пълна прогимназия с 8 паралелки. В начална степен е имало 119 деца, а в прогимназията 116. Със заповед № 1388 от 17.11.1946 година на Околий­ския училищен инспектор училището е определено за средищно, като в същото са учили деца от селата Каравелово и Писарево. Обучавали ги 7 учители. 

През 1961/62 година прогимназията е закрита и преместена в село Пет могили с всичкия инвентар и материална база. В село Красен дол остава само начална степен с две слети паралелки, двама учители и 40 деца.

  Прогимназията пак бива открита още на следващата година, като са приети и децата от село Каравелово, за които е открито общежитие. Началната степен има две слети паралелки, а прогимназията – 3. Общо учениците били 124. В този вид училището просъществува до 1976/77 година, когато бива открит и 8-ми прогимназиален клас.

Сградата на първото в селото училище била в двора на сегашната читалищна сграда, край реката. След построяването на новата старата е съборена. 

През 1966/67 година е построен пансион за деца от цигански произход с капацитет 120 места. Към 1977 година в пансиона има 6 групи и 118 деца, от които 46 в начален курс, а останалите в прогимназията.

Освен пансион към училището бива построено и общежитие с 36 деца, като 28 от тях са от село Каравелово. Освен тях имало 6 деца от Красен дол и 2 от град Преслав. Всички те получавали безплатна храна от пансиона.

Народното първоначално училище в село Църквица е открито през 1920 година. Нуждата от култура и просвета на преселниците българи, инициативността на местните жители Георги Стоянов и Стоян Димитров създали първото българско училище в селото. Първи учители били Райна Попова от град Шумен, за една година, а след нея Жечка Павлова. Като самостоятелно учебно заведение просъществувало до 1961/62 година.

Занятията отначало се провеждали в частна сграда, собственост на Петър Колев, при много тежки условия. Липсвали дърва, прозорците били покрити с хартия, чинове нямало, както и черни дъски.

Построена нова сграда, а с царски указ училището получава и 392 декара ниви от изсечени гори.

През 1944 година училището е с три класни стаи и една за учителя. За сградата се полагали грижи, но въпреки това материалната база била бедна, с недостатъчни учебни пособия и помагала.

Дългогодишни учители и директори в село Църквица били Веска Кръстева, Стоян Енев, Петко Кънев, Ангел Райчев.

Броят на учениците през 1944/45 година и през следващите години се движел между 17 и 18 ученика., а през 1958/59 вече бил 55, преобладавали циганчета. През следващата учебна годна броят на учениците нараства на 121, което се дължи на факта, че началното българско и частното турско училище се обединяват и обучението се провежда по единната програма на българското училище, на български език. На заседание на ОНС град Шумен се приема Решение № 14, от Протокол № 11 с дата 02.08.1962 година да се открие от 01.09.1962 година основно училище в село Църквица. През същата година се прави надстройка на сградата, с което се създават условия за нормална работа на училището. То разполага вече със 7 класни стаи, канцелария, стая за директора и други помещения. Открита е трапезария на издръжка на тогавашното ТКЗС. Материалната база все още е бедна откъм нагледни пособия, столове, маси и пр.

Броят на учениците през 1962/63 година е 163, от тях 157 са циганчета и турчета. През следващата година се открива 8 клас и броят на децата нараства на 175. Учителите са 8 и един възпитател. Към 1976 година стават 11.

Дългогодишни директори на основното училище били: Хюсню Талибов, Иван Спасов, Младенка Михайлова, Иван Райков, Младена Трифонова и др..
 
 
 
 

  Училището в село Никола Козлево през 2007 година отпразнува своята 125 годишнина. 

  След Освобождението през 1878 година в село Дживел, днешното Никола Козлево, се заселват много преселници от Тракия. Първото им желание, след установяване на семействата, било разкриването на тяхно, българско огнище за просвета. Началото е сложено през 1882 година. Първите учебни занятия се провеждат в една частна къща – дома на свещеника Стоян Енчев, както и в сградата на общината. Първи учители стават Димитър Кърклинеца и Петър Стоянов. Още през следващата година е разкрита и библиотека, където под инвентарен № 1 е заведена, не коя да е друга книга, а “История славянобългарска”.

  Учебните занятия се провеждали от късна есен до ранна пролет. Учениците били момчета от 6 до 16 години. Някои от първите ученици били: Иван П. Кабака, Иван М. Дженов, Динко Ковчазов, Недялко Маймунов, Жеко Хр. Топалов и др.

  На 10.01.1887 година, по предложение на Куни Славов било открито първото зимно училище. През 1888/89 година се назначава и санитар, който отговаря за хигиената.

  През 1893 година училището влиза в собствена сграда с три класни стаи. Същата година е сформирано и първото училищно настоятелство.

  През учебната 1903/04 година се отваря вечерно училище, а вече по-късно, през периода 1921-1924 се откриват 1, 2 и 3 прогимназиален клас. През 1930/31 година първоначалното училище се слива с прогимназията и става основно. 

  С доброволен труд на родители и ученици започва строеж на нова училищна сграда, която е открита на 11 юни 1931 година. По-късно, през 1950/51 година е прието названието класове, вместо отделение и прогимназиални класове. Същата година е имало 9 учители, от които 5 редовни и 4 нередовни. Обучавали са общо 211 ученика. Училищната библиотека вече разполагала със 700 тома книги, като годишно били раздавани около 350.

  Трябва да споменем, че през 1932 година, по инициатива на агронома Куни Кунев било уредено откриването на зимно селскостопанско училище, което просъществувало до 1942 година и дало отлични резултати. При практическите занятия учениците засадили 50 декара овощна градина. 

  През периода 1953- 1969 година директор е бил Димо Ст. Дачев. Следващата 1969/70 директор става Цанко Кръстев Цонев. От 1970 до 01.09.199 – Надежда Зотева, а от 1980 до 1997 година последователно такива са били: Иванка Василева – до 1983, Христо Станков – до 1985, Румяна Йосифова, Цанко Бакалов, отново Иванка Василева, Лиляна Маринова, а след нея и до момента – Катилиан Костадинов. 

  Обикновено в училището е имало по 8 – 10 паралелки, а броят на учениците: 60 – 70 в начална степен и 150 – 160 в прогимназията.

  През 1960 година се открива ново селскостопанско практическо училище, което през 1963 година вече е професионално техническо училище за ремонт на селскостопански машини. Училището е открито най-тържествено на 16 септември същата година и за негов директор е назначен Марин Маринов Гъдуларов. Използвани са сградите на бившето селскостопанско училище – бившият селсъвет и жилището към мелницата.

  Градският промкомбинат в Нови пазар помогнал на училището, прехвърляйки безвъзмездно целият имот на мелницата за нуждите на училището. Помощ е получило и от ръководителите на Селсъвета на Никола Козлево. Учениците са се хранили отначало в стола при ТКЗС. Снабдяването с продукти е ставало доста трудно, поради липсата на превозни средства. Учениците са участвали в трудови бригади при прибирането на реколтата.

  По план училището е трябвало да приеме 140 курсисти, но са били приети 138. Специалистите-учители положили максимум усилия да обзаведат училищните работилници, поддържали постоянна връзка с производството.

  През месец септември 1963 година, със Заповед № 1339 на Окръжен народен съвет град Шумен Зимното земеделско практическо училище, което било в период на ликвидация, предало безвъзмездно целият числящ му се инвентар, материали и продукти. Прехвърлянето станало от комисии, назначени от директора на училището. 

  През следващата учебна година в училището се обучават курсисти в четири паралелки първи курс и четири паралелки втори курс, от които две паралелки за шлосери, една за електро­монтьори, една за оксиженисти и електроженисти. Броят на обучаваните бил 140 в първи и 113 във втори курс.

  На 31 август 1964 година Професионалното техническо училище за ремонт на селскостопански машини в Никола Козлево е пряко подчинено на Министерство на просветата и културата, но от 1 септември 1964 преминава на пряко подчинение на Министерството на селскостопанското производство.

  Съгласно Заповед № ХVІІІ-2979 от 6 юни 1966 година на Министерство на ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ОТДЕЛ “Подготовка на кадри” – София във връзка с предложенията Окръжните народни съвети за изменение на Наредбата за приемане на ученици в професио­налните технически училища за учебната 1966/67 година се нарежда да се извърши промяна в Селскостопанските училища, в резултат на което бива закрито Професионално-техническото училище в Никола Козлево и приема на учениците му се възлага на Машинно-тракторното училище в град Нови пазар – прехвърлени са две паралелки за шлосери-монтьори и една за електромонтьори. Курсистите от втори курс на ПТУ Никола Козлево също са прехвърлени в МТУ град Нови пазар до завършване на образованието им. В резултат на тези промени на 31 август 1966 година селскостопанското училище бива закрито. В селото остава само едно училище – основното.

  По инициатива на Иванка Василева, директор на училището през 1987/88 година, то прераства в ЕСПУ. Завършилите курса на обучение получават диплом за завършено средно образование и удостоверения за професионална подготовка – механик на ДВГ, както и свидетелства за управление на МПС, категория “С”.

  Като ЕСПУ училището просъществува до 1990 година, когато след реформите на МОНК закриха този тип училища. Училището остава средно общообразователно.

  следва продължение
   
   
 
   

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 край 
131. MichaelWex
14.01.19
02:32
[url=http://mysite.ru]http://mysite.ru[/url]
130. Bryongop
10.01.19
22:01
[url=http://mysite.ru]http://mysite.ru[/url]
129. MarilynsHoon
07.01.19
23:15
Онлайн-бронирование авиа и ж/д-билетов, оформление электронных страховых полисов путешественника. Удобный поиск нужных вариантов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без очередей, праздников и выходных! Широкий выбор способов оплаты. Круглосуточная поддержка и помощь с билетами на любом этапе заказа: поменяем даты поездки, исправим ошибки в данных, добавим дополнительный багаж, оформим возврат и страховку от невыезда. [b][url=https://www.ozon.travel/flight?Partner=5dnvilzd&PartnerRef=26285]Это всё тут[/url][/b]


Online booking of air and railway tickets, registration of electronic insurance policies of the traveler. Convenient search for the right options 24 hours a day, 7 days a week, without queues, holidays and weekends! A wide range of payment methods. Round-the-clock support and assistance with tickets at any stage of the order: we will change the dates of the trip, correct errors in the data, add additional baggage, issue a refund and travel insurance. [url=https://www.ozon.travel/flight?Partner=5dnvilzd&PartnerRef=26285][b]It's all here[/b][/url]


[url=https://www.ozon.travel/flight?Partner=5dnvilzd&PartnerRef=26285][img]https://tpc.googlesyndication.com/simgad/8303132791623009600/downsize_200k_v1?w=400&h=209[/img]
128. Михаил
05.01.19
03:51
Перезвоните мне пожалуйста 8 (905)209-39-95 Антон.
127. ClieeChazy
27.11.18
12:15
As you! want something startup new? Open and look at this offer. Only there the choice of young girls for every will and completely free! They are responsible slaves, they will and want perform everything you command !
https://rebrand.ly/governy#I8
126. DouglasOwemi
27.10.18
19:27
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canada drugs online</a> candida viagra <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canadian medications pharmacy [url=http://canadianpharmacyies.com/#]http://canadianpharmacyies.com/[/url]
canadianpharmacyusa24h is it legal http://canadianpharmacyies.com/
[url=http://canadianpharmacyies.com/#]canadian online pharmacy[/url]
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://servicememberblog.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyies.com/#">drugs for sale in canada</a>
http://xn--b1acbcrh1akat1j.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyies.com/
<a href="http://belovorn.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyies.com/#">reputable canadian prescriptions online</a>
125. Loan
20.10.18
06:34
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans</a> credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]loans gov[/url]
124. JamesAwape
19.10.18
13:55
Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин [b]pokras7777[/b] [url=http://seoprofisional.ru/index.php?route=product/category&path=75][b]Аренда выделенных серверов по приемлимым ценам[/b][/url] Раскрутка сайта под ключ
123. Online Payday Loan
18.10.18
23:04
bad credit loans direct lenders <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]bad credit loans[/url]
122. Get A Loan
17.10.18
15:09
poor credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans direct lenders</a> short term loans [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]personal loan forms[/url]
121. Payday Loan
16.10.18
08:22
bad credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans</a> business loans for startups [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]best loan rates[/url]
120. Payday Loans
13.10.18
19:26
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]credit loans guaranteed approval[/url]
119. Speedy Cash
12.10.18
07:43
secured loans bad credit <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans</a> direct online lenders [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]poor credit loans guaranteed approval[/url]
118. mitumpTem
03.10.18
23:18
real money casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">slots for real money</a> zone online casino games <a href=" https://onlinecasinoplay.us.org/">big fish casino</a> | [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]free online casino slots[/url] [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]online casino real money[/url]
117. TyroneFaf
24.09.18
03:56
<a href="http://cialisonla.com/#">generic cialis online</a> cialis 5mg tablets <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
cialis 5mg coupon [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
generic cialis lowest price http://cialisonla.com/
[url=http://cialisonla.com/#]buy cialis usa[/url]
co lepsze viagra czy cialisbuy viagra cialis levitra onlinegeneric cialis pills and generic viagracialis retin-a alessecialis daily questions
http://mtfonlinelearning.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonla.com
116. TyroneFaf
06.09.18
11:54
<a href="http://buylevitraa.com/#">levitra bayer 20mg meilleur prix</a> vardenafil hcl 20mg tab <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
buy levitating cup [url=http://buylevitraa.com/#]http://buylevitraa.com/[/url]
levitra generic name http://buylevitraa.com/
levitra 20 mg for sale [url=http://buylevitraa.com/#]levitra 20 mg para que sirve[/url] levitra coupongeneric levitra 10mglevitra prices at costcolevitra priceslevitra generic brandgeneric levitra 40mgprices for levitra 20 mglevitra prices in mexicobuy levitation discsvardenafil hcl 20mg
http://jsusiwinery.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
115. RogerExpex
05.09.18
06:54
<a href="http://rfariked.7m.pl/news/33-stefan-cveig-zvezdnye-chasy-chelovechestva-skachat-fb2.html#">Стефан цвейг звездные часы человечества скачать fb2</a> должностная инструкция мастера по ремонту и эксплуатации стекловаренных печей <a href=http://niewardla.7m.pl/posts/201-skachat-knigu-primerte-eto-nemedlenno.html#>Скачать книгу примерьте это немедленно</a>
<a href="http://telegug.7m.pl/articles/214-skachat-elektronnye-knigi-besplatno-skachat-torrent.html#">Скачать электронные книги бесплатно скачать торрент</a> правила работы с грузоподъемными механизмами скачать <a href=http://enlinsau.7m.pl/posts/356-ubiistvo-na-pole-dlja-golfa-skachat-pdf.html#>Убийство на поле для гольфа скачать pdf</a>
http://prelamter.7m.pl/news/303-ponedelnik-nachinaetsja-v-subbotu-mp3-audiokniga-skachat.html
а
114. TyroneFaf
03.09.18
15:57
<a href="http://cialisvi.com/#">buy cialis without a doctor's prescription</a> buy cialis online <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
cialis uk suppliers <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
buy cialis online no prescription http://cialisvi.com/
cialis 10 mg precio farmaciawhat is better viagra cialisviagra cialis bestellenpremature ejaculation viagra or cialisorder cialis online from dreampharmaceuticalsbest generic cialis reviewscialis losing effectivenesswhat is the cost difference between viagra and cialisviagra vs cialis harderbuy viagra cialis ukcialis us pharmacycialis prostate removedcialis oral jelly reviewcialis naproxin
113. TyroneFaf
02.09.18
07:30
<a href="http://cialisvi.com/#">buy cialis</a> buy cialis online best price <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
cheap cialis online <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cialis 5mg price walgreens http://cialisvi.com/
india cialis 100mg costcialis modo do usoviagra bulgarien cialisr20 cialisque es mejor cialis viagratablissement services sp cialis sviagra vs cialis onlinecialis wmvcialis errectionviagra cialis predam
112. Coreytig
31.08.18
12:02
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> canadian pharmaceuticals stocks
online canadian pharmacy <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canada medication http://canadianpharmacytousa.com/#tadalafil-5mg
canadian pharmacy medscanadian pharmaceuticals stocksnorth west pharmacy canadacanada drugs onlinesafe canadian online pharmaciescanada medications cheaponline pharmacy canadacanadianpharmacyusa24h is it legalcanadian prescriptions online serc 24 mglegitimate canadian mail order pharmaciespharmacydrugs for sale in mexico
111. Coreytig
29.08.18
08:42
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> northwestpharmacy
top rated canadian pharmacies online <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada rx http://canadianpharmacyonli.com/#tadalafil-5mg
canada vagratrust pharmacy canadiancanadian pharmacyscanada pharmacies accountcanada online pharmacies medicationcanada medication listcanadian pharmaceuticals onlinecialis canadian pharmacyare canadian online pharmacies safecanadian prescription drugstorepharmacy canada 24canadian pharmacy viagra branddrugstore onlinecanadian pharmacy no prescriptionbest canadian mail order pharmacies
110. Archivea79
28.08.18
16:31
<a href=https://archive-ng.com/nl/daimond-beoordelingen-de-prijs-hoe-het-werkt-beoordelingen-de-ervaring-de-samenstelling-dosering-bijwerkingen-waar-te-kopen/>daimond prijs</a>


Whoa a lot of amazing advice!
109. TyroneFaf
27.08.18
00:59
<a href="http://cialisonli.com/#">cialis generico</a> cialis 5 mg daily <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
buy cialis uk <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
cialis generico http://cialisonli.com/
verschil tussen cialis en viagracellules sp cialis esonly best offers 100mg cialiscomparativo viagra cialis levitracialis da internetorder cialis soft 20 tabletswhat is safer cialis or viagrageneric viagra 3a caverta cialis cheapbuy cialis omline20mg cialis versus 2.5mg cialiscialis kaufen niederlandeviagra or cialis yahoo answerscialis on ine
108. TyroneFaf
25.08.18
22:05
<a href="http://cialisonla.com/#">generic cialis</a> cialis without a doctor's prescription in usa <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
tadalafil dosage <a href=http://cialisonla.com/#>http://cialisonla.com/</a>
cialis http://cialisonla.com/
cialis in spanien bestellencialis and benazepriltadafil generic cialiscialis and benaziprilcialis with no prescriptionhangisi daha iyi viagra cialiscialis 20 mg effectsthailand cialismy nude sex cialis large penisviagra e cialis genericosorder cialis generic 8 pills
107. TyroneFaf
22.08.18
18:20
<a href="http://cialisonli.com/#">cialis 5mg</a> cialis generic availability <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
tadalafil tablets for sale <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
tadalafil tablets 10mg http://cialisonli.com/
cialis breffet du cialis chez la femmeis cialis as strong as viagrakeywords cialis levitra sales viagravertraglichkeit von cialis viagraquery lowest cialis price onlinebuy discounted cialis softtabscialis levitra free samplecialis prijs apotheekoveright cialis fedexcialis cheap priceswhere can i get cialis softcialis and aderallachat de viagra ou cialisplus efficace viagra cialis levitra
106. TyroneFaf
21.08.18
15:27
<a href="http://buycialisky.com/#">tadalafil 20 mg</a> ou acheter du cialis pas cher <a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a>
cheap cialis canadian <a href=http://buycialisky.com/#>http://buycialisky.com/</a>
can women use cialis http://buycialisky.com/
cialis generika kaufen schweizcialis user forumcialis v viagra forumbest online pharmacy viagra cialisbanque presse sp cialis e financecomparaison viagra ou cialisaphrodisiac cialis softcialis tv commercialsnadelen van cialiscialis studiescialis sex videocialis manufacturehow long cialis workscialis cocainecialis in eu kaufenviagra cialis levitra chatroomsviagra and cialis spam
105. TyroneFaf
18.08.18
07:08
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> taking cialis
cialis in sconto <a href=http://buycialisonla.com/#>http://buycialisonla.com/</a>
only best offers cialis use http://buycialisonla.com/
104. TyroneFaf
17.08.18
04:31
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> tadalafil 10 mg
order cialis online in canada <a href=http://buycialisonli.com/#>http://buycialisonli.com/</a>
cialis 5 mg scheda tecnica http://buycialisonli.com/
103. TyroneFaf
16.08.18
07:03
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> cialis for bph
cialis daily use without prescription <a href=http://buycialisonli.com/#>http://buycialisonli.com/</a>
cialis online holland http://buycialisonli.com/
102. RogerExpex
15.08.18
13:59
<a href="http://tirivon.ugu.pl/humope/microsoft-flight-simulator-x-better-graphics-mod.html#">microsoft flight simulator x better graphics mod</a> auction hunters s03e01 hdtv xvid wrcr avid <a href=http://canconcspir.ugu.pl/powiku/clg-activation-windows-7-professionnel-gratuit.html#>clг© activation windows 7 professionnel gratuit</a>
<a href="http://aneler.ugu.pl/lufawy/cheetah-dvd-burner-v248-beans.html#">cheetah dvd burner v2.48 beans</a> windows 7 logon background changer 64 bit <a href=http://ditomit.ugu.pl/pamifeh/gesichter-des-todes-2000-teil-1.html#>gesichter des todes 2000 teil 1</a>
http://piwacand.ugu.pl/hopepa/photoshop-actions-for-fotoeffectsh33teat-me-drink-meaning.html
101. TyroneFaf
13.08.18
17:16
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> tarif cialis france
cheap cialis india <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
20 mg cialis cut in half http://cialissy.com/
100. RogerExpex
12.08.18
03:04
<a href="http://rafsidhthi.ugu.pl/hygofav/adobe-photoshop-cs6-windows-81.html#">adobe photoshop cs6 windows 8.1</a> asus p5kpl am br sound driver for xp <a href=http://ogavor.ugu.pl/wilybibib/system-mechanic-10-6-1-8-free-download.html#>system mechanic 10 6 1 8 free download</a>
<a href="http://fphowabex.ugu.pl/wubehygo/world-of-warcraft-free-game-card-code-generator-for-patch-542.html#">world of warcraft free game card code generator for patch 5.4.2</a> roxio burn v1.8.38.5 retail rush <a href=http://inforci.ugu.pl/buvuxyjyv/microsoft-windows-server-2018-a-beginners-h33th.html#>microsoft windows server 2018 a beginners h33th</a>
http://statualun.ugu.pl/wavumac/grand-theft-auto-chinatown-wars-dsi-cheats.html
99. Coreytig
08.08.18
12:34
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/adipex-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/adipex-without-a-doctors-prescription.html</a> sildenafil without prescription uk
buy viagra online safely <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/adipex-without-a-doctors-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/adipex-without-a-doctors-prescription.html</a>
get viagra online http://withoutadoctorsprescriptions.com/adipex-without-a-doctors-prescription.html#viagra-5-mg
viagra weissviagra acido acetilsalicilicoviagra kaufen deutschland paypalviagra causa aneurismaviagra nz buywarren g viagrais there a safe place to buy viagra onlinewhat if a woman took viagraremedio natural que reemplaza al viagravendo viagra en huelvaviagra brez receptawarum nehmen polen kein viagraviagra work for premature ejaculationviagra efectos secundarios largo plazobuy herbal viagra canadaou acheter du viagra sur le netgeneric viagra shelf life
98. TyroneFaf
07.08.18
09:28
<a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a> 5 mg cialis coupon printable
adcirca vs cialis <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
where to buy cialis in uk http://cialisvv.com/
97. TyroneFaf
04.08.18
06:44
<a href="http://viabiovit.com/women-taking-viagra-effects.html#">women taking viagra effects</a> buy viagra no prescription uk <a href="http://viabiovit.com/women-taking-viagra-effects.html#">viabiovit.com/women-taking-viagra-effects.html</a>
buy viagra without prescription <a href=http://viabiovit.com/women-taking-viagra-effects.html#>http://viabiovit.com/women-taking-viagra-effects.html</a>
viagra in pharmacy http://viabiovit.com/women-taking-viagra-effects.html
take cialis soft and viagra togethercomparativa entre viagra cialis y levitramccain viagra questiongenetic viagra europesunburn viagra jokeoral viagra jelly ukzoloft viagra side effectsventajas del viagra masticablequanto tempo dura o efeito do generico do viagrasildenafil price ukviagra natural fernanda limamr bean and viagraque efectos negativos tiene el viagraes buena la viagra para los jovenescan viagra cause neck painviagra apteki poznanbuy viagra sampleviagra programa carlos herreradiscount generic viagra usa rxis viagra bad lol
96. TyroneFaf
31.07.18
13:02
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> is cialis better than viagra
buy generic cialis online uk <a href=http://cialisonla.com/#>http://cialisonla.com/</a>
ou acheter du cialis pas cher http://cialisonla.com/
95. TyroneFaf
30.07.18
14:23
<a href="http://cialisbuys.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html#">buy cialis without a doctor's prescription</a> order cialis canada <a href="http://cialisbuys.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html#">cialisbuys.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html</a>
cialis in us <a href=http://cialisbuys.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html#>http://cialisbuys.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html</a>
the cost of cialis http://cialisbuys.com/where-is-the-cheapest-and-safest-place-to-buy-cialis-online.html
cialis in uk onlinegeneric cialis and us online pharmacycialis commentscialis internet fiablecialis high blood pressurecialis dizzinessu id password cialiscialis super active reviewsviagra lavetra cialiscialis how much in thailandcialis jamaica sexcialis drug interactionscialis pills generic uk apcalis onlinecialis in jamaica negril available
94. TyroneFaf
29.07.18
10:49
<a href="http://cialisvipsale.com/buy-cialis-daily.html#">buy cialis daily</a> cialis generika <a href="http://cialisvipsale.com/buy-cialis-daily.html#">cialisvipsale.com/buy-cialis-daily.html</a>
cialis therapie <a href=http://cialisvipsale.com/buy-cialis-daily.html#>http://cialisvipsale.com/buy-cialis-daily.html</a>
cialis vs viagra http://cialisvipsale.com/buy-cialis-daily.html
cialis black reviewviagra vs cialis vs extenzecialis buzzmachine by jeff jarviscomparativo viagra cialis levitracialis 2005cialis no perscription non genericcheapest secure delivery cialis ukinteraction of cialis and viagradiferenca cialis x viagracialis generic 5mgso sanh viagra cialis levitradoes medicare cover viagra or cialiscialis taken daily
93. TyroneFaf
28.07.18
10:39
<a href="http://rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html#">how much is a prescription of viagra</a> get viagra uk <a href="http://rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html#">rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html</a>
buy sildenafil citrate online <a href=http://rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html#>http://rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html</a>
how to buy viagra uk http://rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html
foro comprar viagra por internetviagra food without foodviagra osebni prevzemviagra per donne in gocceviagra cost per pill walgreenscan i take viagra with prozacsons of viagra killboardcan i take viagra after a mealget right back up like viagrahow can i get viagra prescribedwhat is the generic drug for viagraviagra patent informationwanneer werkt viagraviagra dosage guideviagra price dubaiviagra x cialis x levitra qual o melhornhs prescriptions for viagraproblem med viagrasometimes viagra doesn't work
92. TyroneFaf
27.07.18
06:58
<a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-fda-approved-pharmacy.html#">cialis cipla best buy</a> cialis tablets for sale <a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-fda-approved-pharmacy.html#">kawanboni.com/buy-cialis-20mg-fda-approved-pharmacy.html</a>
cialis 5 mg <a href=http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-fda-approved-pharmacy.html#>http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-fda-approved-pharmacy.html</a>
cialis 5 mg para diabeticos http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-fda-approved-pharmacy.html
generic cialis 1.00 per pillpharmacy cialis silagraporn viagra cialisvergleich viagra oder cialiscialis echtheit prufencialis hypertensioncomprare cialis o viagramovies cialiscialis silagra cumwithuscomcialis commande internetinstructions for cialiscialis 30 tadalafil 30mg mlbuy cialis soft online pharmacy onlinetucson cialisside effects levitra viagra cialiscialis for sale in uscialis 20 mg generico prezzoquick forum readtopic cialis none search
91. TyroneFaf
26.07.18
14:42
<a href="http://kawanboni.com/canadian-pharmacies-to-buy-cialis.html#">cialis uk</a> cialis uk next day <a href="http://kawanboni.com/canadian-pharmacies-to-buy-cialis.html#">kawanboni.com/canadian-pharmacies-to-buy-cialis.html</a>
we recommend cialis info <a href=http://kawanboni.com/canadian-pharmacies-to-buy-cialis.html#>http://kawanboni.com/canadian-pharmacies-to-buy-cialis.html</a>
cialis herbs http://kawanboni.com/canadian-pharmacies-to-buy-cialis.html
cialis didnt workcialis alternativesapproval tadalafil cialis soft pah europelow dose cialis blood pressurecialis in argentinabuy cheap cialis soft on the netgeneric viagra 26 cialiscialis cost 20mgcant get off with cialiswhich works best viagra cialis or levitra
90. TyroneFaf
25.07.18
05:48
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> comprar cialis 10 espa241a
only here cialis pills <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
preis cialis 20mg schweiz http://cialisonli.com/#generic-cialis
89. TyroneFaf
24.07.18
08:37
<a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a> cialis pas cher paris
cialis 5 mg <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
ou acheter du cialis pas cher http://cialisvv.com/#cialis-generic
88. TyroneFaf
22.07.18
08:03
<a href="http://cialissv.com/#">cialis from canada</a> bulk cialis <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis online <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
buying cialis overnight http://cialissv.com/#cialis-canada
why does cialis cost more than viagraenterprise sp cialis sur inventaireviagra lavitra cialiscome funziona il cialis 20 mgcialis 5 mg buybest deal cialis softmarijuana with cialislowest price for brand cialiswhats best viagra cialiscialis sideaffectscialis generika in deutschen apothekenwhat is using cialis likescript script cialisenseignement sp cialis
87. TyroneFaf
21.07.18
02:34
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> acheter cialis kamagra
fast cialis online <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
are there generic cialis http://cialissi.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
86. Coreytig
19.07.18
21:03
<a href="http://viagraky.com/">cheap viagra</a> buy viagra soft <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
how to order viagra pills <a href=http://viagraky.com/>http://viagraky.com/</a>
buy brand viagra http://viagraky.com/#buy-viagra
how to use viagra tablets why it is usednon herbal viagraviagra billig deutschlandlowest price viagra brandis a generic available for viagraviagra clipartviagra gipscheap viagra overnightwhat is viagra fallsviagra price in rupeesviagra drug actionscome viagra naturaleviagra effetti sull'umoreviagra voucherviagra vs cialis dosagesviagra generico barato espana
85. Coreytig
19.07.18
01:41
<a href="http://viabiovit.com/">viagra without prescription</a> viagra cheap online uk <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
viagr <a href=http://viabiovit.com/>http://viabiovit.com/</a>
buy brand viagra online without prescription http://viabiovit.com/#viagra-5mg
where can i find viagraviagra o similares en uruguayviagra cream reviewsviagra viriesiemdoes smoking weed effect viagrafemale pink viagra in indiainventor of viagra househoe vaak viagra gebruikenizet fazlinovic viagraviagra plm unamwarning signs of viagrael viagra crea habitobuy viagra in bangaloreviagra es alkoholcoupon for free sample of viagrahow to get viagra in franceinsurance companies that cover viagrascherzartikel viagra verpackung
84. Coreytig
18.07.18
03:34
<a href="http://viabiovit.com/">viagra from canada</a> viagra cheap online uk <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
generic viagra uk <a href=http://viabiovit.com/>http://viabiovit.com/</a>
pharmacy order online http://viabiovit.com/#viagra-20-mg
effet du viagra sur une femmeviagra super activeviagra soft tabsviagra pill numberachat viagra francaisk pa viagraezerex e viagraviagra luggageviagra side effects incidenceviagra 50 mg halbierenis viagra a daily pillviagra ersatzhow long do you wait after taking viagraviagra in hand luggagewhat is the cost of viagra tablettiempo refractario con viagra
83. Coreytig
17.07.18
08:16
<a href="http://viagraky.com/">viagra on line</a> where can i purchase viagra <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
where to buy viagra online uk <a href=http://viagraky.com/>http://viagraky.com/</a>
buying online viagra http://viagraky.com/#buy-viagra
dgr viagracan you take norvasc and viagrais buying online viagra safea cosa serve i viagraou trouver viagra pour femmetaking viagra while on methadoneviagra jaki ma kolorsafety of generic viagracheap viagra online with prescriptionuk sildenafilviagra e cialis diferencasrimedio naturale al posto del viagraviagra generico indicacionesle viagra est il sur ordonnanceviagra precio doctor simicheap soft viagravantaggi e svantaggi del viagradenuncia viagra pfizer 2012viagra for 21 yr old
82. TyroneFaf
15.07.18
04:26
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> we like it cialis soft gel
comprar cialis navarr <a href=http://babecolate.com/#>http://babecolate.com/</a>
generic cialis tadalafil http://babecolate.com/#generic-cialis
81. TyroneFaf
14.07.18
11:39
<a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a> cialis generico milano
where cheapest cialis <a href=http://cialisb.com/#>http://cialisb.com/</a>
prix cialis once a da http://cialisb.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
80. TyroneFaf
13.07.18
19:55
<a href="http://cialisvonline.com/#">cialisvonline.com</a> cialis prices
cialis purchasing <a href=http://cialisvonline.com/#>http://cialisvonline.com/</a>
cialis for sale http://cialisvonline.com/#cialis-5mg
79. TyroneFaf
12.07.18
09:50
<a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a> price cialis best
buy brand cialis cheap <a href=http://cialisvus.com/#>http://cialisvus.com/</a>
cialis pills in singapore http://cialisvus.com/#generic-for-cialis
78. TyroneFaf
11.07.18
07:04
<a href="http://cialisiv.com/#">cialisiv.com</a> click here to buy cialis
cialis lowest price <a href=http://cialisiv.com/#>http://cialisiv.com/</a>
cialis uk next day http://cialisiv.com/#cialis-5-mg
77. TyroneFaf
10.07.18
08:34
<a href="http://cialisky.com/#">cialisky.com</a> precios de cialis generico
acheter du cialis a geneve <a href=http://cialisky.com/#>http://cialisky.com/</a>
prix cialis once a da http://cialisky.com/#generic-for-cialis
76. TyroneFaf
09.07.18
13:54
<a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a> acheter du cialis a geneve
cialis side effects dangers <a href=http://cialisees.com/#>http://cialisees.com/</a>
canadian drugs generic cialis http://cialisees.com/#cialis-super-active
75. TyroneFaf
08.07.18
21:21
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> what is cialis
cialis en mexico precio <a href=http://kawanboni.com/#>http://kawanboni.com/</a>
buy cialis http://kawanboni.com/#buy-generic-cialis
74. TyroneFaf
05.07.18
21:12
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> buying cialis overnight
generic cialis with dapoxetine <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cialis per paypa http://cialisvi.com/#cialis-canada
73. TyroneFaf
04.07.18
18:13
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> order cialis from india
walgreens price for cialis <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cuanto cuesta cialis yaho http://cialisvi.com/#cialis-super-active
72. TyroneFaf
03.07.18
03:14
<a href="http://cialisvbuy.com/">cialisvbuy.com</a> walgreens price for cialis
order cialis from india <a href=http://cialisvbuy.com/>http://cialisvbuy.com/</a>
cialis wir preise http://cialisvbuy.com/#cialis-20-mg
71. Coreytig
29.06.18
12:08
<a href="http://viagravipsale.com/">buy generic viagra online</a> buy viagra with paypal <a href="http://viagravipsale.com/">viagravipsale.com</a>
online pharmacy for viagra <a href=http://viagravipsale.com/>http://viagravipsale.com/</a>
buy viagra online cheap uk http://viagravipsale.com/#low-cost-viagra-20mg
taking viagra with mollyviagra is addictivetaking viagra with daily cialisteenney failure viagranatural viagra nitric oxidebuying viagra on weekendsinventor of viagra miami housemost reliable generic viagra online orderse puede comprar viagra sin receta medica en espanasafe buy viagra online forum
70. Coreytig
15.06.18
11:31
what will viagra do to a mancheap wholesale viagraviagra kisirlik yaparmiviagra and alcohol abusenatuurlijke vervanging voor viagraordering viagra from uk reviewsdr jennifer ashton viagra for womenacquistare viagra contrassegnohow many times can you take viagra in a daymake your own natural viagraviagra following heart attackviagra retarda la eyaculacion precoz
tadalafil <a href="http://viagraky.com/#viagra-levitra">viagra from canada</a>
where can i buy viagra online <a href=http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg>viagra pills</a>
sildenafil uk buy http://viagraky.com/#viagra-5-mg
nghia cua tu viagracontra indicacao do uso do viagraviagra packungsgro?enviagra or injectionsconsigo comprar viagra em qualquer farmaciacomprar viagra femenina en argentinaviagra working videomanfaat viagra asliviagra andere middelenstaxyn cialis viagraviagra vaikutuksen kestoprecio pastillas viagradonde comprar viagra femenino en buenos aireshappens if you give girl viagrais viagra a controlled drug in the ukprecio del viagra en la farmacia
69. Coreytig
15.06.18
11:19
where to buy viagra with prescription <a href="http://viagraiy.com/#viagra-20-mg">buy viagra</a>
order viagra uk <a href=http://viagraiy.com/#viagra-20-mg>viagra generic</a>
kamagra http://viagraiy.com/#low-cost-viagra-20mg
68. Coreytig
08.06.18
23:15
viagra por internet en argentinainsurance not covering viagrawhat is the colour of viagra tabletsbuying legitimate viagraprice of viagra in thailandcomparatif viagra en lignehow to homemade viagrawhere can you get viagra over the countercomprar viagra farmacia ahumadagetting pregnant while using viagraviagra ice cream italyeveryday viagra doseageviagra austin
no prescription viagra online <a href="http://viagravonline.com/#viagra-20mg">where can i buy viagra</a>
sildenafil without prescription uk <a href=http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg>viagra tablets</a>
viagra online with a prescription http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg
why do i get viagra emailswhat is viagra pills forviagra generika rezeptfrei online kaufenviagra femenino en barcelonaviagra pharmacy viagra cheap viagrapour quand le generique du viagragetting viagra in south africaviagra cream reviewcaverta cialis soft viagra tadalisclint eastwood viagra
67. Coreytig
08.06.18
23:05
thug viagravenetian las vegas effects viagrazenzero come il viagradownload viagra stop stop mp3where can buy viagra in dublinhow can i buy viagraviagra bolunebilir mimy boyfriend took viagrawhen does patent for viagra expiredonde comprar viagra en buenos airesbuy generic viagra online canadaget rid of viagra headachemen who used viagrafree sex video man viagra hardviagra wanita adalah
viagra cheap price <a href="http://viabiovit.com/#tadalafil-5mg">viagra tablets</a>
viagra super active <a href=http://viagraky.com/#buy-generic-viagra>buy generic viagra online</a>
viagra cheap buy http://viagrayosale.com/#viagra-levitra
200 mg of viagrano prescription viagra paypalwhere can you buy viagra over the counter in canadaviagra bolhaviagra y cocainacan viagra produce erection withoug desireviagra buy online australiahow long does it take to get a viagra prescriptioncialis genuinerx net viagraviagra 100 mg pulmonary hypertensionwhat is stronger viagra or cialisbivirkninger ved brug af viagramccain avoids viagra cnnmeilleur site pour commander viagra
66. Coreytig
08.06.18
22:54
are viagra pills from india safethailand viagra prescriptionviagra funny adsbuy cheap generic viagra canadaretail price comparison on viagraantidote for viagracan i buy viagra at bootscoke en viagraviagra kopen helmondchi ti prescrive il viagracheap herbal viagra onlinecatholic views on viagraabout viagra pillviagra bijwerking vrouwenrush limbaugh viagradenis leary viagra side effectsuse of viagra for pulmonary hypertension
no prescription viagra online <a href="http://rldta.com/#viagra-from-canada">cheap viagra</a>
can i buy viagra at walmart <a href=http://viagraessale.com/#viagra-generic>viagra uk</a>
price for viagra http://viagrayosale.com/#viagra-tablets-australia
viagra apresentacaoviagra prescription strengthsdosage for viagraosu viagra kokemuksiaviagra cost prescriptionis viagra over the counter in the philippinesis viagra more expensive than cialisviagra online kaufen amazoncor do comprimido viagracan i buy viagra from tesco pharmacyviagra medication for erectionviagra contains whathow to get hold of viagra uk
65. Coreytig
08.06.18
22:32
viagra-apo-24.comproblema com viagraviagra no longer workingviagra 100 cenahow to spike viagraviagra tablets available in chennaiwarum nimmt ein pole nur eine halbe viagracomment faire du viagraviagra animal fuckviagra im wassercan u take viagra with warfarinnatural viagra pillsviagra naturale prezzoviagra priapism warningviagra kopen amerika
buy viagra soft online <a href="http://viabiovit.com/#viagra-tablets-australia">sildenafil 100mg</a>
buy cheap viagra canada <a href=http://viabiovit.com/#viagra-5-mg>viagra from canada</a>
buy online viagra uk http://viabiovit.com/#viagra-5-mg
vendo viagra naturalviagra genrichamis viagra bekescsabaviagra i inne podobneyoutube max raabe viagraviagra generico postepaybuy viagra uk high streetviagra calgary buydoes viagra actually helpfree viagra sample pack ukdonde puedo conseguir viagra en chiledo you need viagra prescriptionis viagra now a generic drugcan viagra cause blood in stoolviagra en vademecumviagra ersatz gunstigdoes viagra make sex more enjoyable
64. Coreytig
08.06.18
22:21
la maca viagra naturalhow to get viagra to work fasterdoes viagra affect the pillqual funcao do viagrano xplode and viagraviagra aumenta tamanowhat stores sell viagracomo hacer que te receten viagrawhat does viagra cost with insuranceviagra en generiqueviagra bright lightsviagra zararlimidirbere alcolici con viagralisinopril taken with viagraviagra sin efectos secundariospharmacie canada viagracan viagra lose potencyviagra erection lenghtpatient teaching for viagra
viagra for cheap prices <a href="http://viagraessale.com/#viagra-uk">viagra prices</a>
where can you buy viagra from <a href=http://viagrayosale.com/#generic-for-viagra>viagra prices</a>
buy viagra uk next day delivery http://viagravipsale.com/#buy-generic-viagra
viagra effetti su persone normalimecanismo de acao viagraamoxidal viagrapharmacie lyon viagraoxydrene viagraduree des effets du viagraviagra apres repasi doser viagra descargaris viagra available over the counter in europeemail about viagrabuy viagra online genuine
63. Coreytig
08.06.18
22:10
tesco viagra price 2012viagra for cheap from canadaname of viagra medicine in indiaviagra in norwayhow many times take viagracounterfeit viagra torontoviagra for petsdrug stronger than viagraviagra online 24 stundenviagra side effects eyes blueis viagra gluten freeviagra en la paz boliviaont i huvudet av viagranombre comercial de viagra en peruil mio ragazzo usa viagrathailand viagra costna co sluzi viagrawhere to buy viagra for womendonde comprar viagra en asuncionbuy keyword qoclick com site viagra
order online viagra <a href="http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg">buy viagra</a>
sildenafil price uk <a href=http://viagraessale.com/#viagra-5-mg>cheap viagra</a>
can you buy viagra online http://rldta.com/#buy-generic-viagra
comparatif viagra and cialisviagra cost nzviagra leather racing jacketviagra alternatives herbalviagra 25mg price in rupeeswat kosten viagra pillenefeitos do viagra 100mgviagra thailand 2011where can i get viagra in durbanqual o sal do viagraviagra precio soleshow to split viagra 100mgviagra meladzeabout viagra medicineviagra noor cliniccomment fabriquer viagrabrand name viagra pricesviagra rezeptfrei kaufen in der apothekeles femme peuvent prendre du viagradrug interations vicodin valium viagra
62. Coreytig
08.06.18
21:49
como hacer una viagra casera para mujeresavailability of viagra in south africawhen viagra first come outis it safe to use generic viagraviagra efectos con alcoholdifference between viagra and stendraviagra uk chemist non prescriptionviagra livraison ultra rapideviagra a pigalleviagra es una drogawere to buy viagraviagra in indiaviagra deliveryviagra pil kruidvatarginine in viagra
buy viagra without rx <a href="http://rldta.com/#viagra-20mg">viagra without a doctor prescription</a>
how to buy viagra without a prescription <a href=http://rldta.com/#tadalafil-20-mg>viagra without a doctor prescription</a>
order sildenafil online uk http://viagraky.com/#viagra-from-canada
viagra efeito colateralwhy can't you take viagra more than once a daycomprar viagra sin receta en capital federalsubstitution du viagramad tv viagra commercialviagra retailerswhat happens when chicks take viagraviagra drink receptlevitra plus fort que viagracan you take viagra with bisoprololviagra y contraindicacionesviagra auxiliary labelsuse viagra properlylist of indian viagralosartan potassium viagra interaction
61. Coreytig
08.06.18
21:38
viagra hovedpinegeneric viagra sold in the united statesel viagra causa vision azulhoeveel kost viagra bij apotheekprice of viagra costcodoes viagra always work for edviagra sales 2014viagra heart bypass surgerymas afinal era viagraviagra to orderwatermelon viagra effectviagra en farmacias similares mexico
buying real viagra online <a href="http://viagraky.com/#viagra-20-mg">buy viagra</a>
how to order viagra pills <a href=http://rldta.com/#tadalafil-20-mg>cheap viagra</a>
sildenafil online pharmacy http://viagraky.com/#viagra-tablets-australia
is viagra more expensive than cialisque efectos secundarios causa el viagrabrand viagra canadian pharmacylevitra vs viagra diabeteswelcher arzt verschreibt mir viagranaturally occuring elements of viagrabestalla viagra olagligtviagra on a pole matchpatient information leaflet viagracelais versu viagra one versus anotherhvor far en kjopt viagraviagra femenino chinocounterfeit viagra pillswhere to buy viagra tablets in chennai
60. Coreytig
08.06.18
21:28
indian viagra caverta rupeesis accessrx viagra realthere a natural alternative to viagradoes viagra help produce spermgrupodes viagra impotenciacialis tadalafil beter dan viagraviagra lawsuits that have been settledviagra breathinglowest price viagra brandonline order for viagra in indiadrug information for viagra
can you buy viagra at walmart <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-levitra">where to buy viagra</a>
buy viagra brand online <a href=http://viagraessale.com/#discount-viagra>viagra tablets</a>
order viagra online no prescription http://viagrayosale.com/#viagra-20-mg
viagra hollandsoft viagra looks likeerectile dysfunction babies viagraover the counter drugs like viagraviagra inwerktijdviagra and psa testdoes medi-cal cover viagraviagra.com/onlinelebanese viagraglycocarn viagra
59. Coreytig
08.06.18
21:17
fa piu male il viagra o il cialissuper cheap viagraviagra kad?nlara etkisiwhich one is best viagra cialis or levitrabuy viagra kutaus drugstore pharmacy viagrato buy viagracan viagra addictivequal o preco medio do viagra genericowhat drug classification is viagraviagra generico impotenciaviagra trucho caballitoviagra dosages side effectswhat if viagra lasts too long
buy tadalafil online <a href="http://viagraessale.com/#viagra-20-mg">viagra without a doctor prescription</a>
how do i buy viagra online <a href=http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg>viagra without a doctor prescription</a>
buy viagra uk next day delivery http://viagravonline.com/#buy-viagra-online
viagra kaufen apotheke ??sterreichcomment demander viagra son medecinviagra pompelmoessapviagra hver dagviagra legal singaporere viagrabuying viagra in pakistanpenegra or viagracan i drink while on viagraviagra ed photoviagra if not neededcan you buy anything like viagra over the counteris viagra banned in dubai
58. Coreytig
08.06.18
21:06
viagra lilyalternativ fur viagradata di scadenza del viagrageneric viagra india reviewsviagra y los diabeticosconterfeit viagra onlinegloria viagra x factorprescribing viagracomposicao viagra naturalviagra use with milkbest places to buy generic viagramirapex viagradrug drug interactions viagraall types of viagra pillsblood pressure tablets viagraheadache from viagraviagra pfizer costviagra 1. juni491 viagra heart 708
to buy viagra <a href="http://viagravonline.com/#discount-viagra">viagra pills</a>
cheap online pharmacy uk <a href=http://viagravonline.com/#viagra-uk>viagra from canada</a>
buy viagra legally http://viagravipsale.com/#buy-viagra-online
va viagralisinopril and viagra interactionsviagra cordoba capitalguitarrista tokio hotel viagraviagra a quelle agebuy viagra without prescription onlineviagra alo mama mp3 skachatathletes taking viagraorder viagra bootswhich works better viagra or cialis or levitrathe viagra alternative downloadwhere to buy viagra in europewhich viagra pill is besteffect of viagra on heart diseasewhat is a alternative to viagralevitra vs viagra bestcan i buy viagra in uk from a chemistcan i take edex and viagraaustralian customs and viagrawhat is viagra for
57. Coreytig
08.06.18
20:54
viagra y los jovenesviagra draw holsterviagra sample couponsmodo de accion del viagralexapro e viagraviagra delayed reactionviagra pill descriptionotc viagra alternativemitral valve prolapse and viagraviagra additativeprostatectomy viagra porn photosviagra jet instructionsviagra makes me last longerhow to tell a fake viagracome usare la viagrawhat effects does viagra have on womanviagra en farmacias guadalajaraviagra femenino en farmacias chilebefore and after pictures using viagrawhat does viagra 100mg cost
viagra buy uk <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-5mg">buy generic viagra online</a>
where buy viagra uk <a href=http://viagraessale.com/#buy-viagra-online>viagra 100mg</a>
buy viagra cheap uk http://rldta.com/#buy-viagra-online
sou diabetico posso tomar viagrapfizer viagra sildenafil citrate 100mgcan viagra lower your bpviagra v izrailecreatine viagra interactioncara pakai obat viagraviagras advanced guestbook 2.4.1viagra consumerswhere can i buy viagra in las vegaswhat to do after eating viagra
56. Coreytig
08.06.18
20:43
details of viagraalcohol and viagra safeviagra quotidienviagra side effects wikiviagra patent expiry australia 2014precio del viagra femeninoviagra kopen hengeloviagra 25 mg side effectsnguon goc ten viagranhs viagra side effectsviagra voor vrouwen te koopother options for viagrawhat happens if you take 100mg viagraberlusconi usa il viagraviagra sudorazioneviagra email newsletter sign uppharmadienst24 viagra
viagra online prescription <a href="http://viabiovit.com/#tadalafil-5mg">where can i buy viagra</a>
where to buy viagra online without prescription <a href=http://viagraky.com/#discount-viagra>cheap viagra</a>
viagra buy online uk http://viagravipsale.com/#tadalafil-20-mg
tesco viagrageneric viagra us pharmacyslate prudie viagrawie teuer ist viagra in der apothekedepoimentos de quem tomou viagrajust took viagrausing viagra when you don't need itviagra bazarfemale herbal viagra ukhow to inhance viagra's effectpinking of viagrawhat effect does viagra have on blood vesselsviagra til salgswatermelon mimics viagratokio hotel guitarist overdose viagrana co szkodzi viagraserve la ricetta per acquistare il viagra
55. Coreytig
08.06.18
20:32
pharmacy at home viagratesco pharmacy viagra 2013does the veterans administration pay for viagrais viagra dangerous yahooviagra gratis testenviagra boots pharmacycan i legally buy viagra online in australiaviagra priapism warning2night.co.uk herbal viagrajag tog viagrahome remedies viagra alternativeshow long can you stay hard with viagraviagra e ipertrofia prostatica benignaitalian viagra strikedifferent strength of viagracomprare viagra a prezzi bassi romakanye west viagraviagra effect on brain
viagra <a href="http://viagrayosale.com/#buy-viagra-online">viagra prices</a>
sildenafil pills <a href=http://viagraessale.com/#buy-viagra>viagra uk</a>
what is viagra http://viagravipsale.com/#generic-for-viagra
viagra generic name wikipediaviagra lung problemsseker hastal?g? ve viagra kullan?m?getting off viagrais alcohol safe with viagrachina pandas viagrawhere can i buy viagra over the counter in melbournewhere can u buy viagraviagra 100 gramslevitra o viagra que es mejorbuy now viagra cialis spamviagra kaufen frankfurtviagra online online a hrefviagra generika indien kaufenviagra acquisto farmaciaviva viagra musicsoma viagra interactionwritten prescriptions for viagraherbal viagra in stores
54. TyroneFaf
08.06.18
20:21
buy cialis
look here cialis order on line <a href="http://cialisyoues.com/ ">cialis 5mg prix</a>
cialis qualitat <a href=http://cialisonl.com/#buy-generic-cialis>cialis lowest price</a>
price cialis best http://cialisees.com/#cialis-20-mg
53. TyroneFaf
08.06.18
20:10
click here cialis daily uk
we use it cialis online store <a href="http://cialisvonline.com/ ">cialis 20 mg</a>
cialis et insomni <a href=http://cialisvus.com/#cialis-5-mg>cialis 20mg</a>
cialis manufacturer coupon http://cialisvipsale.com/#generic-cialis
52. TyroneFaf
08.06.18
20:00
purchase once a day cialis
cialis coupons <a href="http://cialisvonline.com/ ">cialis prices</a>
cialis bula <a href=http://cialisvus.com/#generic-cialis>cialis tablets australia</a>
cialis sicuro in linea http://cialisvipsale.com/#cialis-generic
51. TyroneFaf
08.06.18
19:50
cialis dosage amounts
cialis tablets for sale <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-20-mg">tadalafil</a>
generic low dose cialis <a href=http://cialisonl.com/#tadalafil>purchasing cialis on the internet</a>
cialis pills in singapore http://cialisees.com/#tadalafil
50. TyroneFaf
08.06.18
19:39
buying cialis on internet
cialis australia org <a href="http://cialisyoues.com/ ">online cialis</a>
cialis preise schweiz <a href=http://cialisonl.com/#generic-cialis>cialis uk</a>
venta de cialis canada http://cialisees.com/#buy-generic-cialis
49. TyroneFaf
08.06.18
19:28
cialis preise schweiz
non 5 mg cialis generici <a href="http://cialisyoues.com/#generic-cialis">cialis without a doctor's prescription</a>
buy cialis online legal <a href=http://cialisonl.com/#cialis-5-mg>buy generic cialis</a>
warnings for cialis http://cialisees.com/#cialis-generic
48. TyroneFaf
08.06.18
19:18
ou trouver cialis sur le net
cialis prezzo in linea basso <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-20mg">generic for cialis</a>
cialis pills price each <a href=http://cialisonl.com/#cialis-5mg>tadalafil 20mg</a>
cialis sans ordonnance http://cialisees.com/#cialis-super-active
47. TyroneFaf
08.06.18
19:07
where to buy cialis in ontario
cialis super acti <a href="http://cialisvonline.com/#cialis-generic">cialis tablets</a>
import cialis <a href=http://cialisvus.com/#cialis-5mg>cialis generic</a>
cialis 5 mg effetti collateral http://cialisvipsale.com/#buy-cialis
46. TyroneFaf
08.06.18
18:57
cialis name brand cheap
cialis online napol <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-5-mg">cialis 20mg prix en pharmacie</a>
acquistare cialis internet <a href=http://cialisonl.com/#buy-cialis-super-active>canadian cialis</a>
cialis daily http://cialisees.com/#cialis-canada
45. TyroneFaf
08.06.18
18:36
cialis kaufen
get cheap cialis <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-generic">cialis lowest price</a>
click now cialis from canada <a href=http://cialisonl.com/#cialis-20mg>cialis 5 mg</a>
achat cialis en itali http://cialisees.com/#buy-generic-cialis
44. TyroneFaf
08.06.18
18:25
cialis super kamagra
cialis 20 mg effectiveness <a href="http://cialisbuys.com/ ">generic cialis</a>
venta cialis en espaa <a href=http://cialisvbuy.com/#generic-for-cialis>cialis tablets</a>
cialis tablets for sale http://kawanboni.com/#cialis-super-active
43. TyroneFaf
08.06.18
18:15
how much does a cialis cost
best generic drugs cialis <a href="http://cialisyoues.com/ ">tadalafil 20mg</a>
cialis rezeptfrei sterreich <a href=http://cialisonl.com/#cialis-20-mg>buy cialis online</a>
does cialis cause gout http://cialisees.com/#cialis-canada
42. TyroneFaf
08.06.18
18:04
cialis herbs
cialis alternative <a href="http://cialisiv.com/#buy-cialis">cialis 5mg prix</a>
opinioni cialis generico <a href=http://cialisky.com/#generic-for-cialis>tadalafil 5mg</a>
cialis savings card http://cialisda.com/#tadalafil
41. TyroneFaf
08.06.18
17:53
non 5 mg cialis generici
prices for cialis 50mg <a href="http://cialisvonline.com/#buy-cialis-super-active">buy cialis</a>
cialis generic availability <a href=http://cialisvus.com/#cialis-super-active>tadalafil 20mg</a>
tadalafil generic http://cialisvipsale.com/#cialis-5mg
40. TyroneFaf
08.06.18
17:43
cialis 5mg prix
cialis generika <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-canada">cialis 20mg prix en pharmacie</a>
cialis with 2 days delivery <a href=http://cialisonl.com/#tadalafil>tadalafil generic</a>
when can i take another cialis http://cialisees.com/#tadalafil
39. TyroneFaf
08.06.18
17:32
cialis therapie
comprar cialis 10 espa241a <a href="http://cialisbuys.com/#buy-cialis">cialis without a doctor's prescription</a>
cialis super acti <a href=http://cialisvbuy.com/#tadalafil>cialis without a doctor's prescription</a>
buy cialis online cheapest http://kawanboni.com/#cialis-super-active
38. TyroneFaf
08.06.18
17:22
il cialis quanto costa
dosagem ideal cialis <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-5-mg">cialis 20mg prix en pharmacie</a>
cost of cialis cvs <a href=http://cialisonl.com/#buy-cialis>generic cialis</a>
cialis 20mg preis cf http://cialisees.com/#buy-cialis
37. TyroneFaf
08.06.18
17:09
cialis 100 mg 30 tablet
cialis generico en mexico <a href="http://cialisonl.com/ ">tadalafil 20mg</a>
we like it safe cheap cialis <a href=http://cialisonl.com/#tadalafil>tadalafil</a>
we choice cialis uk http://cialisonl.com/#cialis-5-mg
36. Coreytig
08.06.18
16:26
viagra til kvinder wikiviagra before cocaineviagra sales online usacontraception mandate viagraviagra every other dayonline prescriber of viagrawhat other pills look like viagrais it legal to bring viagra to singaporepharmacy coupons for viagrahow to use viagra tablets why it is usedviagra pills priceviagra cost in dubai
pharmacy usa online <a href="http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg">viagra uk</a>
buy cheap viagra uk <a href=http://viabiovit.com/#buy-generic-viagra>viagra without a doctor prescription</a>
buy viagra online without http://viabiovit.com/#discount-viagra
viagra ve alkolviagra dla mlodego mezczyznybuy-viagra-online.net reviewswhy doesnt viagra work on megoedkoop echte viagrahow long viagra patenttansiyon ilaclar? ve viagragnc viagratiempo tarda efecto viagragirl viagra pictureswie wendet man viagra richtig anviagra fitilonline pharmacies for viagracan you take tylenol after taking viagraviagra o productos similares
35. TyreeSnolE
30.03.18
22:47
Оформите себе кредитную карту
с лимитом до 300 000 ?.
Без процентов по кредиту до 55 дней.
Либо Дебетовую карту до 30%
кешбек по карте и 6%
годовых на остаток.

http://bit.ly/2DUSnTs

Карта Перекресток

- до 3 баллов за каждые 10 рублей
- 5 000 баллов в подарок
- 60 дней без % по кредиту на покупки и снятие наличных
- кредитный лимит - до 500 000 руб.
- стоимость обслуживания - 490 руб. в год
- можно подключить к Apple Pay или Samsung Pay

http://bit.ly/2pKZ862


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
заказать кредитную карту
заказать кредитную карту онлайн
заказать кредитную карту банках
банки кредитные карты заказать
заказать кредитную карту через интернет
заказать кредитную карту тинькофф
сбербанк заказать кредитную карту онлайн
заказать карту через онлайн кредитную
заказать кредитную карту онлайн через интернет
заказать кредитную карту +по почте
заказать кредитную карту +с доставкой
заказать кредитную карту без
заказать кредитную карту альфа
альфа банк заказать кредитную карту
заказать кредитную карту банка онлайн
заказать карту тинькофф онлайн кредитную карту
заказать кредитную карту онлайн +с доставкой
заказать кредитную карту +в сбербанке
почта банк заказать кредитную карту
заказать кредитную карту +на дом
заказать кредитную карту сбербанк онлайн через интернет
+как заказать кредитную карту сбербанка через сбербанк
заказать кредитную карту втб
альфа банк заказать кредитную карту онлайн
заказать кредитную карту доставкой почте
кредитная карта заказать онлайн +по почте
заказать кредитную карту
заказать кредитную карту втб
заказать кредитную карту без процентов
34. JamesHit
22.03.18
17:13
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
33. JamesHit
20.03.18
19:38
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
32. JamesHit
11.02.18
01:53
Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
А также заработок на росте биткоина!!!!
Вот мой заработок за месяц.
<a href=http://fastpic.ru/><IMG>http://i99.fastpic.ru/big/2017/1213/8a/0aa09593e27c95c6a236fd643596078a.jpg</IMG></a>

Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

http://bit.ly/2jTu29l

Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

http://bit.ly/2jQCQwM<youtube>watch?v=U7dCLD2NPLA</youtube>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1069